Jesse, jij staat niet alleen!

Dezer dagen is er een nieuwe hit te beluisteren op internet: De wereld is van iedereen van The Scene. De boodschap: Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen, is universeel en roept op tot verbroedering en solidariteit, volgens The Scene.
Initiatiefneemster is Hadewych Minis. Met deze track vragen BN-ers aldus de site van Stichting Vluchtelingenwerk aandacht voor de miljoenen mannen, vrouwen en kinderen op de vlucht voor oorlog en conflict .
“Jij staat niet alleen” zingen  deze bekende mannen en vrouwen de vluchteling toe.
20 juni is de officiële Dag van de Vluchteling en in dat kader vindt van zaterdag 17 op zondag 18 juni de Nacht van de Vluchteling plaats waarin duizenden mensen meelopen uit solidariteit voor al diegenen die lopend proberen de vrijheid te bereiken.
Enthousiasme alom, er wordt met deze nacht heel veel geld opgehaald en ook War Child met Marco Borsato als ambassadeur doet het fantastisch goed dezer dagen.

Het is dezelfde week van het stuklopen van de tweede informatieronde onder leiding van Herman Tjeenk Willink en zelfs hij doet zuur omdat Jesse Klaver van Groen Links het weer liet afweten. En dat aldus veel commentaren vanwege een “minor problem” onderdeel van de politieke en bestuurlijke besluitvorming: Het Vluchtelingenverdrag/vraagstuk.
Voor de geïnteresseerde lezer hier het Eindvoorstel van de informateur met betrekking tot migratie van 12 juni jl.:

“De afspraak tussen de EU en Turkije beweegt zich binnen de grenzen van het recht zoals dat in volkenrechtelijke verdragen, waaronder het Vluchtelingenverdrag met het individuele recht op asiel is opgenomen. Ook materieel wordt aan die verdragen voldaan door de combinatie van de voorprocedure in Griekenland en waarborgen voor bescherming in Turkije zoals de inachtneming van het beginsel van non-refoulement, een veilige opvang, adequate voorzieningen en de verlening van een status die effectieve bescherming biedt. Bij de uitvoering kan het toezicht verder worden versterkt.
Vergelijkbare afspraken zijn mogelijk tussen de EU en landen in Noord Afrika. Doel is ook daar te bereiken dat de migranten worden beschermd in overeenstemming met de relevante internationale standaarden en met respect voor het beginsel van non-refoulement. Daarbij worden de opgedane ervaringen bij de uitvoering van de afspraken met Turkije, eventuele rechterlijke uitspraken die daarop betrekking hebben en in de praktijk ontwikkelde bestuurlijke methoden, zoals bijv. in Griekenland met assistentie vanuit lidstaten van de EU betrokken. Ook de UNHCR heeft hierbij een rol. Over de nieuwe afspraken kan juridisch advies worden gevraagd. Belangrijk blijft verder de grondoorzaken van de migratie.”

Inmiddels is er veel commentaar op  de Turkijedeal verschenen. Zo zegt Eduard Nazarski, directeur van Amnesty International: “Je ziet in zowel Turkije als in Griekenland dat het daar niet lukt om een fatsoenlijk asielsysteem op te zetten. Dat partijen zoals VVD en CDA  maar ook D66 serieus denken dat Tunesië, Niger of Libië daar wel in slagen geloof ik gewoon niet. Dat kan toch niemand serieus nemen? Het gaat hen alleen maar om mensen uit Europa te weren”. En Rik Goede, woordvoerder Save the children: “De Turkijedeal voldoet niet aan internationale verdragen”,  Wil Eikelboom asieladvocaat: “In Griekenland voltrekt zich een humanitaire ramp door de Turkije-deal”. Jasper Kuiper, adjunct-directeur Vluchtelingenwerk Nederland: “Op papier ziet het er goed uit maar in de praktijk zie je dat Syrische kinderen in Turkse kledingfabrieken werken terwijl was afgesproken dat ze onderwijs zouden krijgen. Premier Rutte noemt dit onderwerp een detail maar mensenrechten zijn geen detail”.

Mijn eigen indruk is dat de tekst van Tjeenk Willink vooral een bezweringsformule is, een formule die een soort wishful thinking uitdrukt, zo van: als we nu maar hard geloven dat het werkt en binnen het juridisch kader van internationale verdragen valt en als we nu maar zeggen dat er een doel wordt gesteld en het toezicht kan worden versterkt en er van alles bij kan worden betrokken dan geloven we het zelf en zijn we van ons schuldgevoel af.
Want dat is het inmiddels geworden. En dat is dan het verschil met de PVV.

Wilders verklaart in zijn PVV-spot ronduit dat we gekoloniseerd dreigen te worden en geïslamiseerd en we zien vreselijke rode lijnen lopen vanuit Afrika, waar de bevolking verviervoudigt, naar ons land.
De VVD en het CDA zijn “fatsoenlijker”. Ze willen niet met die enge PVV regeren maar natuurlijk wel rekening houden met een miljoen kiezers die erop hebben gestemd en natuurlijk ook graag hun geweten sussen met bezweringsformules als dat in de politieke kraam te pas komt. Wonderlijk overigens dat ze wel graag in dit dossier de portemonnee willen trekken voor deals met onduidelijke of dictatoriale regiems om het geweten te sussen maar niet als het ontwikkelingshulp betreft; ook een soort sussen van geweten zou je kunnen zeggen.

Er was nog eens een tijd dat we zeiden: Erst kommt das Fressen und dann die Moral, maar dat kun je toch van het zo welvarende Nederland anno 2017 niet meer zeggen. Misschien nog van de dertiger jaren  met veel werkeloosheid waarin ze hier niet wisten wat ze met die vluchtende joden uit Duitsland moesten beginnen. Weet u nog, Wilhelmina liet aan Colijn weten dat een kamp voor joden in haar “backyard” geen goed idee was zodat ze uiteindelijk in Westerbork, het latere doorgangskamp werden gehuisvest.
Gek genoeg reageert dat Duitsland nu terwijl het verreweg het meest “belast” is met vluchtelingen nog het meest beheerst van alle Europese landen en lijkt Merkel van “wir schaffen das”, weet u nog, wat haar in dit land op veel gehoon kwam te staan, weer kanselier te gaan worden.

5 reacties op “Jesse, jij staat niet alleen!

 1. Dag, Joyce,
  Een heldere reactie op het mislukken van de coalitie-onderhandelingen. Wat ik een beetje mis in jouw reactie, is het Europese perspectief. De Turkije-deal werd met Europa overeengekomen en niet alleen met Nederland. Het vluchtelingen vraagstuk kan alleen op dat niveau verder behandeld worden en op dit punt had Klaver veel te winnen door wel in de regering te gaan zitten. Mijn vraag is juist of hij niet een geweldige kans heeft laten liggen.

  1. Beste Marguerite,
   Als Klaver bij de onderhandelingen al zo aan het kortste eind trekt omdat VVD en CDA met name vooral denken aan de PVV en hun achterban en niet openstaan voor meer rechtsstatelijke oplossingen die in elk geval het non refoulementsrecht betreffen dan heeft hij zeker in een kabinet geen invloed op de Europese positie.
   Overigens stond Bas Eikhout vertegenwoordiger van Groen Links in het Europees Parlement volledig achter het besluit van Klaver.

 2. Natuurlijk is die Turkijedeal grote fake. Ik was deze week in Izmir op bezoek bij vrienden. Overal zie je jonge kinderen in vuilcontainers graaien. Toen ik ‘s avonds vertrok, stond in het donker aan een drukke weg een knulletje van hooguit zeven jaar bij de stoplichten om aan wachtende automobilisten zakdoekjes te verkopen voor een lira (13 eurocent).
  .
  Vergelijkingen met vluchtende joden die in de jaren dertig door Colijn c.s. bij de grens massaal naar Hitler-Duitsland werden teruggestuurd, zijn volstrekt terecht. Maar ik heb ondervonden dat wanneer je daar over begint, de vol=vol-propagandisten schuimend van woede reageren. In de regel vaak hetzelfde (soms hooggeschoolde publiek) dat de mond vol heeft van de ‘joods-christelijke beschaving’. Vieze hypocrieten.
  .
  Ik moet bekennen dat ik voor 15 maart niet zo weg was van Jesse Klaver met zijn Obama-imitatie en zijn medeverantwoordelijkheid om de kinderen van Jan Modaal met torenhoge studieschulden op te zadelen. Maar wat hij en GroenLinks nu doen is van grote klasse. Niet buigen voor het PVVVVDCDA(en het D66!)gespuis.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.