Het Onze Vader van de vrije pers *

O,  Vader Staat,
uw naam worde geheiligd
uw rijk kome
uw wil geschiede
op deze aarde
geef ons heden nog
ons dagelijks brood
vergeef ons onze nalatigheden
zoals wandelen in het park
zonder anderhalve meter afstand
en breng ons niet in beproeving
O, Staat
wij smeken u
om ons allemaal op te sluiten
ons te beschermen
tegen onszelf
want wij zijn hier niet tegen
opgewassen, O Staat

Vader wees een vader
voor uw kinderen
die zich niet houden aan uw regels
hun handen te weinig wassen
elkaar omstrengelen
proberen hun demente moeder te bezoeken
O, Staat
verhinder dat toch allemaal
wees streng voor ons
want wij zijn maar mensen
en weten niet wat we doen

Vrijheid, o, Staat
kunnen wij niet aan
het brengt dood en verderf
sluit al onze mogelijkheden
tot samenkomst
tot vreugde, tot liefhebben
zet politie en leger
in om ons te behoeden
tegen onszelf!!!

O, staat,
verlos ons van het kwade
verlos ons van deze vreselijke virus
verlos ons van onze angst voor de dood
verlos ons van elkaar vooral
O, staat
en wij zullen u aanbidden
wij zullen niets meer van u vragen
Wij zullen alleen nog gehoorzame dienaren zijn.

  • Het onze Vader uit naam van Pieter Jan Hagens, Jeroen Pauw, Jeroen Wollaars, Bas Heijne en vele andere journalisten en intellectuelen.

 

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *