A.H. Erlebnis

Laatst kwam ik op internet een aantal  oude citaten tegen die  tot mijn verbazing zeer van toepassing waren op deze tijd.
Ik vond er opeens ook een antwoord  op een dringende vraag die me nu al sinds de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer bezighoudt.
Die vraag is de volgende: hoe kan het dat een gepromoveerd jurist, die tevens cum laude een onderzoeksmaster grondslagen van het recht heeft gevolgd een voorstel doet in het parlement dat flagrant in strijd is met artikel 1 van de Grondwet en het hier te lande geldende gelijkheidsbeginsel.
En hoe kan het dat zo iemand, die tevens fractievoorzitter is van de grootste partij niet meteen wordt geschorst onder de voorwaarde dat hij eerst alsnog een (her)examen doet in de grondslagen van ons recht?
Ik doel hierbij natuurlijk op Klaas Dijkhoff met zijn voorstel om de locatie waar iemand woonachtig is bepalend te laten zijn voor de strafmaat.
Merkwaardigerwijs? doelt hij hierbij niet op een yuppen-wijk waar ontwijking en ontduiking van de belasting dubbel moet worden bestraft.
Dijkhoff kent dus, gezien de goede reputatie van de universiteit Tilburg het vigerende recht, maar weigert dat toe te passen omdat een hogere moraal hem roept.
Die hogere moraal bestaat erin dat het doel de massa tevreden te stellen voor een politicus altijd moet gaan boven dat recht. Diegenen die dat niet deden zijn roemloos ten onder gegaan aldus de auteur A.H. in zijn boek dat dezer dagen (ondanks de prijs: 49,95) op de derde plaats staat van best verkochte boeken onder Simpel van Ottolenghi.
Letterlijk citaat: “Een beweging met grote doelstellingen moet daarom angstvallig zorg dragen dat ze het contact met de grote massa niet verliest. Zij dient elke kwestie in de eerste plaats uit dit oogpunt te bekijken en haar beslissing hiervan afhankelijk te maken.” (pag 128).
Maar in het boek van A.H. zijn meer citaten te vinden die zo van hedendaagse politici en leiders afkomstig zouden kunnen zijn.

Wat te denken van: “Zodra de AL Duitse beweging door haar intrede in het parlement het hoofdgewicht van haar werkzaamheden verplaatste van het volk naar het parlement, verloor zij haar toekomst en won daarvoor een reeks goedkope succesjes-van-het-ogenblik”. Iets voor Thierry Baudet misschien met zijn opvallende afwezigheid in en dédain voor het parlement? Maar zelfs de SP zou zich het volgende citaat aan kunnen trekken: “Indien men had ingezien, welk een geweldige machtsfactor de massa als draagster van de revolutionaire weerstand altijd betekent, dan zou men in sociaal en propagandistisch opzicht heel anders gehandeld hebben. Dan zou men zijn krachten ook niet hoofdzakelijk hebben geconcentreerd op het parlement maar op de werkplaats en de straat”.

Deze  dan: “Onze huidige parlementaire democratie heeft niet ten doel om een vergadering van wijzen samen te stellen; veeleer om een schare geestelijk afhankelijke nullen bijeen te garen”.
Iets voor Wilders? En deze: “Verantwoordelijkheid kan alleen door een enkel persoon gedragen worden en niet door een parlementaire kletsclub”.
Tja en dan komt er natuurlijk eentje die makkelijk anders kan worden ingevuld: “Alleen de … kan een inrichting prijzen die vuil en onwaar is als hijzelf”. Vul voor jood (wat ouderwets van A.H.) hier bv elite, grachtengordel, linkse politiek correcten in en je hebt een eigentijdse formulering te pakken!

En wat te denken van wat uitspraken over de pers: “Onderwijs voor volwassenen ligt in de klauwen van ten dele uiterst minderwaardige krachten”. En: “Het is een uiterst perfide manier om opeens en bij toverslag van meer dan honderd zijden tegelijk lage lasteringen en eer-rovende beweringen, bij vuilnisemmers vol over het onschuldige hoofd van eerlijke mensen uit te gieten”. Vul bij uiterst perfide manier in plaats van joden democraten in en je hebt Trump ten voeten uit!

Wonderlijk zijn de commentaren op het succes van Mijn strijd.
Zoals: “Niet verwacht, toch gebeurd: Hitlers Mijn strijd is een instant-bestseller, Prometheus komt binnenkort met de vierde druk!”.
Natuurlijk is het een instant-bestseller in deze tijd. A.H. brengt een heleboel “fake news” in een tijd waarin we niet meer op de waarheid zitten te wachten want die wordt zo negatief en intellectueel ervaren en intellect staat steeds meer onder verdenking als elitair.
Alle bestaande instellingen met enig gezag moeten het ontgelden zoals bv de rechterlijke macht (zie Wilders: een D66 club) het parlement, de politiek, de pers.
In zo’n klimaat is het uiterst plezierig als het wantrouwen naar bestaande instellingen kan worden geprojecteerd op een groep die “het  eigen volk? vreemd” is.
Dat kan van alles zijn: Van oudsher joden, homofielen, communisten maar vandaag de dag intellectuelen, mensenrechten-aanhangers, links-denkenden, humanisten, moslims, migranten, vluchtelingen, en globalisten.
Inmiddels moet het geen verbazing meer wekken dat in Oost Europa Soros staat voor alles wat gruwelijk is: iemand die gelooft in mensenrechten, in de democratische rechtsstaat, wetenschap en onderwijs en het belangrijk vindt dat ook jongeren daarin worden opgevoed en tot slot en niet onbelangrijk een jood, internationalist en globalist.
A.H. had het allemaal met heel veel genoegen aangezien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *