Verduistering het nieuwe “normaal”?

Het zou een quizvraag kunnen zijn (zie mijn blog van twee weken geleden waarin ook al een quizvraag werd gesteld): Wat hebben de zgn “bonnetjes-affaire”, de kwestie van de onafhankelijkheid van het WODC oftewel Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum, het gedoe rond de afschaffing van dividendbelasting  à raison van 1, 4 miljard en de kwestie van de financiering van moskeeën door Saoedie-Arabië met elkaar gemeen?
Juist, heel goed: verduistering en wel verduistering van stukken of praktijken in het geval van het WODC.
In alle gevallen wisten de betreffende vertegenwoordigers in het kabinet van niks en moesten journalisten van Nieuwsuur en/of NRC de boel aan het rollen brengen.
In het geval van de financiering van moskeeën, was er, zo zei minister Blok, door Buitenlandse Zaken voor gekozen, om de kennis en informatie geheim te houden anders zouden de Saoedie’s niets meer met ons delen.
Gelukkig, ik mag bijna zeggen Godzijdank, hebben we in dit land nog een Wet Openbaarheid van Bestuur waardoor dit openbaar bestuur gedwongen wordt, ondanks de sterke behoefte aan het tegendeel, geheimen prijs te geven die een groot algemeen belang vertegenwoordigen met grote politieke consequenties zoals in het geval van de bonnetjes-affaire het aftreden van minister Opstelten en staatssecretaris Teeven van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
En ere wie ere toekomt daar maken journalisten zoals van Nieuwsuur of dagbladen of ook wel universiteiten en een hoogleraar belastingrecht dankbaar gebruik van.
Dat deze wet nog bestaat is eigenlijk een wonder.
Misschien kunnen we in Europa de vraag of een land een rechtsstaat is, mede laten afhangen van de vraag of er in landen sprake is van een vergelijkbare wet. Voorwaarde is wel dat die dus ook kan worden geïmplementeerd zonder gevaar voor baanverlies of erger.
Rutte, de premier van “doe normaal man”, die zich bij de bonnetjes-affaire nog had kunnen verschuilen achter een onschuld die velen in twijfel trokken, ligt nu onder vuur bij de kwestie van de afschaffing van de dividendbelasting.
Nu blijkt dat Unilever en Shell een uitstekende lobby-campagne hebben gevoerd met Eric Wiebes en de VVD, iets wat niet verrassend is voor die partij, moet Rutte daar dus van hebben geweten.
Mij verbaast het zeer dat Rutte, toen de afschaffing van de dividendbelasting ter sprake kwam, wat door de oppositie breed werd uitgemeten, niet heeft gezegd: Jongens, doe normaal, ik zit hier voor de VVD, een partij die de belangen van grote multinationals behartigt, dat weet iedereen. Is het zo verbazend dat Wiebes en ik met deze partijen een deal maakten en in de onderhandelingen druk uitoefenden om met de afschaffing van de dividendbelasting akkoord te gaan?

Het waren onderhandelingen, mensen! Wij wilden dit actiepunt verwezenlijken en daar stonden weer andere actiepunten van de andere partijen tegenover, hè hè!
Hadden de kiezers niet in zo grote getale op ons moeten stemmen toch?
Maar wat gebeurt?
Er wordt gewezen op de werkgelegenheid die de afschaffing met zich mee zou brengen (zonder dat dit is aangetoond), er wordt een slap verhaal gehouden, er wordt omheen gedraaid.
En tenslotte zijn er mensen zoals onderzoeksjournalisten en een hoogleraar belastingrecht  die toch het naadje van de kous willen weten.
Allemaal heel begrijpelijk. Wie “draait” heeft iets te verbergen, zo denken deze onderzoekers terecht.
Een premier die heel direct en open probeert te ogen en steeds roept dat iedereen “normaal” moet doen loopt het risico dat mensen gaan denken. En dat is altijd riskant.
En als die mensen gaan denken, denken ze: wat wordt er toch gedraaid!
En als er wordt gedraaid dan is er dus iets te verbergen.
Het zou fijn zijn als er in de politiek echt wordt gepoogd om aan het publiek eerlijk uit te leggen wat de politieke prioriteiten van de diverse partijen zijn en hoe onderhandelingen kunnen verlopen.
Dat geeft werkelijk inzicht en dat betekent ook dat mensen, burgers een volgende keer beter weten op wie of wat ze moeten stemmen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *