Geld moet rollen

De kreet ‘geld moet rollen’ is er één van een dierbare vriendin, die hem al behoorlijk lang  bezigt.
Zeker in een periode dat ik wat minder bij kas zat kon ik nog wel eens denken: “Ja, jij hebt makkelijk praten, want je zit er warmpjes bij!”
Maar nu in deze tijd lijkt het wel of ze met haar zo vaak gebruikte kreet een visionaire blik had. Nu in deze tijd heeft ze alle economen aan haar zijde.
Mario Draghi, wiens naam wel heel dicht tegen ‘draak’ aanschurkt, draak en schurk, u begrijpt het al, de voorzitter van de Europese Centrale Bank, heeft de rente alweer verlaagd vlak voordat hij aftreedt en laat Lagarde met de brokken zitten.
Want wat levert het op?
De bedoeling is de Europese economie een boost te geven, er zouden veel meer  investeringen worden gedaan, maar dat schijnt niet zo te werken.
Het netto effect is in elk geval, zo begrijp ik, dat de pensioenen, onze pensioenen worden gekort.
Maar ik wil hier niet voor sombermans spelen. Ik ben geen econoom, een beetje begroting is aan mij niet besteed en financiën daar houd ik me verre van, maar ik kijk wel veel naar Nieuwsuur en Buitenhof en neem die programma’s serieus.
Wat zegt professor Boot vandaag, zondag 15 september? Hij ziet er leuk uit , heeft een prettige stem en heeft bij mij dus altijd een streepje voor. Volgens hem vindt Europa dat wij moeten uitgeven, dus niet alleen Draak en schurk.
Nederland en ook Duitsland potten teveel op en dat komt Europa, zeker Zuid-Europa niet ten goede.
Geld moet rollen, Hollanders! Jullie zijn aso met je calvinistische gespaar en zuinigheid.
Mijn moeder zei het al: zuinigheid met vlijt bouwt huizen als kastelen, maar, en nu komt het: wie er teveel van heeft krijgt luizen als kamelen!!!
Zo is dat.
Even mijn onnozele vraagje tussendoor en dan vooral aan de huiseconoom van Nieuwsuur, ook alweer zo’n aardige man met een leuke uitstraling, Matthijs Bouman, die het aan de zuinigheid van de Hollanders wijt dat we zo weinig uitgeven. Hij stelde zelfs dat we graag stemmen op partijen die een zuinig beleid voeren.
Meneer Bouman het was toch Rutte die de mensen 1000 euro extra had beloofd om stemmen te winnen?
En hoe zit het met onze gasbel Matthijs? Hoe zuinig waren we daarmee?
En de hypotheekrenteaftrek, een principedingetje van de partij van Rutte dat nergens in Europa zijn weerga kent, was en is dat nog steeds (in mindere mate maar toch) zuinigheid van een overheid die zich vooral niet met stimulering van de eigendom voor de middenklasse wil bemoeien???
Wat mij betreft, maar goed ik zit politiek aan de andere kant van het spectrum, gaat het hier om ‘verkeerde’ zuinigheid. Jeugdzorg over de schutting gooien naar de gemeenten maar er geen pot met geld bij leveren, bezuinigen  op de pgb’s (persoonsgebonden budget), op kunst, cultuur en de sociale en educatieve sector.
De buurtkrant waarvan ik in de redactie zit, daarop moet worden bezuinigd  en als het even kan privatiseren we de boel zoals de bedoeling is van de D66 wethouder hier ter stede tav de afvalcentrale, die niet goed functioneert. Dan lost de ‘markt’ het wel op!
Toch ook hier een aantekening. Vattenfall heeft Nuon overgenomen en gaat met biomassa werken hier in de buurt. Als douceurtje en ter stimulering alvast 300 miljoen erin geïnvesteerd, juist ja door de overheid (onder de bezielende leiding van minister Eric Wiebes) zodat we nu al niet meer terug kunnen waar het de productie van voor het milieu verderfelijke biomassa betreft.
Zuinigheid?

Enfin, inmiddels weten we het allemaal. Er ligt in feite 50 miljard op de plank.
Kan zo uitgegeven worden en moet dat ook aldus economisch Europa.
Het klotst bij ons tegen de planken.
Tja en dan denk ik weer aan mijn vriendin. Bij haar klotste het ook wel regelmatig tegen de planken en dan dacht ik: jij hebt mooi praten.
Wat denken nu al die genegeerde en gekwetste agenten, docenten, gezondheidszorgers, die de druk niet meer aan kunnen? Wat te denken van al die kunstenaars, musici en hard werkende ondersteuners in de sociale sector?
Er wordt gesproken van een Fonds.
We stichten een Fonds en dan zien we wel wat we daarmee doen. Eerst een onderzoek dan een plan, dan…
Jongens, jongens, tegen die tijd klotst het gèld niet tegen de planken maar het water en kun je alleen nog droog wonen in Amersfoort!
Doe wat!!!
Ga het klimaat aanpakken, zorg voor een duurzame transitie, help gewone mensen dat te financieren en zoals gezegd zorg dat al diegenen die zich voor het algemeen belang inzetten en niet alleen voor hun eigen, zoals we dat plat zeggen, eens wat beter worden gewaardeerd en dus ook betaald. En natuurlijk, o ja dat vergat ik bijna, de pensioenen.
Ik heb toevallig niks te klagen maar zorg er eens voor dat degenen die hun huis niet meer uitkomen omdat ze daar het geld niet voor hebben zich weer eens een gezellig uitje kunnen veroorloven!
Geld moet rollen, jongens, wat zeg ik, dames en heren en wel nu!!! Nu meteen!!!
Een voortrekkersrol. Dat willen we toch zo graag. Een voortrekkersrol in het doen van de ‘juiste’, precies de ‘juiste’ investeringen.
En wie niet weet wat de foute zijn raad ik tot slot nog het tv-programma Kanniewaarzijn aan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *