Colijn revisited

Op 22 februari 2013 schrijft Thijs ten Raa in de Volkskrant over zijn ouders die uit Duitsland vluchtten in de jaren dertig: “Mijn moeder kwam hier begin 1933 als vluchteling uit Duitsland. Mijn vader mocht niet meer werken in Hamburg. De familie moest zeven jaar knokken voor immigratiepapieren. Het probleem was dat de regering Colijn de bevriende regering Hitler niet voor het hoofd wilde stoten en had besloten dat van de Duitse immigranten [waarvan het overgrote deel Joods; opmerking van schrijver dezes], slechts 10 procent Joods mocht zijn”.
Kijken we nu 87 jaar later naar hoe wij – althans onze regering – omgaat met vluchtelingen uit landen als Syrië en Afghanistan die in een volstrekte noodsituatie verkeren, dan kun je zeggen dat de Colijn-mentaliteit weer gewoon terug is.
Een ramp zoals die zich in Moria voltrok is voor deze regering inclusief partijen als de ChristenUnie en D’66 aanleiding om een rekensom te maken, die in elk geval de rechtse kiezer niet tegen het hoofd stoot. 100 binnenlaten om die 100 dan weer af te trekken van het toekomstige aantal.

Bovendien wordt de ramp nog eens aangegrepen om  te bepalen dat overlastgevers met een verblijfsvergunning sneller uitgezet kunnen worden en dat de asielprocedure wordt ingekort door het samenvoegen van gehoorprocedures bij de IND. Minder zorgvuldigheid dus. Een ramp aangevat om twee VVD-punten er doorheen te jassen, zonder dat kennelijk de mensenrechten-gevoelige partijen CU en D’66 (motto: laat iedereen vrij, laat niemand vallen) achter hun oren gaan krabben. Of misschien krabben ze achter hun oren maar vergeten een ander lichaamsonderdeel en wel de ruggengraat.

Nog sterker Sigrid Kaag die zich opwerpt als mensenrechten-mens (zie mijn vorige blog) geeft in het Volkskrant-interview van zaterdag jl  op de terechte spiegel die haar wordt voorgehouden aan: “Als D’66-lijsttrekker zeg ik: je kunt niet alles en iedereen binnenhalen, je wilt illegaliteit tegengaan en je wilt ook echt een einde maken aan asociale veilige-landers, die moeten terug naar eigen land, maar voor de veiligheid en opvang van kinderen onder de 5 jaar moeten we niet bang zijn”.
Wetende dat alleenstaande kinderen onder de 5 jaar in elk geval in Moria moeilijk zijn te vinden. Dat laatste is een opmerking van mij.

Is deze Sigrid Kaag een wolf in schaapskleren?
Doet ze zich heel ruimdenkend voor maar is ze als puntje bij paaltje komt ook beducht voor de kiezer ter rechterzijde van D’66??

Er zijn twee bijzonder merkwaardige dingen aan de hand met deze kwestie Moria, waar ik tot nog toe weinig over hoor.
1. Waar blijft de stem van de VNG die zegt dat als het kabinet het Corona-beleid wel toevertrouwt aan gemeenten, waarom ze dat niet doet ten aanzien van de opvang van vluchtelingen uit Moria? (170 gemeenten willen mensen opnemen.)
2. Tot nog toe schat dit kabinet in dat veel rechtse  kiezers dadelijk naar Wilders en Baudet gaan lopen als  aan de noodoproep van de Grieken gehoor wordt gegeven.
Maar ook nu al met deze koehandel slaan deze partijen die, en dat is in hun voordeel, geen rekening hoeven te houden met iets als een humanitair geweten, er munt uit.
Iets anders en een niet berekend effect van deze Colijn-methode is dat kiezers die nog wel in hun vaandel hebben ‘We are the people’ (zie mijn vorige blog over Kaag en haar Ted-talk) en ieder mensenleven telt, christelijk of niet, zich kunnen gaan afkeren van de politiek en zwaar teleurgesteld en zich onmachtig voelend de stelling gaan huldigen: al die politici in Den Haag zijn onbetrouwbaar, cynisch en alleen uit op macht, ook de zogenaamd ethischen, ik stem niet meer.
Dat betekent dat deze potentiële stemmers op partijen als D’66 en CU maar misschien ook CDA het laten afweten…
Was dat wat u wou, mevrouw Kaag, was dat wat u wou, mevrouw Schouten, was dat wat u wou, meneer Seegers of meneer Jetten???

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *