Schijnveiligheid

Wie herinnert zich nog de bedenkelijke blikken van Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), toen het mondkapje ter sprake kwam?
Ik persoonlijk was, toen tijdens die eerste lockdown en alles wat er op ons afkwam behoorlijk onder de indruk van zijn betoog.
“Een mondkapje,” zei Van Dissel, “is schijnveiligheid,” en hij zette zijn argumenten kracht bij met een wetenschappelijk betoog, waaruit bleek dat het nut niet was aangetoond maar erger, door het dragen van een mondkapje kon het wel eens zo zijn dat mensen dachten dat ze beschermd waren, quod non!
Aan zijn uitspraken en mijn (goed)gelovigheid toen, dacht ik weer toen ik las dat ook de Gezondheidsraad meeging in het advies van het OMT (Outbreak Management Team), dat tussen de eerste en de tweede prik van BioNTech/Pfizer wel 6 weken mochten zitten.

Hoeveel mensen in dit land zullen als ze die eerste prik van Pfizer ‘gescoord’ hebben menen dat ze beschermd zijn tegen Corona  en dat die tweede prik tzt nog wel komt?
En hoe komt het dat ze dat denken?

Op het ogenblik is er een ratrace gaande, een ratrace in dubbel opzicht namelijk een ratrace om zoveel mogelijk mensen te vaccineren maar ook een ratrace richting verkiezingen van half maart.

Ger Rijkers, immunoloog, stelt dat er een politiek aspect zit aan de wat ik hier ratrace noem om zoveel mogelijk mensen te vaccineren. Wil je zo spoedig mogelijk de bevolking een beetje bescherming bieden of hou je je strikt aan het protocol en wil je absoluut zeker zijn dat een bepaalde groep zo goed mogelijk beschermd wordt?
In een situatie waarin minister Hugo de Jonge heel sterk wordt aangevallen omdat er onvoldoende wordt gevaccineerd en verkiezingen aanstaande zijn is het antwoord duidelijk: het eerste natuurlijk!

Kan dat kwaad?
Jazeker kan dat kwaad. Als je nu echt wilt weten hoe het zit,  lijkt het me handig om daarbij DE deskundige op het gebied van experimentele vaccinologie te citeren.
Professor Rogier Sanders, viroloog bij het UMC zegt het volgende hierover: “Er is een vergrote kans dat mensen die de eerste vaccinatieprik hebben gekregen tussen de 1e en 2e prik alsnog besmet raken. Een deel van deze mensen (die de 2e prik te laat hebben gekregen) zal maar een gedeeltelijke immuniteit hebben. Deze mensen kunnen tussentijds besmet raken. In dat geval kan het virus muteren naar een nieuwe variant die resistent is tegen de vaccins, die tot nu toe zijn goedgekeurd”.
Hij stelt dat het beter is dat een kleine groep helemaal beschermd is.
Met andere woorden: Als we uit politieke overwegingen alle vaccins die worden aangeleverd in de armen stoppen, zoals veelal nogal bout wordt gesteld, nemen we dus bewust een risico van ‘schijnveiligheid’ en nog erger van een ernstiger vorm van maatschappelijke gezondheidsrisico’s met vergaande gevolgen namelijk dat we nog veel langer in de pandemie zitten!

Terug naar de EMA, European Medicins Agency.
Weet u nog hoe we verlangden naar de prik in december? We moesten allemaal wachten tot het vaccin was goedgekeurd door de EMA en dat was pas eind december.
Waarom kon dat niet eerder zoals bv in Engeland?
Omdat we hier zo hechten aan formele goedkeuring van een nieuw vaccin in verband met betrouwbaarheid en veiligheid. Wij zijn immers Europa en gaan  niet over één nacht ijs.
Toen de EMA tenslotte het BioNTech/Pfizer-vaccin goedkeurde, haalden we verlicht adem en riep De Jonge dat we 5 januari al konden gaan prikken, quod non.
Veel te onstuimig en veel te positief, zoals we hem inmiddels kennen.. Positief is hier een ander woord voor onrealistisch.

De voorwaarde bij het Pfizer-vaccin was dat het tenminste 21 dagen na de eerste prik opnieuw moest worden toegediend en in elk geval 19 tot 42 dagen na de eerste prik.
Zo kwam waarschijnlijk het misverstand in de wereld dat het ook best langer kon duren die tweede prik.
Inmiddels hebben  de EMA en de producent het voorschrift bijgesteld: Er staat nu dat 3 weken na de eerste prik de tweede moet worden toegediend.
Bovendien staat vermeld dat 93,1 procent van de mensen die het vaccin kregen 19 tot 23 dagen na de eerste prik de tweede kregen. Kortom over die langere termijn kan niets gezegd worden. “Er zijn geen klinische gegevens over de werkzaamheid van het vaccin bij toediening na intervallen die in de klinische proef worden gebruikt,” aldus het agentschap.

Vonden wij de EMA nu wel of niet belangrijk?
Waarom hebben we eigenlijk zo lang op het oordeel van de EMA gewacht als we de nadere waarschuwing massaal aan onze laars lappen?

Er is, mijns inziens, slechts één verklaring voor: Schijnveiligheid die door een politiek die bang is voor slechte uitkomsten alsnog breed wordt omarmd!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *