Avondklok en rechtsstaat

Ik kan het even niet laten. Nadat ik het kamerdebat over de avondklok heb gezien,
moet me toch even wat van het hart.
Is het nu werkelijk zo dat het kabinet dat over de Toeslagen-affaire is gevallen en dientengevolge demissionair is, op een buitengewoon wankele juridische basis een zo vergaande maatregel wil treffen als de invoering van de avondklok???
Immers, de Corona-wet voorziet niet in een avondklok en omdat die nu per se zou moeten worden ingevoerd op basis van de angst voor de Britse variant heeft het kabinet naar een, jawel, ‘geitenpaadje’ gezocht en dat gevonden in de Wet Buitengewone Bevoegdheden Burgerlijk Gezag.
Deze wet van april 1996 en geüpdatet van 1-1-2013 t/m heden, verwijst in zijn eerste artikel naar de Coördinatiewet Uitzonderingstoestanden.
Artikel 1 van deze wet zegt dat in buitengewone omstandigheden ter handhaving van de uitwendige en inwendige veiligheid bij Koninklijk Besluit de algemene of bijzondere noodtoestand kan worden afgekondigd.
Deze wet heeft dus niets te maken met gezondheidsrisico’s maar met veiligheidsrisico’s zoals de heer Van der Staaij van de SGP terecht opmerkte.
Kortom de uiterst controversiële maatregel van een avondklok heeft geen toepasselijke juridische basis!
De minister van Justitie en Veiligheid stelt in de Kamer dat als je de avondklok invoert je dat wel goed en stevig moet doen. Juist! Dat betekent dus ook dat er een degelijke juridische basis voor moet zijn in een rechtsstaat als de onze, en die is er niet.

Dat is, constateer ik, de eerste klap voor de rechtsstaat, die toch al bezig was te bezwijken, als we het rapport van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag mogen geloven.
Dan is de vraag: Hoe gaat de avondklok gehandhaafd worden?
De heer Van der Staaij verwijst naar artikel 30 van de WBBBG, maar in de Coördinatiewet Uitzonderingstoestanden wordt de toepassing van dat artikel uitgezonderd, artikel 30 kan niet in een beperkte noodtoestand worden toegepast.
Mijn vraag aan Grapperhaus: waar is zijn verhaal over boetes ed dan op gebaseerd???
Hij heeft het over een ‘gewone’ boete van minder dan 100 euro maar daarnaast een veel hogere straf als er gefraudeerd wordt.
Herinnert de heer Grapperhaus zich wellicht het rapport Ongekend Onrecht? Of is hij dat nu al vergeten?
Ging het daar er niet om dat juist mensen die het goed bedoelen als fraudeurs werden aangemerkt? Was dat nu niet net het grote punt?
En speelde etniciteit niet een rol hierbij?

Mijn voorspelling op basis van wat we nu weten van deze overheid die zijn zaken niet op orde heeft, is dat bij de handhaving van een zo controversiële maatregel als de avondklok die bovendien geen juridische basis heeft, mensen van fraude zullen worden verdacht (en hoge straffen krijgen) die per ongeluk een formulier verkeerd hebben ingevuld als mantelzorger op weg naar een familielid.
Willen wij dit als samenleving?
Herhaling van zetten?
Lijkt me niet.
En dan heb ik het nog niet eens over een land waar na 9 uur ’s avonds de marechaussee naast de politie en Boa’s op lege straten is te zien…
Mijn laatste opmerking tot slot: Hoe kan het zijn dat waar het het aanpakken van werkgevers betreft, dit kabinet en de heer Rutte wel juridisch volkomen ingedekt wil zijn, en ten aanzien van de zo verstrekkende avondklok niet???

1 reactie op “Avondklok en rechtsstaat

  1. Dag Joyce, wat een frisse en klare redenering. De avondklok is drogreden om de bevolking binnen te houden, tussen 04:30 en 21:00 uur kun je net zoveel contacten hebben als je wilt. Ik denk dat het gaat om jongeren in bedwang te houden, maar zij pikken het niet aan gaan rebelleren en dat begrijp ik. Wij moeten daar niet zo spastisch over doen. Bij iedere pandemie hoort opstand omdat je van je vrijheid wordt beroofd. Vergelijk deze opstandelingen met de krakersrellen, die waren erger en zat diep in de Amsterdamse samenleving geworteld. De coronarellen nu zijn volgens mij een uiting dat de regering ons zonder een duidelijke uitleg en juridische basis beperkingen oplegt en dan ontstaat rebellie en dat zijn geen misdadigers, enkelen wel bij plunderen.
    Het is nu rustig en Grapperhaus was in Bloemendaal zelf een rebellerende fotograaf! Strafbaar!
    De boete ging onder de € 100,00 omdat je dan niet strafrechtelijke vervolgd kon worden, wel een toevallige samenloop. Hierin zit de woede van burgers in opstand. De geschiedenis heeft in Nederland geleerd dat opstand altijd leidde tot een betere democratie, daar hoop ik op en geeft voor mij vertrouwen dat het goed komt! Op naar 17 naart! Stem links, ha ha …..
    Groeten van Klaas.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *