Het aantrekkelijke van misandrie oftewel mannenhaat

We leven in een tijd van woede.
Ooit in het Nederlands Juristen Blad van 27 februari 1988* voorspelde ik al dat als het beschavingslaagje barsten vertoont we stuiten op een lava aan woede.
Vooral op internet kan die woede gemakkelijk en in een luttele seconde zijn weg vinden naar een miljoenenpubliek.
In het Juristen Blad verwees ik naar de functie van de staat en de veronderstellingen waarop het geweldsmonopolie van de staat is gebaseerd: namelijk dat de burger zijn directe uiting van affecten inlevert ten behoeve van een grotere veiligheid die gegarandeerd wordt door de staat.
Als die veiligheid niet langer gegarandeerd wordt of als de burger zijn vertrouwen in de staat en zijn instituties kwijt raakt door een continue demasqué van die instituties, dan is de kans dus groot dat de affecten vrij spel krijgen. Bestuurders, politici, rechters, Officieren van Justitie, maar ook journalisten krijgen de woede over zich heen van gefrustreerde burgers, die vinden dat ze nu wel carte blanche hebben.
Woede op hen die staan voor de zogenaamde bovenbouw of elite en dat zijn dus ook witte mannen. (Ik heb het even niet over de woede van (extreem)rechts op alles wat de positie van die witte mannen in gevaar zou kunnen brengen.)
We hadden al de MeToo-beweging en de Black Lives Matter-beweging en daar kun je dan nu de misandrie aan toevoegen als populaire nieuwe trend.
Het manifest van Pauline Harmange, Mannen, ik haat ze, uitgegeven door Atlas Contact en besproken in de Groene door Stella Bergsma voldoet kennelijk aan de behoefte om een groep aan te wijzen als schuldig aan alle ellende die een mens maar kan overkomen op deze aardkloot.

Waar komt die behoefte vandaan?
Overigens moet ik, op gevaar af dat ik weer word beschuldigd van oude koeien uit de sloot halen, bekennen dat het me erg bekend voorkomt. Werden wij vrouwen niet in de jaren zeventig en tachtig gewaarschuwd om niet met onze ‘onderdrukker’ naar bed te gaan?
Ik meen dat het Anja Meulenbelt was, maar ik kan me vergissen, die erachter kwam dat ze na een periode met een mishandelende man, op vrouwen viel en dat meteen maar als politiek correct bestempelde.

“Ik geloof,” zegt Harmange, “dat het haten van mannen de deur opent naar liefde voor vrouwen (en voor onszelf) in alle mogelijke vormen. En dat we die liefde – dat zusterschap – nodig hebben om onszelf te bevrijden”.
Haten van de ene groep, die niets goeds kan doen, ze zijn namelijk ‘gewelddadige, egoïstische, onverschillige en laffe wezens’, volgens de Franse auteur, (die overigens zelf besloten heeft er een te trouwen die ze erg leuk vindt) om uiteindelijk van jezelf (en jouw groep) te kunnen houden.
Maar ook stelt ze dat vrouwen zich al heel lang laten manipuleren. Ze durven hun negatieve gevoelens naar mannen niet te uiten omdat ze dan mannenhaters zouden zijn.
“Maar wat als mannenhaat nu eens noodzakelijk of heilzaam was?” aldus Harmange.
Zij weet de oplossing: “Gooi het eruit, ik geef het toe: ik haat mannen. Echt allemaal? Ja, allemaal”.

Lale Gül die met haar boek Ik ga leven, een waanzinnig succes heeft geoogst evenals veel doodsbedreigingen, heeft het er ook ‘lekker’ uitgegooid.
In een interview in NRC van het afgelopen weekend bekent ze dat ze graag ‘lekker’ expliciet wil zijn. Zoiets als ‘Koran-vaste lul’ vindt ze zo’n leuke term.
Belediging vindt ze een mooi stijlmiddel en ‘grof taalgebruik verwachten mensen van een man, niet van een vrouw’. Dat is dus kennelijk een aanbeveling.
Haar moeder beschrijft ze als dat ‘door en door giftige takkewijf, die ongekend zuren zeverzak, de karbonkel’ die ze het liefst uit een helikopter in de Sinaïwoestijn deponeert.
De ‘belligerente bloedhond’ die haar ‘onbesuisd zal uitschelden, bespugen en knijpen…’

Het heeft haar geen windeieren gelegd.
Gescheld lijkt het goed te doen.
Overigens zou Harmange het gescheld van Gül op haar moeder misschien afkeuren omdat juist het gescheld op mannen vrouwen dichter bij elkaar brengt.
Gül heeft daar geen behoefte aan en heeft na haar jaren met Freek nu alweer ondanks alle hectiek en doodsbedreigingen een nieuwe lover gevonden begreep ik.

Tot slot: woede verkoopt!!!
Vergeet dat niet lezers!
Trump was een voorbeeld voor miljoenen Amerikanen met zijn woedende tweets over niet-bestaande fraude bij de verkiezingen.
Beschaafd is elitair en uit, woede is in en haat helemaal. Zoals Stella Bergsma schrijft: ‘haat is een gruwelijke diamant maar wel een die onder bepaalde omstandigheden zichzelf vormt en daarmee een bepaalde logica heeft’. En er ontstaat, volgens haar, een begin van een dialoog waarbij de toehoorder wel móét luisteren.
Je kostje is gekocht.
De hockeytrutten en het homo-gescheld van onze populairste cabaretier, ach dat vinden we inmiddels allang old-fashioned.

  • Zie bij Essays op mijn website.

 

Stoelendans

De rechter heeft de overheid weer eens op de vingers getikt.
Dit keer over de wijze waarop het ministerie van VWS omgaat met de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Sinds het begin van de corona-crisis hanteert het ministerie een alternatieve werkwijze bij Wob-verzoeken, waarbij een verzoek niet individueel wordt beoordeeld. In plaats daarvan bepaalt het ministerie zelf welke informatie op welk moment naar buiten komt.
Volgens De Jonge is dit onvermijdelijk vanwege de grote hoeveelheid documenten en verzoeken.

Het doet wat denken aan het verhaal van Hoekstra en De Jonge over de kritiek van de Rekenkamer dat er miljarden ‘zoek’ zijn in de staatshuishouding.
Het standaardantwoord lijkt te worden: Ja, crisis hè? We hadden wel wat anders aan ons hoofd dan ons aan de wet te houden of financieel verantwoording af te leggen.
Als je achter het verhaal van De Jonge kijkt, blijkt aldus professor Wim Voermans bij Nieuwsuur dat er zwaar bezuinigd is de afgelopen jaren op ambtenaren van VWS die op de Wob-verzoeken hadden kunnen reageren.
Kennelijk lagen de prioriteiten niet erg bij de transparantie en openbaarheid van bestuur, moet je constateren.

Dus niks crisis maar keuze!
En dan kom ik op de andere ‘hinderlijke’ uitspraken van de rechter, die volgens vooral politici ter rechterzijde van het politieke spectrum steeds vaker op de stoel van de (gekozen) politiek gaat zitten.
Een rechter die die politiek, tevens wetgever, aan diens eigen wetten en geldende regels herinnert,  (voorbeelden zijn: de Urgenda-zaak of de Syri-kwestie (zie mijn blog hierover) maar  ook de recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie, waarin Nederland wordt terecht gewezen omdat jarenlang ten onrechte bewijsstukken van asielzoekers zijn genegeerd ), is ‘lastig’.
Nog sterker wordt nogal eens voorgesteld als te radicaal omdat zoals in de Shell-zaak of waar het ging om de stikstof-uitspraak van de Raad van State we daar opeens ‘wat mee moeten’.
Het verwijt dat we ‘niet kunnen bouwen’ vanwege de opgelegde stikstof-norm lijkt op de schouders van de rechter terecht te komen, een norm die overigens niet door de rechter was opgelegd maar door Europa.

Het doet me allemaal wel wat denken aan wat vroeger in mijn kindertijd zo populair was: de stoelendans.
Je danste met zijn allen om de stoelen heen. Als de muziek stopte moest je snel plaatsnemen. En telkens werd er een stoel weggehaald.
Wie overbleef had gewonnen.

Kijken we nu naar de stoelendans van politiek/beleid en rechter/rechtspraak dan wordt er bij de rechters telkens een stoel weggehaald zodat er letterlijk minder overblijft voor de ‘zitting’.
De onafhankelijkheid wordt aangetast door de invloed van de Raad voor de rechtspraak *. Daarmee wordt de eigen plek van de rechter gereduceerd, maar manmoedig blijft deze laatste pogen toch een eigen plaats te behouden en moet daarvoor steeds harder rennen!
Maar ook de ambtenaren leveren stoelen in. Hen wordt veel verweten maar hoe reëel is dat eigenlijk als de politiek, dwz de neoliberale politiek van de laatste tien jaren, transparantie of een kwalitatief goede en zorgvuldige uitvoering bij het oud vuil zet… Volgens Herman Tjeenk Willink is dat proces zelfs al veel langer aan de gang.
In hoeverre vertegenwoordigt de rechter in verhouding tot de gekozen politici het volk? wordt gesteld maar je kan ook zeggen:  in hoeverre vertegenwoordigen de gekozen politici eigenlijk het volk?

Kijken we naar de diverse politieke partijen dan kun je toch niet beweren dat het aantal en de diversiteit van de leden representatief zijn voor de 17 miljoen inwoners van dit land.
Die partijen zijn nog voornamelijk georganiseerd volgens een zuilensysteem dat allang uit de tijd is. En een partij als de PVV bestaat zelfs niet eens uit leden. Maar ook het onderscheid rechts/links kan men bekritiseren.
Immers als je naar de zogeheten linkse standpunten kijkt dan gaat het vaak om ‘behoud’ van het goede zoals (beschermde) natuurgebieden of kwaliteit in plaats van kwantiteit van voedsel, rechtsstaat etc, gebruik van zonne-energie en wind-energie in plaats van fossiele brandstoffen die de aarde uitputten.

Bij ‘rechts’ zie je nogal eens een levensgroot ontzag voor techniek en technologische ontwikkeling. Innovatie, nog meer digitalisering en gebruik van algoritmen en weinig vertrouwen in de mens. Ik generaliseer wat, maar een boek als Rutger Bregmans De meeste mensen deugen, zou niet door ‘rechts’ zijn geschreven, lijkt me.
En dan de rechter… Hoe zit het met diens representativiteit?
De rechter is in deze tijd steeds vaker vrouw…
Onder rechters zitten relatief meer vrouwen dan onder (vertegenwoordigende) politici, die stelling wil ik wel aan… Dus representatiever lijkt me……

Tja, zou dat dan misschien de reden zijn dat ook in de media steeds vaker als de rechter een ‘lastig’ vonnis velt, ZIJ te horen krijgt dat ZIJ niet op de stoel van de gekozen politici (nog steeds in hoofdzaak ‘witte’ mannen) moet gaan zitten?
’t Is maar een veronderstelling…

  • Zie in dat verband bij Lezingen op mijn website: Afscheid van Dick Allewijn; hoe erg is hiërarchie voor de rechter? Zie ook mijn vorige blog: Dolende identiteiten.

Dolende identiteitszoekers

In zijn boek Het nieuwe Westen stelt Hans Boutellier dat er een hevige strijd woedt om de sociale verbeelding van het Westen.
Daarbij lijkt, zo stelt hij, het geloof in het complot, de omvolking, de islamitische waarheid of welke waarheid dan ook de vluchtheuvel van de dolende identiteitszoekers die mensen in de moderne tijd steeds meer lijken te zijn.

Als de 20e eeuw gezien kan worden als ideologisch, dan is de 21e eeuw tot nu toe vooral ‘identitair’. Waar het in de 20e eeuw ging om de strijd tussen omvattende levensbeschouwingen, die soms zeer totalitaire vormen aannamen, wordt het ideologisch model nog in de jaren tachtig en negentig van die eeuw geleidelijk afgelost door een ‘pragmacratie’, waarin alles draait om effectiviteit en efficiency en waarin de eigen verdienste centraal staat.
“De westerse welvaartsstaten gingen in de jaren negentig door de neoliberale wasstraat”, stelt hij (op pag19).
Je kan er, aldus Boutellier, moeilijk in ‘geloven’.

En dat is wel een crux. ‘Wie een waarom heeft om voor te leven, verdraagt vrijwel elk hoe’, citeert hij een boek over de Tweede Wereldoorlog (Huber 2016). “Het materialisme van de westerse wereld belet het zicht op de immateriële motieven die mensen drijven” (pag 56).
Hij noemt het Griekse thymos als zielenkracht, waar wij in onze wereld moeilijk raad mee weten. “Het is verpakt in de opdracht om het maximale uit het leven te halen” (pag 58).

Maar dat blijft een materialistische aangelegenheid.
Hij wil weer een geloof terug en wel een geloof in de democratische rechtsstaat.
“Als de democratische rechtsstaat ook maar een geloof is, dan is het in ieder geval een geloof dat bereid is andere geloven te respecteren en te beschermen, het is geloof dat andere geloven mogelijk maakt (pag 138).
“De rechtsstaat is geen louter juridische aangelegenheid ; het is de grondslag voor westers samenleven”, aldus Boutellier. En ik ben het met hem eens.
En er zijn een paar vereisten: de legitimiteit van de liberale democratische rechtsstaat staat of valt met de inbedding ervan in de sociale orde.
En het gaat er om dat de grote democratische rechtsstaat als kenmerk van het nieuwe Westen zich ook in de praktijk weet waar te maken.

Dus: dankzij sociale media en internet zijn we een soort zwevende identiteiten te midden van onze bubbels geworden en is ons geloof in een gemeenschappelijke waarheid of een gemeenschappelijke sociale orde tot vrijwel nul gereduceerd.
Des te sterker hebben we juist nu een hernieuwd geloof nodig in een grote democratische rechtsstaat die zichzelf ook waarmaakt.
Als we met die ogen kijken naar de Toeslagen-affaire en de waarschuwingen vanuit de rechtspraak zelf, die, zoals Marc Fierstra (lid van de Hoge Raad) het verwoordt, vindt dat er nu al teveel sprake is van politieke beïnvloeding middels de Raad voor de Rechtspraak en weer ‘een slot op de deur’ wil en een herstel van de trias politica,* dan zou juist dit centrale thema met stip op één moeten komen bij het moeizame stuk dat Kaag en Rutte nu aan het voorbereiden zijn.

  • Zie hierover de uitzending van de Tussenruimte met Bas Mesters.

Vandaag 20 juni

Vandaag is het Vaderdag.
Vandaag is het Vluchtelingendag.
Vandaag is het de dag dat we vaders herdenken.
Vaders die vluchtten voor het geweld.

Vaders die hun kinderen een betere toekomst gunden.
Vaders die tevergeefs grepen naar hun kinderen
die verdronken voor hun ogen.

Of naar hun vrouwen
met nog een baby aan hun borst.

Vaders die geacht werden sterk te zijn
Vaders die machteloos moesten toezien
hoe hun dromen onder water verdwenen
vaders die bijna de oever bereikten
maar werden teruggeduwd
hardhandig door de vertegenwoordigers
van wat tot voor kort nog
beschaving werd genoemd.

Vaderdag een dag om te herdenken
al die vaders of aanstaande vaders
die een toekomst wilden voor
hun vrouwen en kinderen

Van wie de enige misdaad
dat ze niet begrepen
hoe onherbergzaam
het paradijs van hun verlangens
en hoe mensonvriendelijk.

We slaan palen in de grond
met hun namen
en die van hun vrouwen en kinderen

Zoals we struikelstenen legden
voor hen die nooit meer terugkwamen.

Misschien zijn we beter in herdenken
dan in de helpende hand reiken
in palen slaan in het zand
of tegels zetten in een namen-monument

Of misschien is het weinigen gegeven
om de ander te verwelkomen
als medebewoner van deze kleine planeet

Want lessen uit de geschiedenis
zijn gauw vergeten
maar angst
kan, zo blijkt steeds weer
zo makkelijk worden aangewakkerd
door hen die hun macht willen versterken.

Natuurverschijnsel

Afgelopen dinsdag was Femke Halsema bij College Tour van Twan Huys.
Ik zat rechtop want ik verwachtte dat Huys haar stevig zou ondervragen over haar opvattingen over hoe Amsterdam bestuurd zou moeten worden als ‘vrije’ en volgens de vorige burgemeester zelfs ‘lieve’ stad.
Ik dacht zeker te weten dat een onderwerp als de ontruiming van het ADM-terrein, waar 21 jaar lang een kunstenaarsdorp was gevestigd, waar gezinnen met kinderen woonden en festivals werden georganiseerd, vast wel ter sprake zou komen.
Of bijv iets als preventief fouilleren, waar de burgemeester nu wel fiducie in had en meer gebruik van ging maken. Zou dat misschien toch niet uitlopen op al of niet gewild etnisch profileren? Wat vond ze van ‘suicide by cop’? Was ze niet bang dat deze zich ontwikkelende praktijk uit de hand ging lopen en ‘verwarde’ personen vogelvrij zouden worden in de stad?

Hoe progressief vond ze eigenlijk dat de stad met dit linkse College werd bestuurd? Werden de bewoners bij alle ontwikkelde plannen zoals windmolens, wel serieus genoeg genomen?
En gingen bepaalde bezuinigingen juist niet ten koste van de groep aan de onderkant van de samenleving?
Hoe ging ze het toenemende probleem van de ongedocumenteerden en daklozen in Amsterdam met haar College aanpakken?
Was ze niet bang dat, als nu meer toeristen naar de stad zouden komen, dit ten koste van de inwoners zou gaan?
En tot slot: Wat verwachtte zij van de aanstaande nieuwe regering als Rutte weer premier werd en Hoekstra zich op rechts ging profileren? Hoe zou dan de relatie worden met het Amsterdamse stadsbestuur?

Nee dus.
Human interest daar had Huys duidelijk op ingezet. Hij wou Halsema aan het huilen krijgen, dacht ik op een gegeven moment. Echt zo’n mannelijke presentator!
Oude koeien werden uit de sloot gehaald zoals haar zoon die van het rechte pad was afgedwaald, de aanval van de Telegraaf die haar verdacht van het bevoordelen van haar kroost en haar eigen brief waarin ze het voor haar zoon opnam. De Damdemo kwam weer voorbij, waarvoor ze haar excuses had gemaakt.
Maar het werd erger, en dat konden we eigenlijk al voorvoelen toen haar moeder in een filmpje vertelde hoeveel moeite ze ermee had als behalve Femke, ook haar kleinkinderen mikpunt werden van mensen die het niet goed bedoelden.
En toen vielen mijn schoenen pas echt uit.
Ajax-fans hadden niet alleen bierblikjes naar haar gegooid, maar een hele groep mannen, vlak voor haar onder het podium, hadden haar voor hoer uitgemaakt.
En datzelfde scheldwoord bleek populair toen haar kinderen een keer uit de burgemeesterswoning kwamen en ze door een menigte heen moesten, die riepen: “Je moeder is een hoer!”
Vervolgens bleek ook nog eens dat als ze door de stad fietste ze ook nogal eens voor hoer werd uitgemaakt.
Snedig reageerde ze, naar eigen zeggen, door dan te roepen: “Voor jou ben ik mevrouw hoer!”

Ze verkreeg veel sympathie in de zaal bij de studenten en bij Twan met deze verhalen, maar ik was geschokt.
Dit betekende dat het in dit land dus zover was gekomen, dat de burgemeester van de hoofdstad, zonder enig echt probleem, behalve dan voor haarzelf en haar kinderen, voor hoer kon worden uitgemaakt.
Nog sterker dit leek eerder een natuurverschijnsel.
In plaats dat Twan woest werd en riep dat dat niet kon en dat dergelijke idioten moesten worden gestraft zoals Grapperhaus dat riep over de relschoppers toen de avondklok werd ingevoerd, keek hij haar alleen begripvol aan en reikte een glas water… o nee, dat nam ze zelf nog.

Niemand in de zaal suggereerde dat de straf op een opzettelijke belediging van het openbaar gezag zoals hier het geval was (artikel 267 Wetboek van Strafrecht) zou moeten worden verhoogd en op zijn minst uitgevoerd.
Kijken we naar de straffen tot nog toe, waarbij sprake was van het beledigen van burgemeesters dan zien we bijv 16 uur taakstraf voor een Vlaardinger die toenmalig burgemeester Annemiek Jetten uitschold voor stinkhoer, kutwijf en kankerhoer (dus ook veel gehoer), omdat ze de jaarlijkse vreugdevuren had verboden. Dan is er nog een geldboete van 350 euro en een week voorwaardelijk voor belediging van de burgemeester van Veenendaal in een aantal tweets, waarbij de politierechter had geoordeeld dat de grenzen van de vrijheid van meningsuiting waren overschreden.
Toenmalig burgemeester Van Zanen van Utrecht en Aboutaleb van Rotterdam waren beide zowel beledigd als bedreigd. Van Zanen in een video en Aboutaleb middels twitter, maar de straffen waren zeer gering respectievelijk: 390 euro boete en 120 uur taakstraf en bij Aboutaleb ook boete.

Halsema had helemaal niks gedaan of verboden, nog sterker alleen haar aanwezigheid riep kennelijk dit type seksistische agressie op.
Niet verwonderlijk dat ze persoonlijk zoveel voelde voor Lale Gül, die was bedreigd nadat ze Ik ga leven had geschreven, en zich in haar kon verplaatsen, haar ook bescherming bood.
Maar ik zou deze burgemeester willen zeggen: Wordt kwaad! Laat het niet over je kant gaan! Biedt jezelf ook eens bescherming! En schrijf een boek: Laat mij gewoon mijn werk doen, namelijk besturen!
Schaf een noodknop aan en bij iedere ‘lul’ die jou hoer noemt, één druk op de knop en er komt een hele politiemacht aan, die de persoon in kwestie inrekent.
Twan, wil je dat ook even twitteren, zodat iedereen hiervan op de hoogte is?
En het wel uit zijn stomme kop zal laten om deze burgemeester nog ooit aan te tasten in haar goede naam?

Woede, dat zou de terechte reactie moeten zijn van al diegenen die Nederland nog steeds niet zien als een achterlijk land, waar gefrustreerde idioten politieke ambtsdragers verrot kunnen schelden zonder dat dat enige consequentie heeft, behalve dan misschien wat emoties bij de ambtsdrager zelf die zich genoodzaakt ziet haar toevlucht regelmatig tot een coach, supervisor of psycholoog te nemen.

Leesknokploeg en Lale Gül

In de Volkskrant van 2 juni vroeg Adriaan van Dis zich in het kader van de boekenweek af of er misschien een leesknokploeg moest worden opgericht om de ontlezing op scholen tegen te gaan.
Ik weet een beter idee. Zet Ik ga leven van Lale Gül op de leeslijst!
Inmiddels zijn er al meer dan 100.000 exemplaren van verkocht en zijn de (doods)bedreigingen aan het adres van de schrijfster niet van de lucht.
Bedreigingen aan het adres van auteurs zijn doorgaans goed voor hoge verkoopcijfers  (behalve misschien in de jaren dertig toen Arnold Zweig zijn De Vriendt keert terug uitbracht en hij al snel het Duitsland van coming man Hitler moest ontvluchten).

Als we dan toch de aandacht van middelbare scholieren willen trekken wordt tegelijkertijd verplicht gesteld: De memoires van Deborah Feldman, verfilmd in de serie Unorthodox op Netflix en Bloed van Beatrijs Smulders.
In deze drie genoemde gevallen was er namelijk steeds sprake van dochters en jonge vrouwen die zich vrijvochten uit conservatieve, gelovige gezinnen.
Gül richt zich op haar conservatieve Milli Görüs-aanhangende Turkse ouders en scheldt  vooral haar moeder in het boek letterlijk verrot, hetgeen de lezer achterlaat met het gevoel, er zal toch wàt goeds zijn aan die moeder! Je zou bijna medelijden met haar krijgen dat ze zo’n onverbiddelijke dochter heeft.
In de serie Unorthodox gaat het om een orthodox joods gezin, waaruit het voor een meisje op zijn minst even moeilijk ontsnappen is en in het zeer toegankelijke Bloed van Beatrijs Smulders schetst ze een conservatief katholiek gezin in een dito dorp met een moeder die steeds zwanger is en een vader die als huisarts, tevens pater familias, de teugels strak in handen heeft.
Wat opvalt in deze drie gevallen is de manier waarop de seksualiteit van de dochter  tegemoet wordt getreden.
Niet, kun je zeggen, maar toch ook weer wel.

In de twee totaal verschillende milieus en religies van Gül en Smulders is sprake van een diamant waarover de dochter zou beschikken en die ze goed moet bewaren.
Op pag 6 van haar boek Bloed heeft de auteur op haar twaalfde een gesprek met haar vader die haar uitlegt dat ze op een schatkist zit van nu af aan, waarin parels zitten (haar toekomstige kinderen) en een ruwe diamant, waarop ze heel zuinig moet zijn en die ze moet bewaren tegenover rovers en ander tuig, die hem kunnen openbreken, beduimelen, beschadigen en zelfs voor altijd kapotmaken. Als remedie moet ze ‘haar onderbroek aanhouden’ De onderbroek zal haar helpen om zichzelf te beschermen.
Elders in haar boek geeft ze aan dat ze als kind al niets begreep van de onbevlekte ontvangenis van Maria.

“Bij ons moslims heerst er godbetert een maagdelijkheid-cultus. Voor vrouwen dan, want wederom worden beide geslachten niet met ‘hetzelfde sop overgoten’. Aldus Gül, die hier zoals vaker gebruik maakt van een verhaspeling van Nederlandse gezegden.
(Van Dis zou daarbij toch zijn wenkbrauwen fronsen.)
Er zijn ‘vrouwen om lol mee te hebben, de zogenaamde sletten, en vrouwen om mee te trouwen’.
“De vrouw die daadwerkelijk met de heer in de echt verbonden wordt moet ongerept zijn, een ‘ruwe diamant’, anders is ze inferieur en promiscue. Een jongen moet experimenteren, dat is normaal, maar bij een meisje is haar eer belangrijker dan haar leven”, citeert Gül een tante.

Tja, waar hebben we dat toch meer gehoord?
De conclusie kan geen andere zijn dan dat in de diverse godsdiensten, joods, christelijk, moslim, de vrouw en het meisje bezit is van de familie en dat de eer van de familie van haar en haar deugdzaamheid afhangt.
De straf op de doorbreking van de taboes kan verschillend zijn. In een hoger opgeleid en iets liberaler christendom levert het afkeuring op en nog geen verstoting of doodsbedreiging, maar het wordt de vrouw in de dop bepaald niet makkelijk gemaakt haar eigen weg te zoeken, al was het dat ze de afhankelijkheid van de man heeft verinnerlijkt en buitengewoon onzeker is geworden.

Wat overigens ook opvalt in de boeken van Smulders en Gül is dat over de moeders zeer kritisch wordt gedacht. Smulders moeder is een ‘angsthaas, een zeurpiet die te bang is om met haar vuist op tafel te slaan’ en bij Gül zien we een moeder als kakkerlak, de duvel zelve, iemand die ‘haar mantel graag naar de wind hangt’ (alweer een verdraaid gezegde) karbonkel en meer van dat fraais. Kennelijk is de negatieve houding naar het vrouwelijk geslacht verinnerlijkt en slaat terug op de moederfiguur.

Maar we hadden het over de boekenweek en de ontlezing.
Ik stel voor om het man/vrouw-verschil aan de hand van deze boeken en evt film ter discussie te stellen, dus niet het lezen óm het lezen maar maatschappelijke thema’s bespreken en zo het nuttige en misschien niet altijd aangename te combineren en tegelijkertijd te laten zien dat situaties zoals Gül ze beschrijft misschien helemaal niet zo uitzonderlijk zijn, zeker in het licht van de geschiedenis.

Missie voor Nederland

De Volkskrant van zaterdag 22 mei roept lezers op een extreem ambitieuze missie te bedenken die Nederland nog voor 2030 moet voltooien.
Zo’n missie die eigenlijk niet kan, tenzij je alles op alles zet.
De goede missie moet uitdagend en grensverleggend zijn, prikkelen en inspireren.
Een voorbeeld is, aldus de Volkskrant, het plan van Kennedy ‘naar de maan te gaan’.
Een waanzinnig plan omdat de experts indertijd geen idee hadden hoe dat zou moeten en toch gebeurde het.
De maanlanding gaf bovendien een enorme boost aan de nationale trots want de Amerikanen ervoeren deze mega-prestatie als iets van henzelf. ‘We did it’, zo werd de maanlanding gezien als iets wat Amerika had gedaan namens de mensheid.
Bovendien had deze mega-prestatie een enorme spin-off, aldus de Volkskrant, omdat de uitvindingen die nodig waren om Armstrong en Aldin op de maan te zetten hielpen bij de ontelbare innovaties die ook buiten de ruimtevaart nuttig waren.
U kunt de missie vóór 4 juni mailen naar de Volkskrant.
De missie moet voldoen aan de volgende criteria: ambitieus, impact, concreet, trots en doel.

Tot zover de Volkskrant.
Wat mij intrigeerde was waarom deze krant in een tijd dat we te maken hebben met politiek en bestuurlijk onvermogen, een pandemie, een klimaatcrisis, een steeds verder oprukkend populisme en rechts extremisme, een inmiddels duidelijk aan de oppervlakte komend probleem van racisme en discriminatie, en escalaties tussen groepen, lezers vraagt om een nieuw en alles overstijgend ei van Columbus, dat ons weer een gevoel van nationale trots geeft, een nieuwe maanlanding dus.

Kennelijk is het de krant niet te doen om oplossing van de Toeslagen-affaire vóór 2030, want als we dat bij Van Huffelen laten zou dat wel eens een mega-prestatie kunnen blijken te zijn.
Ook lijkt me dat het niet de bedoeling is te wijzen op een nieuwe bestuurscultuur voor 2030, een giga-klus met de heer Rutte voorlopig aan het roer.
Of dat de jeugdzorg voor die tijd eindelijk weer eens voldoet aan de behoefte van de jeugd zelf. Idem de gezondheidszorg met voldoende Intensive care-bedden voor het geval dat
er naast of na Corona een nieuwe verrassende pandemie uitbreekt.
Ook is het te weinig vernieuwend, neem ik aan, om te wijzen op een waanzinnig ambitieus project om vóór 2030 500 kinderen uit Lesbos hiernaar toe te halen.
En dan heb ik het nog niet over de noodzaak van het realiseren van meer sociale huurwoningen, of het isoleren van de woningvoorraad met een gigantische spin-off in de sfeer van de klimaattransitie.
Dat kinderen weer lezen, of de Nederlandse taal wellicht meer machtig zijn, ook een dergelijke ambitie is, denk ik, niet de bedoeling van de krant.
Dat iedere Nederlander maar ook ongedocumenteerden weer toegang krijgen tot het recht dan misschien?
Of dat Shell niet meer investeert in fossiele brandstoffen?
Dat Nederland vóór 2030 geen belastingparadijs meer is maar juist een land waar louche bv’s weten dat ze in elk geval niet naar toe moeten gaan om een duister onderdak te vinden?

Ongetwijfeld vallen al deze voor de hand liggende buitengewoon ambitieuze doelen niet in de prijzen.
Wat zou dan wel onze nationale trots kunnen opkrikken???
Ik weet wel iets.
De krant wijst niet voor niets op 1969, en heeft D66 niet erg gewonnen in deze verkiezingsstrijd?

Is het niet zo dat de verguisde jaren 60 en 70 opeens weer meer aandacht genieten?
Komen we wellicht terug op het neo-liberale gedachtegoed, op het geïnstitutionaliseerde wantrouwen, waarbij iedere burger, wat zeg ik ieder mens, als potentiële fraudeur wordt gezien, die calculerend en wel zijn weg zoekt door dit bestaan?
Hebben we misschien weer behoefte aan hoop, aan idealen, aan medemenselijkheid?
Heeft de pandemie ons duidelijk gemaakt dat we voorzichtig om moeten gaan met elkaar, met de natuur, met de aarde, dat het bestaan, het leven, ook het mensenleven broos is?

Laten we eens een tijdreis maken, niet naar de toekomst maar naar het verleden.
Waar waren we eigenlijk ook weer mee bezig indertijd?
Wilden we niet een gidsland zijn op het terrein van de mensenrechten? Ja juist, dat vingertje, weet u nog? Maar ook een land waar geëxperimenteerd mocht worden, waar nieuwe idealistische bewegingen het licht zagen?
Kortom, laten we het project: “Waar een klein land groot in kan zijn”, eens vorm gaan geven.
Small is beautiful, weet u nog?
En wie het kleine niet eert, is het grote niet weert, zoiets.
Alles en iedereen die hoop geeft en vertrouwen in de medemens hoog in het vaandel heeft, maakt kans op een prijs, een subsidie, een schouderklop, een nieuwsuitzending!
Onder het kopje: Dienstbare samenleving, maken algoritmes plaats voor heuse mensen, die een ander vriendelijk te woord staan.
Het hele project werkt met hartenvier:

1. Hart voor de ander (gekleurd, van welke religie, achtergrond, seksuele geaardheid gender of handicap ook). Dat betekent dat Nederland het voortouw neemt in de oplossing van het vluchtelingenprobleem wereldwijd en daar graag aan bijdraagt (dus niet afkopen!), een mega-ambitie, maar ‘Wir schaffen das’. In eigen land zijn alle ongedocumenteerden niet langer paria maar worden ‘wereldburgers’ genoemd. Verder in te vullen door creatievelingen, onderzoekers en vooral jonge mensen met idealen en ambitie.
2. Hart voor onrecht (onze premier gaat persoonlijk op bezoek bij al die leiders in de wereld die minderheden onderdrukken, vervolgen, uitbuiten, tegenstanders uit de weg ruimen etc, om te wijzen op deze misstanden). In eigen land gaat de Belastingdienst langs bij al diegenen die schulden hebben en/of te lijden hebben (gehad) onder onrecht.
Sociale advocaten gaan evenveel verdienen als advocaten op de Zuidas. Racisme en discriminatie gaan systematisch bestreden worden. Ook hier weer: Vul maar in!
3. Hart voor de dieren (de dierenpartij en de boeren samen nemen de lead bij initiatieven om per direct op te houden met mega-stallen en mishandeling van dieren). Zie hierboven, graag aanvullen!
4. Hart voor de natuur en de aarde (alles en iedereen die een voorbeeld is van het goed omgaan met de natuur en de aarde en zijn footprint substantieel kleiner maakt krijgt een fikse ondersteuning, prijs of waardering in welke vorm ook).

Uitdagend? Jazeker!
Ambitieus? Nou en of!
Impact? Gigantisch. Opeens blijkt Nederland weer te investeren in de mens en menselijkheid. Een boost voor de Universele Verklaring die in de prullenbak dreigde te belanden. Hoopgevend voor al die mensen die vechten voor hun vrijheid overal ter wereld!
Het aantal depressieven en mensen met psychische nood vermindert drastisch.
Kunst en creativiteit wordt weer belangrijk. Mensen krijgen weer vertrouwen in zichzelf en elkaar.
Concreet? Zeker! De doelen zijn bekend: meer aandacht voor elkaar, voor mens en dier, voor de natuur en voor de aarde, onze planeet.
Trots? Absoluut! Nederland kan eindelijk weer een gidsland zijn, een gidsland dat heeft geleerd van zijn verleden en daar ook niet van wegkijkt (VOC, WIC, Indonesië ed).

Hartenvier dus: Waar een klein land groot in kan zijn!!!

Open brief aan Bibi Netanyahu

Geachte heer Netanyahu,

Niets is zo moeilijk als je macht inleveren en dan ook nog bang zijn dat je de gevangenis in verdwijnt als je aftreedt, lijkt me. Tenminste als ik me probeer in te leven in uw situatie, wat uiterst lastig voor me is.
Zoiets was er ook met oud-president Donald Trump aan de hand.
De geschiedenis kent meer leiders die dat niet konden en liever hun eigen volk de afgrond in sleepten dan terugtreden en naar hun gevoel vogelvrij worden.
Gek genoeg hebben wij in dit land ook te maken met een premier die zijn ambt maar niet los kan laten en de gekste dingen verzint om te blijven zitten op de plek waar hij zit.
Alleen is de heer Rutte niet verdacht van corruptie of malversaties alleen van geheugenverlies en gebrek aan transparantie, misschien ook een grote mate van draaierigheid. En gelukkig is de heer Rutte niet een type om met de politie een moskee binnen te vallen op een geheiligde dag om zo met verdeel-en-heers aan de macht te blijven.
Of huizen van moslims onteigenen ten behoeve van gelovige christenen zonder de uitspraak van de rechter af te wachten.
Nog sterker, een minderheidsgroepering opzettelijk provoceren opdat autochtonen en allochtonen met elkaar slaags raken.
De heer Rutte kwam niet verder dan uitroepen: Doe normaal joh en anders ga je maar… dat soort dingen, en met gedoogsteun van een anti-moslimpartij een vanuit mensenrechten-oogpunt bedenkelijk Regeerakkoord te presenteren.

Maar laat ik het vooral over u hebben.
Gaat u echt zover dat u alles op het spel zet, dus een veroordeling door de internationale gemeenschap, grote escalaties in uw eigen land, de dood van onschuldige kinderen, vooral aan Palestijnse maar ook aan Israëlische kant, en tenslotte een groeiend antisemitisme in Europa en een gevaar voor de Joden in de diaspora, om uw eigen hachje te redden?
Ook om te voorkomen dat er een regering het licht zou zien waarin waarachtig de Israëlische Arabieren zitting zouden nemen? Voor u een gruwel neem ik aan?
Alles liever dan dat, moet u vlak voor het slapen tegen uw vrouw hebben uitgeroepen. Het is één voor twaalf!
En dan komt het ook wel erg goed uit dat Abbas een lafbek is en Hamas Israël niet erkent en dat ze onderling enorm steggelen.

Weet u, meneer Netanyahu, we hebben hier net weer 4 en 5 mei gehad en de Holocaust herdacht en de vrijheid gevierd voorzover Corona dat toeliet.
Wat we ons toen weer vooral realiseerden is hoe belangrijk het is in een democratische rechtsstaat te leven met een onafhankelijke rechterlijke macht, een onafhankelijke pers en een Grondwet en bescherming van minderheden.
Dat respect voor je medemens van welke kleur, afkomst of geaardheid ook, zo cruciaal is, niet alleen voor die medemens, maar ook voor jezelf en je eigen vrijheid, voor je kinderen en de generaties die na hen komen.
We realiseerden ons toen ook weer hoe broos vrede en vrijheid is, en hoe belangrijk het is je verantwoordelijkheid te nemen als burger, op te komen niet alleen voor je eigen rechten maar ook voor die van anderen als die geschonden worden.

Als ú de Holocaust herdenkt, waar denkt u dan aan?
Aan de eerste klap is een daalder waard?
Aan aanval is de beste verdediging?
Aan net zo lang bommen gooien tot het vanzelf wel stil wordt?
Wat is voor u een joodse staat eigenlijk?
Heeft dat nog iets met moraal te maken?
Met de gouden regel: Je doet een ander niet aan wat je niet wilt dat je zelf wordt aangedaan, of in positieve zin: Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden?
Waar staat jodendom voor, in uw visie?
Spierballen laten zien?
Een houding die hoog scoort op de autoriteitsschaal van Adorno?
Hebben al die joodse denkers, filosofen als Spinoza, Buber, Levinas, Berlin, al diegenen die zulke bijzonder wijze lessen trokken uit wat hen aan gruwelijkheden is aangedaan zoals Primo Levi, Victor Frankl, Edith Eger en zovele anderen, voor niets geleefd?

Jacob Israël de Haan is op 42-jarige leeftijd door een zionist vermoord omdat hij heel kritisch was op het toenmalig zionisme (het te weinig joods vond) en goede vrienden met zowel Engelsen als Arabieren was. Rabin is 71 jaar later door een nationalistische orthodoxe Jood vermoord omdat hij land voor vrede wou. U bent daarna gekomen en hebt de (extreem)rechtse radicalisering de wind in de rug gegeven.
Onder uw regie is er een wet tot stand gekomen die officieel de minderheden van Arabieren en Bedoeïenen discrimineert en het in bezit nemen van land van anderen promoot omdat dat land in dit geval niet de autochtonen maar de allochtonen (Joodse Israëliërs) van oudsher zou toebehoren.
Dus niks land voor vrede.
Hoezo vrede?

Eén ding is duidelijk: U bent gebaat bij oorlog en u bent helaas niet de enige leider op dit moment in de wereld, die gebaat is bij oorlog omdat de eigen positie zwak is geworden.
Ik ben niet gelovig maar toch bid ik maar dat mijn kleinkinderen vrede en veiligheid en vrijheid mogen meemaken in een wereld waar verstandige en verantwoordelijke mensen hun eigenbelang ondergeschikt maakten aan die vrede en die veiligheid.

A lapse of memory

Het was het interview waar heel Nederland naar uit had zitten kijken.
Nu zou het komen! De premier zou met nieuwe radicale ideeën komen en vertellen hoe hij zichzelf opnieuw gaat uitvinden zoals Tjeenk Willink al had gesuggereerd.

Het gesprek met Mariëlle Tweebeeke bij Nieuwsuur, die zich duidelijk had voorgenomen streng te zijn, en te zorgen dat Mark de show niet stal – iets waar hij altijd erg goed in is – deed me denken aan een puber die door zijn moeder of misschien eerder vader op het matje wordt geroepen.

Mark, zegt pa, je hebt mijn vertrouwen geschaad. Ik heb je altijd veel ruimte gegeven, maar nou heb je het toch echt te bont gemaakt, knul. Er klopt niks van je verhalen. We gaan het allemaal anders aanpakken. Ik heb dat met je moeder afgesproken en we gaan je nu toch echt kort houden hoor. Je hebt de verkeerde vrienden, je verwaarloost je school, je vervalst briefjes en dan zeg je later dat je er niets meer van weet… Dat is allemaal afgelopen van nu af aan! En vertel eens, wat zeg je daar nu zelf op, en kijk me aan als ik tegen je spreek!
Pa, zegt de puber, ik begrijp volkomen waar je moeite mee hebt hoor, en ik zal mijn gedrag beteren. Ik ga echt beter opletten maar liegen, nee hoor dat heb ik nooit gedaan. Ik heb geen dingen toegedekt of van tafel gehaald en er is ook geen sprake van handigheidjes, zoals mams zegt. Ik ben op sommige dingen trots, pa, maar op andere dingen niet. Pa, ik ben jouw zoon, jouw genen, het is geen kwestie van goed of slecht, pa, geloof me. Ik praat nu als volwassene tegen jou. Je moet me geloven echt. Ik ga echt scherper opletten en beter mijn best doen!!!

Maar weet je wat het is, pa, ik heb soms gewoon last van een ‘lapse of memory’, dat moet jij en dat moet mams toch ook begrijpen. Opa is… En dan pa die ingrijpt en zegt: Mark, je kan altijd erg goed lullen maar ik heb nog geen verbetering gezien en waag het niet om over opa te beginnen. Hij is 5 keer jouw leeftijd en toen hij 15 was…

Kortom, zo’n soort gesprek dus.
Rutte die gewoon af en toe even last heeft van zijn geheugen en trouwens ook erg veel op een dag voorbij ziet komen en echt, serieus, scherper op zal letten of iets misschien belangrijk is. Hij zal er dan meer aandacht aan besteden maar zal overigens niet opeens ‘alles anders gaan doen’. En zijn interviewster die van alles probeert maar niet door het dubbele glas breekt dat de man vóór haar altijd ter bescherming om zich heen heeft opgetrokken.

En dan zijn radicale ideeën.
De man die nog bij het regeerakkoord met de PVV stelde dat rechts zijn vingers erbij zou aflikken en Nederlanders opriep vooral ‘normaal’ te doen kondigde nu met enthousiasme aan dat hij met ‘radicale’ ideeën zou komen en wij, het publiek, verbazen ons hier allang niet meer over, en zijn alleen benieuwd naar wat die radicale ideeën dan eigenlijk zijn.

Hij blijkt een club te willen oprichten die tussen en boven de regering en het parlement staat en als aanspreekpunt voor de gefrustreerde burger moet dienen.
Ook dat deed me weer denken aan vroeger . Als kind wou ik ook altijd een club oprichten, liefst een geheime club, waar een zweem van gevaar omheen hing en die in elk geval broeder- en in mijn geval zusterschap uitstraalde.
De club die Mark bedoelde bestond al en het was natuurlijk nieuws dat hij dat niet wist en al jaren eigenlijk ontkende anders had hij zich immers wat aangetrokken van de signalen die de Nationale Ombudsman al in 2017 uitzond over wat de Toeslagen-affaire zou gaan heten.

Ook vond hij dat er in de Kamer eerder maatschappelijke debatten zouden moeten plaatsvinden waar het maatschappelijk akkoorden betrof, stukken van ambtenaren moesten eerder worden vrijgegeven (maar dat wisten we al), elke organisatie en toezichthouder moest een plan maken om menselijker te worden. De menselijke maat zou voorop moeten staan. En ja hoor, daar kwam toch weer een Rutte-aapje uit een mouw: dat alles met het oog op de kosten.
Als je menselijker functioneerde zoals meer thuiszorg dan hoefden mensen minder snel naar het verpleeghuis. Zoiets. Of verstond ik dat nu verkeerd? Gek dat kwam me opeens erg bekend voor.

En de toegang tot het recht natuurlijk.
Ook erg belangrijk!
Dat was de les van de afgelopen jaren.
Maar ja, er was natuurlijk wel 70 miljoen extra naar het recht gegaan!
Hè? Had ik even niet zitten opletten? Waar doelde hij nu weer op?
Die Dekker had toch alleen zitten bezuinigen op de sociale advocatuur ? Juist Nieuwsuur had dat keurig in schema’s duidelijk gemaakt, nog niet zo lang geleden.
En ‘het recht’? Hij noemde het alsof het een fieldlab van Andreas Voss (arts microbioloog en hoogleraar infectieziekten) was.
Vergissing, foutje, lapse of memory? Tweebeeke reageerde niet.

En toen de uitsmijter: Hoe zorg je ervoor dat je een overheid hebt die sneller reageert? aldus de premier die hier nu zat als fractievoorzitter van de VVD
Dus toch een snellere procedure, zoals in het vreemdelingenrecht met alle risico’s van willekeur en onzorgvuldigheid en dan toch wel weer bezuinigen op die lastige sociale advocatuur en het recht zeker de rechtspraak op afstand houden ? En waar bleef de discretionaire bevoegdheid uit de motie van Klaver en Ploumen?
Of bedoelde hij de mislukte snelle procedure met de zogenaamde lichte toets van Van Huffelen misschien?

Hij zou een gesprek met Pieter Omtzigt hebben over diens tienpuntenplan.
Op basis van dit gesprek ben ik benieuwd waar dat over zal gaan! Maar Omtzigt heeft het vooralsnog afgehouden. Mocht het er binnenkort toch van komen dan heb ik een advies
aan de Kamer: Graag inzage in het verslag, Mark! En pak er dan toch nog even het VVD-verkiezingsprogramma bij, mensen!!!

De rechtsstaat: straffend of vol mededogen

Afgelopen donderdag zat ik aan de buis gekluisterd en volgde het debat in de Tweede Kamer over de beruchte notulen van de ministerraad.
Er waren een paar zaken die me opvielen.
In het eerste gedeelte ging het er flink aan toe. De fractievoorzitters van de diverse coalitiepartijen werden zeer stevig aan de tand gevoeld en de verwijten waren niet van de lucht.
Het tweede gedeelte waarin het kabinet aan het woord kwam, was opvallend veel gematigder van toon.
Het leek wel of de eerste ronde een afreageer-ronde was geweest zodat in de tweede ronde de grootste felheid eraf was. Was hiervoor gekozen? Was er een psycholoog ingeschakeld?
Of was het feit dat de eerste helft integraal werd uitgezonden op NPO 1 leidend geweest?Ook viel op dat er uitgebreid werd gesproken over de kwestie of er nu wel of geen opzet (politieke redenen) was geweest bij het onvoldoende voorlichten en in zekere zin dus ‘kaltstellen’ van de Kamer, waarmee artikel 68 van de Grondwet zou zijn overtreden. Eigenlijk leek mij de uitleg van Hoekstra nog het betrouwbaarst: Om staatssecretaris Snel, die de boel duidelijk niet meer in de hand had, te beschermen had Hoekstra ervoor gekozen voor te stellen Omtzigt te sensibiliseren en de Kamer even ‘on hold’ te zetten (mijn term). Bewindslieden zoals Cora van Nieuwenhuizen en Rutte zelf hadden meer aandacht gehad voor de lastpakkerij uit de geledingen van de Tweede Kamer, juist ook van coalitiegenoten, dan voor de slachtoffers van de toeslagen-affaire.
Die mentaliteit werd vooral door de SP en Denk, BIJ1 en PVV absoluut afgekeurd en Wilders wou zelfs nieuwe verkiezingen.
GroenLinks en de PvdA stelden zich uiteindelijk bemiddelend op en produceerden een motie, die door 14 van de 17 fracties werd aangenomen, waarin ze voorwaarden stelden aan een nieuw te vormen kabinet.

In deze motie staan behartenswaardige zaken die de democratische rechtsstaat betreffen zoals naast herstel van de informatiepositie van de Kamer, versterking van de rechtspositie van de burgers, meer geld naar de sociale advocatuur en naar controlerende instanties zoals de Nationale Ombudsman, de Algemene Rekenkamer, de Autoriteit Pesoonsgegevens en het Adviescollege toetsing regeldruk.
En ook Tjeenk Willink refereerde in zijn eindverslag aan deze aanbevelingen zoals verbeterde toegang tot het recht.

Hoe verhoudt zich nu deze aangenomen motie tot de politieke stellingnames van de diverse partijen, de VVD als grootste voorop?
Mij viel en valt in deze hele discussie – zoals overigens ook al tijdens de verkiezingen – op, dat de VVD gelijk wordt gesteld met Rutte en vice versa. Rutte = VVD en zijn partij heeft dat nog eens bevestigd door hem niet te laten vallen, een week geleden.
Maar misschien is het toch handig om nog even te memoreren waar die VVD eigenlijk voor staat.
Zoals in religies sprake kan zijn van een straffende en een meedogenloze God en een God vol mededogen, zo kun je bij politieke partijen onderscheid maken tussen partijen die geloven in een straffende overheid en zij die geloven in een overheid die mededogen heeft, een menselijke overheid die rekening houdt met schrijnende gevallen en mensen, burgers, in principe met vertrouwen tegemoet treedt.

Simpel gezegd: De VVD is voor repressie, ik breng even de spreuk van Hans Wiegel indertijd in herinnering: Liever twee misdadigers op één cel dan één op vrije voeten, een ‘harde’ aanpak, zo min mogelijk  bemoeienis door de rechter of zo je wilt het voor-de-voeten-lopen van de rechter en dus ook zo min mogelijk doorwerking van internationale verdragen zoals het EVRM.
Dus: Vóór buitengerechtelijke afdoening, vóór sterke bezuinigingen op de sociale advocatuur en de rechtsbijstand voor on- en minvermogenden, zodat de overheid daar ook geen last meer van heeft. Ik verwijs even naar het feit dat 60 procent van de rechtsbijstand-zaken van on- en minvermogenden betrekking heeft op procedures tegen de overheid.
In een eerder blog van september 2019 heb ik verwezen naar de ontwikkelingen sinds de jaren zeventig waarin wetswinkeliers de leemte in de rechtshulp aan de orde stelden als maatschappelijk probleem.

Ook de VVD die zich in een wat progressiever jasje hult (behalve dan waar het gaat om vreemdelingenzaken) heeft in haar verkiezingsprogramma over de rechtsbijstand alleen geschreven: Door oplopende kosten voor rechtsbijstand staat de toegankelijkheid van de rechtspraak onder druk…
Hoezo oplopende kosten? Nieuwsuur maakte in een schema duidelijk hoeveel er in feite op die rechtsbijstand was bezuinigd tijdens het bewind van Sander Dekkers (VVD).

Kortom afrondend: Als PvdA, D66 en GroenLinks nog iets met Rutte willen, zullen ze niet alleen een wonder moeten gaan verwachten van zijn persoonlijkheidswisseling maar zullen ze nog even de nare waarheid tot zich door moeten laten dringen dat hij staat voor waar de VVD, zijn partij, voor staat en dat is niet voor de bescherming van zwakkeren in de samenleving.