Alle berichten van Joyce Hes

Jojobeleid en verdeeldheid

Wat hebben het asielbeleid en het Corona-beleid gemeen?
Drie maal raden: Jojobeleid.
Wat kenmerkt Jojobeleid?
Jojobeleid is eigenlijk vooral geen beleid, het is handelen naar bevind van zaken zonder visie.
Zijn er minder Corona-patiënten en is er minder personeel vanwege uitval, frustratie, ziekte etc, dan schaal je de ic’s af. Bijkomend voordeel: het kost minder. Overigens is dat waarschijnlijk geen bijkomend voordeel maar wordt gezien als kernzaak in een situatie waarin beleid geen beleid is en hooguit wordt gekeken naar kostenplaatjes.
In de Volkskrant van woensdag 15 december wordt zonneklaar aangetoond dat een plan voor honderd extra ic-bedden sneuvelde op het Ministerie van VWS.
Is er opeens een nieuwe variant opgedoken dan roep je help en wijst erop dat ongevaccineerden de plekken op de ic’s bezet houden.

Hetzelfde kan gezegd worden van het asielbeleid.
Ankie Broekers-Knol, van wie ik altijd denk: Meid, was toch gestopt na je voorzitterschap van de Eerste Kamer, en die als staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, belast met vreemdelingenzaken steeds een verweesde indruk maakt, heeft nu samen met Kajsa Ollongren, die van de onbedekte paperassen en van de voorpagina van de Linda, vijf gemeenten tot opvang gedwongen.
Dit omdat er sprake is van een onverwacht hoge toeloop van asielzoekers in combinatie met onvoldoende woonruimte.

Onverwacht?
In een eerder blog van 21 augustus jl heb ik aangegeven hoe dit kabinet traineerde om Afghanen hier naar toe te halen. Maar nu blijken er toch dankzij druk van de Kamer een groter aantal dan verwacht of bedacht, door de mazen van het bureaucratische net heen te zijn geslibd.
Deskundigen hebben al eerder geadviseerd om asielzoekerscentra niet te sluiten of af te schalen in Corona-termen maar open te houden voor als…, maar dat paste niet in het Jojo-non-beleid van dit demissionaire kabinet.
Dat was, dacht men wellicht (als men al wat dacht), goedkoper.
Bijkomend voordeel is dat je als er weer meer asielzoekers komen kan zeggen dat je overvallen wordt, net zoals je door de opdoemende Britse- of Delta- of Omikron-variant overvallen wordt. Vervolgens kun je ach en wee roepen als degenen die de Taliban ontvlucht zijn op de koude kale grond moeten slapen.

Netto effect:
Gemeenten die tot nog toe hun goede wil toonden worden kwaad door de aanschrijving evenals hun inwoners. Baudet en Wilders gaan er met die buit vandoor en asielzoekers zullen wellicht Nederland gaan mijden (daar is de hoop trouwens vooral op gevestigd).
En in het geval van het Corona-Jojobeleid kun je de gevaccineerden opzetten tegen de ongevaccineerden want kijk eens wat de laatsten hebben uitgericht!

Het demasqué van de ministeriële verantwoordelijkheid en de civilisering van het recht

Wat gebeurt er als ministers fout op fout stapelen en daarvoor geen verantwoordelijkheid meer nemen óf omdat ze al demissionair zijn óf omdat een schimmig stelsel van verantwoordelijkheden een ministerie en haar minister aan het zicht onttrekt?
Een voorbeeld van wat er dan gebeurt is het datalek bij de GGD van januari jl.
Duizenden medewerkers van deze dienst konden bij de gezondheidsgegevens van zesenhalf miljoen mensen, die onvoldoende waren beschermd.
De bijzonder gevoelige gegevens zoals burgerservicenummers en adresgegevens van 1200 mensen zijn verkocht aan Telegram. En als we deze week een GGD-vertegenwoordigster mogen geloven is de boel nog steeds niet op orde.
Identiteitsfraude ligt op de loer evenals chantage met identiteitsgegevens.

Maar wie is hier nu verantwoordelijk voor en wie kan verantwoordelijk worden gesteld?
‘Wettelijk gezien is er geen sprake van centrale aansturing vanuit het Ministerie van VWS of door GGD Nederland op de regionale GGD’s. Ze staan, in geval van een A-ziekte, onder aansturing van de voorzitters van de veiligheidsregio’s,’ aldus Laurent de Vries, oud-directeur van GGD Nederland.
Hij noemt het een ‘poldergedrocht’ omdat Hugo de Jonge volgens de Wet Publieke Gezondheid wel een leidende rol heeft maar volgens de wet geen bestuurlijke verantwoordelijkheid en dus geen gezag.
(Zo kon het waarschijnlijk ook gebeuren dat GGD Hollands-Midden opeens als een soort Sinterklaas boosters uitdeelde aan mensen zonder afspraak terwijl de rest van Nederland daar met smart op zat te wachten.)

Toch is er nu een Stichting Initiatieven Collectieve Acties Massaschade die een collectieve schadeclaim voorbereidt tegen het Ministerie van Volksgezondheid , dat ervoor had moeten zorgen dat de systemen van de GGD voldoende beveiligd waren.
Ze eist 500 euro voor mensen wier gegevens in de GGD-systemen stonden en dus gestolen konden worden en 1500 voor personen wier gegevens daadwerkelijk verhandeld zijn.
Dit zou de staat wel eens miljarden kunnen kosten.
R.J.N. Schlössels, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Radboud Universiteit kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de overheid op zijn minst onzorgvuldig heeft gehandeld (zie NRC 7dec, pag 5, ‘Ten Eerste’).

En daar wordt het interessant want dezelfde Schlössels heeft, samen met D.G.J Sanderink, zich beziggehouden met aansprakelijkheid van de overheid waar het ging om de aardbeving-schade in Groningen.
Samen hebben ze een artikel geschreven in het Nederlands Juristenblad: ‘Slaat de Hoge Raad nieuwe bressen in het bastion van de formele rechtsleer?’ In dat stuk gaat het erover of de Hoge Raad de burger meer ruimte geeft  waar deze de staat aanspreekt op onrechtmatig handelen. Zij menen van wel en wijzen daarbij zowel op artikel 162 boek 6 BW als op internationaal recht.

Kortom, wat we hier zien is een civilisering van het recht.
Waar de staat het de burger steeds moeilijker maakt zijn recht te halen via het staats- en bestuursrechtelijke bestel omdat daarin onvoldoende verantwoordelijkheid wordt genomen neemt het civiele recht het over.
Burgers gaan zich verenigen om toch aan hun recht te komen. We hebben dat in de Urgenda-zaak gezien, de zogenaamde Syri-zaak (zie mijn blog hierover) en je zou willen dat de slachtoffers van de Fraude Signalering Voorziening zich verenigen in een Stichting met behulp van de Autoriteit Persoonsgegevens, die de kwestie van onrechtmatige opslag van gegevens van veronderstelde fraudeurs aan de orde stelde.
Maar ook de slachtoffers van de Toeslagen-affaire zouden langzamerhand zich toch moeten verenigen om via het civiele recht aan hun trekken te komen.
Immers het lijkt er niet op of de Alexandra van Huffelen met haar hersteloperatie veel verder komt.

De zwakste schakel

We leven in een tijd van hekken bouwen.
Overal verschijnen weer muren en zwaarbewaakte hekken om de migranten, zoals we ze noemen, tegen te houden. Dat leidde tot vreselijke taferelen aan de grens tussen Polen en Wit Rusland, en hoewel het officieel niet mag zijn push backs aan de orde van de dag.
Al diegenen die Europa of Amerika als een vluchthaven zien moeten koste wat kost worden tegengehouden en we leven inmiddels meer mee met Poolse bewakers dan met de uitgeputte gezinnen zonder eten of drinken in een ijskoud bos.

De waarden die we in Europa hoog zouden houden en de Verdragen die daarvan getuigen, lijken te worden ingehaald door de zich snel ontwikkelende praktijk van niet alleen meer mensen die uit nood deze kant opkomen, maar vooral door de angst voor extreem rechts.
Inmiddels zijn er alweer 27 mensen verdronken in de buurt van Calais en eigenlijk kijken we daar nauwelijks van op.
Ja, sommigen maken zich kwaad over die schandelijke mensensmokkelaars, maar weinigen over onze eigen mentaliteit van verschuivende moraliteit en de griezelige paralellen met een schaamtevol verleden.

In die situatie is er opeens iets interessants aan de hand.
We leven ook in een tijd van een wereldwijde pandemie die we met alle macht proberen te bestrijden. Vaccins zijn in verrassend korte tijd ontwikkeld en leken de weg vrij te maken voor een weer redelijk onbezorgde toekomst.
Reizen werden weer met enthousiasme geboekt, sportwedstrijden en sociale en culturele evenementen het kon allemaal weer. We gingen weer lekker los, Corona-check-app bij de hand.

Dat alles was, zo blijkt nu, te optimistisch.
De deltavariant die de alfavariant (dit is de zogenoemde Britse variant) heeft verdrongen, die de eerste Corona-variant, we noemen ‘m maar even de 0-variant heeft vervangen, heeft ons voor de zoveelste keer verrast.
Wij, die dachten toch Masters of the Universe te zijn met onze wetenschap, technologie en artificial Intelligence, zijn nu gedwongen een toontje lager te zingen. We zijn daadwerkelijk voor onze vrijheid afhankelijk geworden van die mensen die nog een sociaal beroep uitoefenen zoals in de zorg. Kankerpatiënten en mensen met ernstige hart- en vaatziekten kunnen al niet meer op tijd geholpen worden omdat Corona-patiënten de intensive care-bedden, waarvan we er hier in dit land nog steeds veel te weinig hebben, alweer bevolken.

We zijn niet snel genoeg met de boosterprik is het verwijt. Andere landen zoals Israël waren ons daarin weer de baas. Wij liepen hier weer eens achteraan.
Ik ben ook geen fan van Hugo de Jonge. Hij had allang door een Jos de Blok moeten worden vervangen (zie een vorig blog van mij), maar het onderwerp boosterprik leidt wel tot een andere opmerking.
Want waar blijven nou die prikken voor landen zoals in Afrika waar nog slechts heel weinig mensen zijn gevaccineerd? Wij als rijke landen zouden toch zorgen dat de vaccinatiegraad daar juist sterk omhoog ging? Dat is toch ook in ons eigen belang heb ik steeds begrepen.*

Tja, en dan is er dus nu de Omicron-variant, inderdaad afkomstig uit Zuid-Afrika. Althans dat lijkt erop. En als ik het goed begrijp kon deze variant ontstaan bij één patiënt met een sterk verminderde afweer zodat hij in die patiënt kon muteren.
De Omicron-variant is veel besmettelijker dan de deltavariant, en virologen en microbiologen storten zich nu en masse op het onderzoek naar deze variant om te kijken of en hoe die ons als gemeenschappen gaat treffen.
Ik ben niet gelovig maar in dit geval geloof ik waarachtig dat er iets of iemand daarboven ons glimlachend een vreselijke poets bakt.

“Jullie dachten toch zo menselijk te zijn na die Tweede Wereldoorlog en namen al die Verdragen aan opdat nooit meer zo iets vreselijks als de Holocaust en andere verschrikkingen zouden kunnen plaatsvinden? En wat gebeurt er al 76 jaar na de bevrijding? Het lange termijngeheugen is verworden tot de zogenaamde politieke haalbare kaart van dat moment en dat is een cynische. Nou dan zullen jullie het weten ook. Ik heb er nu voor gezorgd dat de zwakste schakel in deze wereld in één mens jullie met zijn allen een verschrikkelijke angst kan bezorgen! En daar zijn geen hekken tegen bestand. Eigen schuld dikke bult. En wie niet wil horen moet maar voelen! Geen vaccins voor arme mensen, nou dan krijg je dit dus. Hahaha. De plagen van het Oude Testament, ze zijn er niks bij vergeleken, en er komen nog ergere dingen hoor met de klimaatproblemen en de permafrost. Totdat jullie eindelijk eens begrijpen dat een mens een mens is, of hij nu zij is of trans of zwart, wit of geel, joods, moslim, christen en waar ook geboren. En tot jullie eindelijk eens de handen ineen slaan. Want de een zijn armoede is de ander zijn virus. Rijkdom helpt niet hoor, luister goed naar mij. Zoals jullie nu bezig zijn is het dweilen met de kraan open.”*

Als ik die stem hoor en die zit in mij, weet ik, dat ik als ik de boosterprik krijg als vijfenzeventigjarige, zal vragen bij wie ik mijn financiële tegemoetkoming kwijt kan.
Want één ding staat inmiddels voor mij als een paal boven water: Er moet een Fonds komen voor die arme landen en er moeten zo gauw als mogelijk vaccins naar toe.
En ik wil daar als oudere met een pensioen mijn aandeel aan leveren, gewoon omdat het moet!!!

  • Zie Axel van Trotsenburg van de Wereldbank in ‘Track and Trace’ van de Volkskrant: Er wordt qua vaccins van alles beloofd. Maar het blijft bij woorden. Van Trotsenburg: “De strijd om het corona-virus wereldwijd zo snel te beteugelen wordt ondergraven door loze beloften van rijke landen. Zo heeft de G7 beloofd een miljard vaccins ter beschikking te stellen aan armere landen, maar daarvan is pas 10 procent geleverd”.
  • Zie voor de laatste zin ook de opmerking van Marion Koopmans over de Omicron-variant bij Op1 op dinsdagavond 30 november.

Een tijd van warrigheid. Deel 4: Gezond verstand

Gisteravond, 23 november vond het Gala van de wetenschap plaats in ITA (Stadsschouwburg van Amsterdam) onder de titel: Gezond verstand?
Dat vraagteken lijkt me cruciaal want wie of wat bepaalt eigenlijk of verstand gezond is?
In 1616 vermaande paus Paulus V Galilei zijn Copernicaanse theorie dat de aarde om de zon draait, niet meer in het openbaar te verdedigen.
Hij kreeg levenslang huisarrest en was alleen nog in staat om zijn boeken stiekem via Nederland, en specifiek Leiden, te laten uitgeven.

Het werk van Galilei werd twee maal onderzocht door de inquisitie.
‘En toch beweegt zij,’ riep de beroemde wetenschapper vertwijfeld uit, waarmee hij onze aarde bedoelde.

Wetenschappers hebben het door de geschiedenis heen niet altijd gemakkelijk gehad, omdat in het tijdperk waarin ze leefden het zogenaamde gezonde verstand uitging van bijbelkennis, wat wij nu geloof noemen en niet van wetenschappelijke kennis.

De vraag wat geloof of ideologie is en wat kennis, is in onze tijd opnieuw erg actueel (zie ook mijn blog over de warrigheid van een rabbijn).
In de ITA wilden ze ongetwijfeld met een aantal gerenommeerde wetenschappers aan kennisvermeerdering doen.
Karel van Wolferen, jarenlang correspondent van de NRC in Oost Azië en emeritus hoogleraar stelde in een interview bij Café Weltschmerz dat er juist onder invloed van het geloof in deze ‘schijn’-pandemie sprake is van een groot kennisverlìes.

Van Wolferen richtte in september 2020 het blad Gezond Verstand op en liet er meteen een miljoen exemplaren van drukken om het Nederlandse publiek te informeren over wat gevestigde media niet vertellen of op een vertekende manier weergeven.
Er is, aldus Van Wolferen, op grote schaal sprake van kennisverlies in kringen van de medische wetenschap en er is sprake van een hele verkeerde inschatting van infectieziekten. Anderhalve meter, mondkapjes, allemaal flauwekul. PCR-testen kunnen ook helemaal niet laten zien wat er van binnen zit.
Volgens de man die hoogleraar was in de studie van vergelijking van politieke en economische instituties is er sprake van corruptie rond de pandemie.
Hij ziet een groot complot in het samengaan van CEO’s van multinationals en NGO’s en overheden met name in het Westen.
Dan doelt hij niet alleen op Covid maar ook op desinformatie over CO2 en het klimaat.
Het gaat erom, aldus Van Wolferen, wat ze achter de schermen aan het doen zijn.
En jazeker, Bill Gates is met zijn filantropie de belangrijkste aanzwengelaar van de pandemie. Bijna alle grote kranten worden gesubsidieerd door Bill Gates volgens hem.

Vervolgens gaat Van Wolferen in op de taak van journalisten (de echte dus!).
Verslaggeving gaat om wat je ziet, dus waarneemt.
Zijn blad is dus geen opinieblad maar een blad dat verslag doet van de werkelijkheid, het publiek ook echt informeert. Dat is een vaardigheid die je moet leren, aldus Van Wolferen, maar om dat door te geven dat is echt heel bijzonder!
Hij is er dan ook tegen om ideologisch te denken want dan heb je geen ruimte meer om bijzonderheden te zien van wat er om je heen gebeurt.
Ideologisch denken belet vaak het zien van de interessante aspecten van die werkelijkheid.

Tja, ik stel voor dat in de toekomst de warrige rabbijn Benima en Van Wolferen wat meer samen gaan optreden.
Ik heb er ook al een titel voor: “Het circus van het gezonde verstand, komt dat zien!!!”

Een tijd van warrigheid. Deel 3: De G van grootspraak

In deze blog wil ik het graag met  jullie hebben over de G van grootspraak.
Het is niet alleen een tijd van warrigheid, het is ook een tijd van de G.
We hebben een tijd gehad van: wie a zegt moet b zeggen, maar we zitten nu overduidelijk in de G-tijd.
Overal kun je de G ontwaren.
We hadden de G7 en de G20, respectievelijk de zeven grote industrielanden en de EU die afgelopen zomer in Engeland bijeen kwamen en eind oktober in Rome de top van de rijkste 20 landen.
Wat kwam daar zoal uit?
De landen waaronder het Verenigd Koninkrijk spraken af dat er een belasting van minimaal 15 procent zou komen voor multinationals om belastingparadijzen tegen te gaan.
Hè?
En wat doet Shell dan? Die volgt Unilever richting het nieuwste belastingparadijs de VK???
Heb ik wat gemist? Grootspraak?

Dan hebben we natuurlijk nog 5G.
De vijfde generatie mobiel netwerk die vanaf 2022 beschikbaar komt.
5G is zo begrijp ik honderd keer sneller dan de huidige 4G technologie en zendt dezelfde niet-ioniserende straling uit als 2G, 3G en 4G.
Kijken we even naar wat het RIVM erover zegt, dan blijkt dat het RIVM graag de vinger aan de pols wil houden.
Na de ingebruikname van 5G-systemen  wordt duidelijk wat de veldsterkte daadwerkelijk is. Ook moet duidelijk worden hoe de wisselende blootstelling is wanneer er meerdere zenders en gebruikers zijn. Het is daarom belangrijk om de ontwikkelingen op de voet te volgen, aldus het RIVM.

Hè? Men tuigt dus een sneller internet-systeem op zonder precies van tevoren te kunnen zeggen hoeveel gezondheidsschade zoiets oplevert?
Dan moet het wel heel veel voordelen brengen!
De Consumentenbond zegt er dit over: Supersnel internet is handig om even snel een film te downloaden. Verder is er nog geen baanbrekende toepassing die zoveel snelheid nodig heeft. (Maar het is natuurlijk wel erg leuk als een liedje van Spotify eerder begint te spelen, en dat je bij het gamen en bij augmented reality (wat dat ook moge wezen) een vloeiende spelervaring beleeft, begrijp ik van dezelfde Consumentenbond.)

En dan hebben we nu dus de discussie over G2
G2 zo begrijpen we van het demissionaire kabinet min één nl de ChristenUnie zou een controle systeem worden waarbij je je niet meer negatief kunt laten testen om toegang te krijgen tot zogenaamde publieke ruimten.
Alleen gevaccineerden en degenen die Corona hebben meegemaakt krijgen een Corona-pas waarmee ze toegang kunnen krijgen tot horeca, theater, musea ed.
Hè? Dat betekent dus dat de enige groep die zich echt verzekerd weet van het feit dat ze geen Corona hebben dus geen toegang meer kan krijgen tot…?

Daar zet nu de ChristenUnie het G1 beleid tegenover.
Iedereen moet zich laten testen om toegang te krijgen tot…
Dus als ik een kopje koffie wil drinken in mijn stamcafé moet ik eerst langs de GGD?
Of wil Seegers bij ieder café of restaurant een tester situeren?
Misschien ook bij de entree van musea, bioscopen ed eerst even een testje?
En hoe zit het eigenlijk met degenen die geen test kunnen verdragen ? Die zijn er nl ook.
Ik weet in elk geval zeker dat ik de horeca zou gaan mijden evenals iedere culturele instelling als ik iedere keer een test zou moeten doen.
Precaire vraag: En de gelovigen?
Worden ze allemaal bij het begin van de kerk door de dienstdoende geestelijke getest?

Tja, het blijft behelpen met de G’s
Met de C van Corona zijn we wel klaar maar niet heus. De C zal voorlopig dus wel bij ons blijven. Dat wordt nu zelfs (eindelijk) door M. R. en H. de J. erkend.
Ik zit meer op de z van zorg.
De Zorg dáár moet de aandacht naar toe gaan!

Een tijd van warrigheid. Deel 2: Een oester als logo

Vandaag, woensdag 10 november, bijna acht maanden na de verkiezingen, heeft Kamervoorzitter Vera Bergkamp bij de vier formerende partijen aangedrongen op spoed.
Het resultaat werd in Nieuwsuur besproken door Jeroen Wollaars en de vaste verslaggever van de voortdurende formatieperikelen Arjen Noorlander.
De dialoog tussen de twee heren is exemplarisch voor de heersende verwarring over wanneer er nu wat voor soort kabinet komt.

Op de vraag van Jeroen hoeveel haast er nu werd gemaakt zei Arjen: “De formerende partijen willen nu toch echt haast maken! Men was echt opgetogen. Het knopen hakken komt toch echt dichterbij. De term Sinterklaasakkoord valt. Het begint te gebeuren”.

We zien vervolgens een ontnuchterende Remkes die gevraagd naar de planning zegt dat men niet van plan was om het eigen ongeluk te organiseren en dat hij dus van niks weet.

Arjen Noorlander weer met opgewekte stem: “Ja, het begint toch echt vorm te krijgen, hoe ze de komende weken de formatie willen aanpakken. Tja, en als ze echt willen vergaderen, dan gaan de gordijnen dicht. Ze zijn er nog niet maar je hoort dat ze toch richting einde aan het werken zijn en dat Rutte 4, dat nieuwe kabinet met de nieuwe bestuurscultuur en dezelfde partijen, toch steeds dichterbij komt. Eén van de aanwijzingen is natuurlijk dat je daarvan niets hoort. De groep voorlichters van de vier partijen heeft een oester als logo en dat betekent dat we in de finale fase terecht komen. Het is nu de bedoeling dat formateur Rutte dadelijk wordt benoemd zodat het kabinet zo rond Kerst op het bordes komt te staan”.

Jeroen: “Dat is dan dus een kabinet dat op hoofdlijnen aan de slag moet gaan, wat wel missionair is maar feitelijk zonder ingevulde missie???”
Arjen: “De ministers gaan dan na de Kerst bij elkaar zitten en dan werken ze toe naar een apart  Regeringsakkoord of Regeerprogramma. Dat gaat dan weken zo niet maanden duren, zodat we dus in het voorjaar misschien echt weten wat ze willen gaan doen”.

Hè???
Gaan ze nu haast maken en komt er snel een nieuw kabinet met een duidelijk Regeerakkoord, een plan de campagne op alle dossiers die om onmiddellijke aandacht vragen?
Of kunnen we pas tegen Kerst een nieuw kabinet op het bordes zien waarvan we de feitelijke afspraken nog niet kennen?
En wat betekent een nieuwe bestuurscultuur? Dat de gordijnen worden gesloten en dat geen bericht goed bericht is? Een oester als logo???
Of zijn we nu met zijn allen langzamerhand murw geraakt in dit onbevredigende proces van vooral niet-formeren?
En lijkt het wat dat betreft wat op de Corona-strategie: steeds achter de feiten aanlopen en wachten op… een wonder misschien?

Een tijd van warrigheid. Deel 1: De warrigheid van een rabbijn

In haar Rede van Fryslân met als titel: ‘We hebben waarheid nodig, maar welke? Van Bonifatius tot Woke’ haalt Tamarah Benima, rabbijn bij diverse gemeenten in Nederland van alles overhoop.
Vanwege haar vergelijking tussen het naziregime en het Corona-beleid heeft ze inmiddels de woede van de joodse gemeenschap op haar hals gehaald, maar wat ik haar vooral verwijt is warrigheid.
Het pretenderen dè waarheid in pacht te hebben moet met argusogen bekeken worden zeker in een tijd van fake news, maar wellicht nog riskanter is het als geestelijken opstaan die in een warrig betoog op zoek gaan naar welke waarheid we nodig hebben.

De waarheid van het Christendom?
Volgens Benima kwam Bonifatius de heidense Friezen het Christendom brengen op een manier die vergelijkbaar is met die van de Taliban en IS om even verderop datzelfde Christendom toe te dichten dat het de bloei van wetenschap, de seculiere staat en de democratie heeft mogelijk gemaakt.
De Inquisitie, de Tachtigjarige Oorlog, de Verlichting, Kant, de Franse revolutie, de door socialisten en feministen zwaar bevochten sociale wetgeving en gelijke rechten, waar zijn ze gebleven?
Tot ze dan toch weer stelt dat het Christendom een mystieke waarheid op de politieke dimensie van het leven plakt en daarmee totalitaire trekken vertoont.

Kunt u het als lezer nog volgen?

De waarheid van de Woke-beweging dan.
Volgens haar is de Woke-beweging een religie en ze zet die tegenover andere religies zoals wij die kennen waaronder ze ook denksystemen verstaat als Wetenschap en Verlichtingsideologie.

Wetenschap een religie?
Hier wordt haar verhaal toch best link zou ik zeggen. Ooit van kennistheorie gehoord? De tak van filosofie die de aard, oorsprong, voorwaarden voor en reikwijdte van het weten onderzoekt. De wetenschap die zich beroept op waarneming en intellect terwijl de theologie zich met de goddelijke openbaring bezighoudt? Karl Popper, Immanuel Kant?
It doesn’t ring a bell?
En dat in een tijd dat we toch wel in meerderheid dankzij de persisterende wetenschap ons eindelijk realiseren dat we zelf de oorzaak zijn van een klimaatcrisis?

De waarheid van de clan, de tribe, het volk.
Volgens Benima is thuis zijn bij genoemde clan, tribe of volk een diep gevoelde realiteit èn noodzaak.
Vraag: Waarom zou dat niet voor de Woke-beweging, waartegen ze zich afzet, gelden?
En: Waarom zou de diep gevoelde en noodzakelijke realiteit van het Germaanse volk in de jaren dertig en veertig en de, om met Baudet te spreken, boreale cultuur dan nog een probleem zijn (geweest)?

Tja, en dan komen we dus bij de gewraakte passages: “Alle mensen die op welk niveau ook beleid uitstippelen, of het nu bij de overheid, in de wetenschap of zelfs bij Big Tech en Big Pharma is, hebben de allerbeste bedoelingen”. Daarvan is ze overtuigd.
Maar als Jodin is ze gewaarschuwd. “De beleidsmakers toen, op ieder niveau, dwars door de samenleving, hadden het beste voor met iedereen. Ook toen ze Joden als ‘een gevaar voor de volksgezondheid’ aanmerkten. Ook toen ze een oorlog startten tegen het toenmalige ‘virus’. Speel dus niet met vuur door mensen nu in onze samenleving weg te zetten ‘als gevaar voor de volksgezondheid’.”

De waarheid van het ‘noodzakelijke’ Germaanse volk dat met de beste bedoelingen de Joden als virus bestempelde.
Welja zeg.

Ik zou zeggen: met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig!

PS: In de rede van Benima wordt Woke in één moeite door vergeleken met de nazi’s en de Sovjet-communisten, zoals ze overigens ook doet met de sociaaldemocratie die ze mede beticht van genocide op ongekende schaal op een industriële manier, en niet gehinderd door wetenschappelijke theorieën, maar erdoor geïnspireerd.

Anders en toch zo nabij

Kan dat, dat je van iemand niets begrijpt, zijn of haar taal niet spreekt, met wie slechts een heel beperkte communicatie mogelijk is, en zeker geen digitale, maar dat je toch veel van hem of haar houdt, van deze ‘vreemdeling’?

Dat kan en dan heb ik het niet over een baby maar over mijn ruwharige teckel van veertien jaar: Moes.
Moes is voor mij een klein wonder.
Zonder enig besef van haar minimale afmetingen, ouderdom, kwetsbaarheid of van hoe ze overkomt bij andere van haar soortgenoten of bij ons mensen, is ze zichzelf, onmiskenbaar zichzelf.

Wij zouden zeggen: ze is zelfbewust, maar dat is ze nu net niet, ze is zelf-on-bewust.
En daarmee gedraagt ze zich authentiek.
Ze doet wat in haar opkomt.
Ze eet en drinkt als ze er behoefte aan heeft en als ik haar uitlaat doet ze een plas en een minuscule poep, snuffelt fanatiek en dat is het dan.*
Ze holt vrolijk over het uitlaatstrand, geeft een grotere wat opdringerige hond een snauw als hij haar grenzen overschrijdt en als ze er genoeg van heeft en dat is de laatste tijd eerder dan een jaar geleden, loopt ze op haar kleine pootjes weer terug richting fiets.
Ik til haar op en zet haar in haar mandje en thuisgekomen krijgt ze nog een hondenkoekje in haar mand. Staartje omhoog want daar doe ik haar steeds plezier mee.

Ze heeft geen last van angsten (mijn vorige hond leek nog wel eens een nare droom te hebben) of zorgen voor de dag van morgen, laat staan voor een oplevende Covid, de klimaatcrisis, de stijgende prijzen, het incompetente gedoe in Den Haag, de opkomst van extreem rechts, ze houdt zich er niet mee bezig.
Het enige wat haar interesseert, is, of het regent of koud is.
Dan piept ze (want echt blaffen doet ze niet) en wil duidelijk al heel snel weer terug naar haar manden. Ze heeft er namelijk twee. Een kleine op maat en een grote van mijn vorige hond.

Wat ik echt heel bijzonder vind: Moes lijdt niet aan rancune.
Ze is op haar twaalfde door haar bazen afgeleverd bij het Amsterdamse asiel om niet traceerbare redenen. Maar het heeft bij Moes niet minder vertrouwen in de mens opgeleverd. Moes kan ook na deze onvergeeflijke daad met iedereen opschieten, met mens, dier en zeker ook met kleine kinderen.
In dat verband is ook opmerkelijk hoe flexibel Moes is en hoe weinig standgevoel ze heeft.
Ze is een rashond en heet volgens haar paspoort eigenlijk Hadewych, maar dat ze nu al zoveel jaar Moes wordt genoemd en van de ene dag op de andere tussen zwerfhonden moest verkeren, het deerde haar niet.

Toch is ze ook weer geen allemansvriend. Moes gaat haar eigen gang.
Als ik haar graag ’s avonds op de bank naast me wil om gezellig tv te kijken, staart ze dan zo naar de grond waar ze duidelijk naar toe wil, aarzelend of ze de sprong zal wagen, dat ik het niet over mijn hart verkrijg haar nog langer mijn gezelschap op te dringen.
Wel komt ze als ik naar haar idee wat lang op bed lig haar koppie om de deur steken om me even later vrolijk kwispelend te begroeten.
Uit hoeft ze dan nog niet, maar kennelijk wil ze toch nog even verifiëren of ik er nog ben (eigen interpretatie).

Moes is een raadsel voor me en me ook heel nabij.
Ze is er gewoon altijd.
Dat is haar geheim.
In welke omstandigheden ik ook ben, of ik nu een behoorlijke tijd weg ben geweest (dan kon mijn vorige hond nog wel eens uit balorigheid al mijn kranten verscheuren), hoe mijn humeur ook is, ze ligt in haar mandje en straalt een zekere rust uit.
Ze is precies wat ik hierboven schetste, ze is een levend wezen, een personality, die mij gezelschap houdt en niets vraagt, me niets verwijt en geen schuld of schaamte kent.
Ze vraagt geen erkenning, zit niet de godganse dag op sociale media of vraagt erom ‘gezien’ te worden.
Ze hoeft niets te bereiken.
Ze ìs.
Lang leve Moes!

  • In het juninummer van de IJopener is het gedicht ‘Uitgelaten’ opgenomen.
    Staat ook op de website van de IJopener: www.ijopener.nl

Universalisme en secularisme een illusie?

Er zijn momenten in een mensenleven die je bijblijven en je weet dat ook op het moment dat ze zich voltrekken.
Natuurlijk is 11 september 2001 – de aanval op de Twin Towers – zo’n moment dat je bijblijft als je, zoals ik, dat zag gebeuren op TV.

Maar er was ook het moment dat ik op Schiermonnikoog zat en me hogelijk verbaasde over het feit dat Rudi Carrell door de Duitse omroep ARD, maar ook de ruggengraatloze houding van de regering Lubbers, in 1987 gedwongen was zijn excuses te maken aan het Iraanse volk.
Wat had hij gedaan, in vredesnaam?
Hij had een filmpje getoond waarin vrouwen damesonderbroekjes gooiden naar de Ayatollah Khomeini. Deze flauwe, wat platte grap naar mijn mening, zou met een fatwa zijn beloond, zoals Salman Rushdie dat twee jaar later zou ervaren, als hij niet zijn excuses zou maken.

Het einde dus van de vrijheid van meningsuiting was mijn gevoel toen. De heer Van den Broek, minister van Buitenlandse Zaken (CDA) had het zelfs bij Achter het Nieuws gedaan gekregen dat ze het bewuste fragment niet uitzonden, uit angst voor de wraak van Khomeini.
Het gaat hier om dezelfde minister van Buitenlandse Zaken die het presteerde om ergens gedurende zijn ambtsperiode mensenrechten in verband te brengen met links gedachtegoed.
Ook weer zo’n TV-moment dat ik niet gauw zou vergeten.
Naar mijn idee: Het einde van het gezag van de door de Holocaust geïnspireerde Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Immers, als je de rechten die daaruit voortvloeien en die staan voor de waardigheid van ieder mens als links betitelt (Baudet zou zeggen: als cultuurmarxisme) dan kun je de Verdragen die daaruit voortvloeien zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens of het Vluchtelingenverdrag ook meteen in de linkse prullenbak gooien.

Eind jaren tachtig gebeurde wat, althans ik, niet voor mogelijk hield: De grote rechtse afslag naar een criminalisering van voorbereidingshandelingen in het strafrecht, een algemene, eerst nog beperkte, identificatieplicht gevolgd door een Schengen informatiesysteem dat de privacy ernstig op de tocht zette. En natuurlijk later gevolgd door een Vreemdelingenrecht dat onder de bezielende leiding van Job Cohen, staatssecretaris van Justitie werd ‘omgevormd’ tot een door de Commissie Meijers* zeer bekritiseerde Vreemdelingenwet.

En dan nu opeens in de NRC een opinie van Aya Sabi* die stelt: “Het is niet langer mogelijk zich te verschuilen achter het ‘blanke’ canvas van het universalisme en het secularisme.
Die zijn een illusie”.

Het universalisme en secularisme in de ban gedaan als blank canvas.
Daar ga je met je Universele Verklaring! En alles wat daaruit voortvloeide. Blank canvas.
Wat heeft Sabi trouwens tegen canvas? Vaak gebruikt als schildersdoek…
En ongebleekt erg duurzaam 100 procent katoen.

Volgens haar is de Vitruvius-man van Leonarda da Vinci ook dood.
Dat heb ik moeten opzoeken.
Net als de uil van Minerva en de boreale wereld van Baudet.
De Vitruvius-man wordt algemeen gezien als symbool van het humanisme, met de mens als middelpunt van het heelal.
Die mens heeft afgedaan weten we inmiddels (Die mens wordt trouwens ook door Sabi en de haren gelijkgesteld met – witte – man).

Het antropoceen heeft zijn langste tijd gehad. En daarmee ook, ben ik als seculiere, atheïstische, heteroseksuele, witte, feministische, zeventigplus vrouw met een joodse achtergrond en een idealistische linkse inborst bang, het humanisme en het universalisme. Als we de mens niet langer centraal stellen, en dat heeft uiterst links en uiterst rechts gemeen, komen we terug bij moeder natuur.
Dat lijkt zo gek niet behalve wanneer moeder natuur zich vertoont als de verheerlijking van het beest in ons of dat nu zwart, wit, bruin, geel of groen ziet.

  • De Commissie Meijers is een denktank van rechtswetenschappers op het gebied van Europees migratie- en strafrecht. Als voorzitter van de Coornhert Liga was ik er nog kortstondig lid van.
  • Aya Sabi: ‘Woke is geen spook maar zaak van woord en wederwoord’, in Opinie NRC van dinsdag 19 oktober.

De noodzaak van burgerparticipatie

De Haagse stolp krijgt steeds meer trekken van een woning bij Zeerijp.
De ene schok is nog niet voorbij of de andere dient zich aan.
En een oplossing ligt niet in het verschiet.
De woning vertoont scheuren en is onstabiel geworden.
Het gezin dat er woonachtig is doet niet veel anders dan te trachten het hoofd boven water te houden, maar de psychische schade is inmiddels ook aanzienlijk.
Verwijten over en weer en een groeiende inertie is waar de familie inmiddels aan lijdt.
Ze zitten achter stapels dossiers en paperassen terwijl de rommel in huis zich opstapelt.
De deur klemt en bezoek wordt niet op prijs gesteld.
De buren maken zich zorgen.

Ik kan met deze parabel nog een tijdje doorgaan maar duidelijk is dat men er in Den Haag niet echt meer uitkomt.
Misschien komt er een nieuw kabinet, samengesteld uit de vier partijen die zijn gestruikeld over de Toeslagen-affaire, maar veel nieuws hoeven we daar niet van te verwachten.
D66 de enige partij van wie de mensen misschien nog hopen dat deze een frisse wind zou kunnen brengen is inmiddels een ‘systeem’-partij geworden volgens hun wetenschappelijk bureau.*
Van Mierlo stelde in 1967 nog in een paginagrote advertentie in de krant: “Ons politiek bestel is ziek en moe. Het schippert, het weifelt. Zeurt. Wat kunnen wij doen om het te herscheppen – weer fair en vitaal te maken?”

Nou, niet mevrouw Van Huffelen (staatssecretaris van Financiën) aan het roer van het zinkende schip van de Kindertoeslagen-affaire dat zij vlot zou moeten trekken en trouwens ook niet mevrouw Olongren in de regen met stukken rond laten lopen of de stemprocedure dusdanig laten herzien dat burgers niet meer begrijpen op wie ze moeten gaan kiezen dadelijk* zou ik nu 55 jaar later zeggen.

Tja, dat zei Van Mierlo in 1967 dus, niet voorziende dat er een Mark Rutte premier zou worden, die er op een ongelooflijk knappe manier in slaagt om de gekste dingen uit te halen, zodat de partijen die met hem samenwerken flinke klappen krijgen en toch zelf overeind blijft.

Democratische vernieuwing was de leus. Hij vond dat het ‘regentendom’ zich niet openstelde voor ‘gewone’ mensen.
Na het min of meer echec van de focus op referenda gaan In onze tijd andere landen ons voor in het gebruikmaken van een nieuwe tool namelijk: burgerpanels.
In Frankrijk heeft een dergelijk burgerpanel dat zich moest buigen over de klimaatcrisis en de energietransitie heel succesvol gewerkt. Alleen toen het politiek geïmplementeerd moest worden ging het mis.

Haal je de koekoek!
Stel dat je zoiets in Nederland zou instellen, waarop overigens Alex Brenninkmeijer nu studeert, en ze komen met aanbevelingen om per direct op te houden met de CO2-opslag onder de grond, dan wordt zoiets niet met gejuich ontvangen. Met name niet door de partijen die daarin een mogelijkheid zien om niet echt substantieel iets aan de CO2-uitstoot van de fossiele industrie te hoeven doen.
Kortom de inzet van burgerpanels is leuk maar de uitkomst ervan moet wel passen binnen de lijnen van de grootste partijen en met name dus de VVD. In Frankrijk: Macron moet er wel wat in zien natuurlijk.

Enfin, ik heb een ander idee, een beetje out of the box.
Van Huffelen kan het duidelijk niet aan. De Raad van Europa heeft zich er al mee bemoeid en Nederland gekapitteld over de politieke en ambtelijke cultuur naar aanleiding van de Toeslagen-affaire*.
Zulke negatieve boodschappen richting ons land komen tegenwoordig niet alleen van de Raad van Europa, zie mijn vorige blog.
Is het misschien een idee om onder leiding van de inmiddels afgetreden Amsterdamse ombudsman Arre Zuurmond een aantal gepensioneerde juristen te zetten op de dossiers die mevrouw Van Huffelen en haar Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen niet meer kunnen behappen???
Ik meld mezelf onmiddellijk aan.
Dan combineer je het nuttige met het aangename.
De oudjes die nog scherp van geest zijn en zich dagelijks afvragen of ze nu naar Frankrijk zullen gaan of toch maar weer eens wat verder weg, zullen ongetwijfeld met liefde en enthousiasme zich storten op deze nieuwe uitdaging: Hoe de failliete boedel van het ministerie van Financiën er weer bovenop te helpen?
En natuurlijk vooral de slachtoffers eindelijk recht te doen!!!

  • Zie NRC Opinie 13 oktober: “D66 moet via de Eerste Kamer de nieuwe coalitie naar links trekken”.
  • Zij wil ipv namen cijfers zetten bij de te kiezen personen, begrijp ik.
  • Zie Trouw van 12 oktober: “Versterking positie parlement en Kamerleden moet nieuwe toeslag-affaire voorkomen”.