Uw persoonlijke gegevens: goud geld

Langzaam maar zeker begint nu toch eindelijk het besef bij mensen door te dringen dat hun persoonlijke gegevens een goudmijn zijn.
Dachten we met zijn allen voor niks en niemendal op Facebook en Twitter en WhatsApp te zitten, lopen we nu aan tegen de aloude leus: Voor niks gaat de zon op!
Natuurlijk hadden al die Facebook-gebruikers kunnen weten dat de oprichter van dit bedrijf multi-miljonair is geworden. Waarvan? Van idealen om mensen dichter tot elkaar te brengen all over the world? Welnee zeg, natuurlijk niet.
Van big business en big data, hè , hè.
Advertenties en de verkoop van al die gegevens, dat levert inderdaad goud geld op. Met alle risico’s van dien, zoals beïnvloeding van verkiezingen.
Daar zijn we nu wel achter en even lijkt het erop of Zuckerberg echt wordt aangepakt, maar in het Amerika van de bewondering voor ondernemerschap en succes, vertaald in exorbitante winsten, zal de straf voor Mark hoogstwaarschijnlijk beperkt blijven tot een beetje in de rats zitten voor een verhoor door senatoren.
Maar laten we eens kijken in ons eigen land. Als je je als zelfstandige wilt vestigen moet je je, let wel móét je je, van onze overheid inschrijven bij de Kamer van Koophandel.
Dan zou je zeggen dat je gegevens worden beschermd. Immers we hebben niet voor niets een Wet op de Privacy. De Kamer van Koophandel zelf zegt op haar website: “Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en de Kamer van Koophandel”.
Maar wat blijkt?
Je persoonlijke gegevens zijn helemaal niet beschermd! Om te kunnen overleven, moeten de KvK’s, let wel móéten, je gegevens verkopen aan derde marktpartijen die er grof voor betalen om al die zzp’ers voortdurend lastig te vallen met aanbiedingen.
Als je daarvan af wil, moet je je laten uitschrijven met alle consequenties van dien.
Je krijgt dan problemen met de Belastingdienst en ongetwijfeld andere diensten van de overheid.
Terwijl de Facebook-gebruiker “vrijwillig” op Facebook zit en zo dom is om er met open ogen in te stinken – klinkt natuurlijk lullig maar is wel waar – is de KvK-gebruiker verplicht om zich, dwz zijn gegevens, te laten misbruiken voor commerciële doeleinden.
Het verhaal van de KvK op de eigen website is dus gewone volksverlakkerij
Er had moeten staan: Helaas zijn we gedwongen wegens bezuinigingen van uw overheid om uw gegevens door te verkopen aan derde partijen die daar commercieel een slaatje uit slaan. Onze excuses voor dit misbruik, het is tegen de wet, maar wij staan ook met onze rug tegen de muur. Wilt u deze praktijk(en) veranderd zien dan zult u toch echt op andere partijen moeten stemmen bij de volgende verkiezing, partijen die nog heil zien in een zorgvuldige overheid, in een rechtsstaat en in rechtszekerheid voor de eigen burgers.
Gelukkig (ja, gelukkig meneer Baudet!) hebben we Europa nog!
Vanaf 25 mei van dit jaar krijgen we in heel Europa de zogenaamde AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Onder deze wetgeving moet de organisatie die persoonsgegevens opslaat aan een aantal voorwaarden voldoen voor ze  persoonsgegevens aan derde partijen mag verstrekken, zoals goede en specifieke informatie over wat en aan wie ze die gegevens verstrekken, u moet toestemming geven en daarin volstrekt vrij zijn.
Dus met andere woorden: Geen verplichting je in te schrijven bij de KvK meer als deze gekoppeld is aan een door u niet gewenste gegevensverstrekking aan derden.
Kijk, dat onze overheid zijn eigen wetten aan de laars lapt, tja dat is tot daar aan toe, maar Europese regelgeving?
Dat zou wel eens flink wat kunnen kosten.
En waar is onze overheid gevoelig voor?
Juist: kosten!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *