Over de houdbaarheidsdatum

Joe Biden en zijn running mate Kamala Harris hebben gewonnen! Hiep hiep hoera!
Wat een nieuws! Ik durfde er niet meer in te geloven sinds die nacht vier jaar geleden dat ik al in mijn bedje lag en dat mijn geliefde lijkbleek en zoals hij zei ‘kotsmisselijk’ de slaapkamer betrad. Ik dacht meteen dat hij een voedselvergiftiging had opgelopen maar nee, het enige wat hij nog uit kon brengen was: “Trump heeft gewonnen”.
Zo jammer dat hij nu deze uitverkiezing van Biden niet meer mee kon maken.
5 augustus jl besloot hij tot een ‘goede’ dood (zie mijn blog van de afgelopen week).
Toch kan ik het maar niet nalaten te somberen in plaats van feest te vieren met de maximaal 2 bezoekers die in mijn woning zijn toegestaan en de champagne te ontkurken.
Zorgen te over: gaat Trump het Witte huis wel verlaten tzt? Zal hij zijn achterban opjutten geweld te gaan gebruiken zoals zijn zoon Eric deed?
Maar waar ik mezelf nog het meest op betrap is de bezorgdheid over de 78-jarige Biden.
Haalt hij 20 januari wel of wordt hij misschien alsnog geveld door Covid 19?
Kan hij op zijn oude dag nog wel op tegen zoveel tegenwerking en intimidatie van de zittende president?

De zorgen over Biden kunnen niet los worden gezien van de Hollandse cultuur waarvan ik deel uitmaak. In dit land ben je boven de zeventig inmiddels al behoorlijk bejaard.
En daar heeft de pandemie nog eens een extra schepje bovenop gedaan met de voortdurende beklemtoning van de kwetsbaarheid van de zeventig-plusser.

Nu is er dan een politica Corinne Ellemeet, voluit de Jonge van Ellemeet, een jonkvrouwe, die Groen Links in de regering moet gaan helpen met haar 44 jaar.
Zij stelt voor om bij iedere eventuele operatieve ingreep bij een 70-plusser een geriater in te schakelen die dan mee kan kijken of de ingreep wel tot een verbeterde kwaliteit van leven leidt of wellicht overbodig is.
De VVD heeft al enthousiast gereageerd en steunt het voorstel volmondig.
Volgens Ellemeet die tweede op de lijst van Groen Links wordt, heeft haar voorstel niets te maken met kostenbesparing en natuurlijk moet er juist goed geluisterd worden naar de patiënt zelf, wat zeer valt toe te juichen. Maar als dat allemaal zo belangrijk is waarom dan toch die extra geriater?

In de Initiatiefnota Zorg in evenwicht; keuzevrijheid centraal, van 5 jaar geleden heeft ze nog uitdrukkelijk betoogd dat het patiënt-perspectief onnodige zorg waar de patiënt geen behoefte aan heeft dan wel de kwaliteit van leven vermindert, voorkomt. Juist dit perspectief en het serieus nemen daarvan vormt een aanvulling op het soms eenzijdig klassiek-medische perspectief van de zorgverlener aldus Ellemeet in haar Nota.
Ze bepleit om verspilling van geld en tijd aan bureaucratie tegen te gaan en de patiënt/verzekerde dus meer zeggenschap te geven.
Maar nu na 5 jaar denkt ze er ten aanzien van de 70-plusser duidelijk anders over, want waarom zou ze nu een extra arts en dus meer rompslomp en bureaucratie aan het beoordelingsproces toevoegen als ze er zo overtuigd van is dat de patiënt zelf zo goed kan bepalen wat voor haar of hem goed is?

De enige echte reden die ik kan bedenken, is dat ze vindt dat de kosten van al die nieuwe heupen en knieën de pan uitrijzen en dat dadelijk de jongeren de rekening moeten betalen zoals ze nu de rekening betalen van de pandemie die vooral ouderen treft.
Maar laat ze dat dan ook zeggen!!! Dat is wel zo transparant en dan weten we tenminste ook op welke kiezers de partij van Jesse Klaver zich richt nl de jongeren ter linker zijde van het politieke spectrum. En dan weet ik dus ook dat ik dit keer niet op ze ga stemmen. Overigens waren ze ook behoorlijk afwezig waar het het onderwerp biomassa betreft (in mijn wijk IJburg is ze dat behoorlijk aangerekend).

En dan was er natuurlijk ook het college van professor Scherder die haarscherp liet zien dat de oudere medemens wel minstens een half uur aan één stuk zijn stappen moet tellen en veel boeken lezen om zijn witte dan wel grijze hersencellen te onderhouden.
Nu zijn de bibliotheken vooralsnog dicht, dus dat is helaas niet gunstig voor de bloedbaan en de energietoevoer en zal, ben ik bang, de ontlezing van ouderen even snel doorzetten als die van jongeren.

Maar terug naar de VS. Bij een vergelijking valt op dat degenen die we hier met bemoeizorg overstelpen vanwege hun kwetsbaarheid daar respectievelijk 70 en 74 miljoen kiezers naar de stembus hebben gekregen om vervolgens één van deze kwetsbare oudjes tot de belangrijkste leider van het land te maken!
Zou er bij de voorselectie door de Republikeinen vier jaar geleden dan wel bij de Democraten nu, een geriater aan te pas zijn gekomen?
En zou die dan hoofdschuddend de arts die Trump behandelde voor Covid hebben afgeraden om nog enige actie te ondernemen.
Zou hij misschien hebben geadviseerd: Niet meer doen hoor! Deze man is duidelijk over de houdbaarheidsdatum???

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *