Pepperspray of rechtszekerheid

De BOA’s hebben het moeilijk in deze Corona-tijd en krijgen te maken met veel weerstanden, ook geweld van jongeren op een strand in IJmuiden.
Veel voorbeelden heb ik daar nog niet van gezien maar het beeld van het strand op IJmuiden spreekt boekdelen en houdt de gemoederen danig bezig.
Niet in het minst van de BOA’s zelf die, zoals ze zelf vinden, zonder wapenstok en pepperspray niets kunnen uitrichten en daarvoor inmiddels actie voerden op gepaste afstand.
Burgemeester Halsema, die niet zo voor pepperspray was, heeft zich inmiddels vóór verklaard op 28 mei. Ze lobbyt zelfs voor de pepperspray, begrijp ik.

Maar één ding begrijp ik niet.
Komt niemand op het idee dat als de BOA’s volstrekt onduidelijke bevoegdheden hebben, zelf niet precies begrijpen waarom ze in het ene geval wel moeten beboeten en het andere niet, en bovendien slecht worden geïnstrueerd bv over dat ze proces verbaal moeten opmaken, en hoe ze zich moeten opstellen wanneer tegenstand wordt geboden, het niet zo heel vreemd is als de boel uit de hand loopt?
Ooit gehoord van rechtszekerheid, rechtsgelijkheid? (zie mijn blog van 8 mei jl)
Of van rechtsbewustzijn, een begrip uit de rechtssociologie?
Dat als je regels moet uitvoeren die mensen niet begrijpen, niet kunnen kennen of die haaks staan op het gezonde verstand of zoals gezegd het vigerende rechtsbewustzijn, dat daar dan problemen uit kunnen voortkomen?
(Behalve misschien in China, dat het niet zover laat komen, maar mensen gewoon laat verdwijnen als het even niet naar de zin is van de partij.)

De nieuwste loot aan de stam is nu de demonstratie op de Dam met 5000 mensen, een hoeveelheid die Femke noch de politie zag aankomen…
Voor heel Nederland is nu duidelijk geworden dat als je voor een van hogerhand goedgekeurd goed doel demonstreert, dat mag, je dus geen boete krijgt, maar als dat niet het geval is, dat je dan niet alleen een fikse boete krijgt maar ook nog eens een aantekening in een strafblad…
Is het dan gek als BOA’s op weerstanden stuiten? Als mensen zich gaan verzetten als ze beboet worden?
Daar helpt echt geen pepperspray tegen, beste burgemeester.
Alleen ‘consistentie’ en helderheid, ook al is dat nog zo moeilijk en ook al is het doel van de demonstratie nog zo goed!

Inmiddels is er ook in andere steden gedemonstreerd naar aanleiding van de dood van en moord op George Floyd. Er zijn duizenden op afgekomen en in Rotterdam is de demonstratie ‘vredig’ beeïndigd.

In dat kader zou ik willen aandringen op het combineren van emotie met ratio.
Laten we toch  alsjeblieft eens goed nadenken over de bevoegdheden die we de handhavers geven. Moeten we niet veel behoudender zijn bij het uitrusten van de politie, die volgens de nationale politiechef Erik Akerboom met steeds meer geweld te maken krijgt?  En moeten we in plaats van bevoegdheden tot het gebruik van geweld uit te breiden niet juist zuiniger gaan worden met nog meer wapens (tasers) of nog meer bevoegdheden (zoals uitbreiding van het preventief fouilleren)? Is het niet zinniger eerst eens echt iets te gaan doen aan een betere opleiding, een uitstekende schietcursus en andere vaardigheden, aan het representatiever maken van de politie en vooral aan het gezag van de politie?

En dat natuurlijk juist in samenwerking met de politie zelf!!!
Dat geluid kun je gelukkig ook vinden bij Controle Alt delete, een website die uitstekende informatie biedt en een samenwerking heeft met Amnesty International.
Zij wijzen erop dat er nu in de Eerste Kamer een Wetsontwerp ligt dat de uitvoerende macht meer bevoegdheden geeft geweldsinstructies aan te passen en te wijzigen zonder dat de Kamer eraan te pas komt. Een slechte zaak lijkt me als je kijkt naar wat er onder tafel verdwijnt in Nederland waar het het (aanvechtbare) gebruik van geweld betreft.

In het verleden deed De Stichting Maatschappij, Samenleving , Veiligheid en Politie uitstekend werk op het gebied van bewustmaking van de impact van wapens en van het nadenken over het eigen gezag en hoe dat kon worden (terug) gewonnen.
Helaas: Das war einmal.
De Coornhert Liga heeft in de jaren 80 en 90 in haar Crimineel Jaarboek keer op keer gewaarschuwd voor politiegeweld. Ook: Das war einmal.

Het protest wat nu zo massaal opklinkt heeft daarmee te maken.
Maak van de gezagshandhaver een ‘aanvaardbare’ gezagshandhaver en geen etnisch profileerder of inadequate zenuwpees die bij iedere verwarde persoon, zeker als hij ook nog een kleurtje heeft, naar de taser of erger het pistool grijpt. (Ook over suicide by cop heb ik een blog geschreven.)
En maak duidelijk dat regels regels zijn, dat de politieman of vrouw wel een professional is met een ruimte in zijn of haar bevoegdheid maar geen acteur in een Wildwestfilm.
Misschien is dan zo’n super-event met risico voor Corona-besmetting niet (meer) nodig, althans in dit land.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *