Avondklok niet langer juridisch onderbouwd

Op 21 januari publiceerde ik een blog over de avondklok en de rechtsstaat.
Ik stelde daar dat juist het rapport Ongekend Onrecht over de Toeslagen-affaire ons had moeten leren dat het onderwerp rechtsstaat niet zomaar een theoretisch onderwerp is maar van levensbelang voor de bevolking van dit land.
De vraag zou sindsdien moeten zijn: wat kunnen we van al die gemaakte fouten leren?
Hebben we eigenlijk wel wat geleerd?
Dat begin ik nu al zeer te betwijfelen.
En dan wijs ik op de introductie en inmiddels verlenging van de avondklok.
De introductie ervan was al buitengewoon twijfelachtig gezien de wankele rechtsstatelijke onderbouwing (zie mijn blog, zie ook het standpunt hierover van de SGP), maar ook gezien het feit dat de avondklok niet gebaseerd is op een noodsituatie maar op een eventuele door de deskundigen voorspelde noodsituatie, dus als preventiemiddel is bedoeld.
Een dergelijke ingrijpende maatregel als preventiemiddel te nemen door een demissionair kabinet is dus al zeer dubieus, mijns inziens. Nog dubieuzer is het als vervolgens de juridisch noodzakelijke Verlengingswet niet tijdig is aangeboden aan de Tweede Kamer (zoals ook de Partij van de Dieren terecht opmerkt).
Morgenochtend om half 5 loopt het mandaat voor de avondklok af.
Om morgenavond gelegitimeerd te kunnen worden geëffectueerd was goedkeuring van de Verlengingswet nodig.
Die is er niet.
Donderdag zal waarschijnlijk in de Kamer worden gesproken over de ingestuurde vragen en de antwoorden in het kader van een goedkeuring van de Verlengingswet.
Met andere woorden: al diegenen die een bekeuring krijgen morgenavond kunnen bij de rechter terecht voor een succesvolle casus.
Mijn probleem zit ‘m erin dat ik het onbegrijpelijk vind dat niemand zich hier druk over lijkt te maken, althans in de media wordt voortdurend instemmend geknikt als het om de avondklok gaat. Ik ben daar nog geen journalist tegen gekomen die zich wat van de rechtsstatelijke fundamenten aantrekt. In de politiek maakt men, zo lijkt het, zich er ook niet erg druk over. Ook partijen als de PvdA of D66 van wie je zoiets toch zou verwachten.
Verwonderlijk?
Misschien niet… Na de rellen die waren uitgebroken was men te druk bezig zich te haasten om schande te roepen en straffen te verzwaren in plaats van een Verlengingswet op tijd in te dienen en een werkelijk fundamenteel debat te voeren over nut en noodzaak.
Tenslotte is het onacceptabel dat we zowel de politie als de boa’s opzadelen met een taak
die een juridisch fundament mist.
Corona op zich en de angst voor de inmiddels bekende varianten, het is al erg genoeg..
Het lijkt erop of mensen murw worden en zich dan maar gelaten schikken in preventieve maatregelen die wat mij betreft de rechtsstatelijke perken te buiten gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *