Zo gek is het geworden

Onder die titel is een een boek uitgekomen van Arthur Blok over Geert Wilders, Van eenmansfractie tot brede volksbeweging luidt de subtitel.
Parafraserend gebruik ik deze titel om mijn commentaar op Wilders en zijn partij zoals in het boek behandeld, te geven in het navolgende deel:

Zo gek is het geworden dat in een land als Nederland dat zichzelf beschouwt als democratische rechtsstaat een volstrekt ondemocratische partij met slechts één man als allesbepalend leider de tweede partij van het land is geworden.
Zo gek is het geworden dat deze allesbepalende leider vrijheid van meningsuiting het grootste goed vindt en daar steeds op hamert, hij vindt dat hij zelf alles moet kunnen zeggen ook al is dat kwetsend of beledigend naar bepaalde bevolkingsgroepen of personen, maar in zijn eigen partij geen vrijheid van meningsuiting duldt, geen contact met de pers buiten hem om, geen open confrontaties of verschillen van mening, geen afwijkingen van de partijlijn.
Zo gek is het geworden dat de man, allesbepalend leider van zijn partij, die de vrijheid van meningsuiting zo hoog in het vaandel heeft een enorme bewondering heeft voor leiders als Poetin en Trump. De eerste die wettelijke maatregelen neemt om de persvrijheid aan banden te leggen; als je het durft kritiek te uiten op zijn leiderschap en politiek maak je je al snel schuldig aan smaad en laster; de tweede die de media in zijn land de mond snoert door alles wat niet in zijn kraam te pas komt uit te maken voor fake news en/of elitair.
Zo gek is het geworden  dat in een land als Nederland de partijleider van de op één na grootste partij zijn financiële middelen uit het buitenland haalt en met name van de zeer rechtse Horovitch die banden heeft met de Tea Party, Breitbart en anderen ter uiterst rechter zijde van het politieke spectrum in Amerika. Poetin zou zo iemand in het Rusland onder zijn regie bestempelen als een “buitenlandse agent”. Zie overigens ook de grote vriend van Wilders Victor Orban van Hongarije over Soros en de door hem gefinancierde universiteit.
Zo gek is het geworden dat deze partijleider niets anders doet dan schelden op de Nederlandse instituties, zoals rechterlijke macht, het zgn “nep”parlement maar ook de premier, de leider van D66 etc, maar ondertussen de islam als grootste vijandelijke ideologie typeert omdat deze onze normen en waarden en rechtsorde niet respecteert.
Zo gek is het geworden dat een Nederlandse politicus ter rechterzijde af wil van Europa en de grenzen dicht wil gooien, terwijl hij tegelijkertijd betoogt dat hij zo’n voorstander is van gelijke rechten van mannen en vrouwen. Kennelijk is hij niet op de hoogte van het feit dat gelijkberechtiging in dit land zeker sociaal-economisch via de band van de Europese gemeenschap moest komen (zie bijv pensioenrechten ed, art 119 EEG-Verdrag).
Zo gek is het geworden  dat een partijleider van de tweede partij van dit land zich bedient van taalgebruik dat we kennen uit de tijden van het Derde Rijk. Zoals hij spreekt over “vervuiling” van de publieke ruimte door de islam en dan bedoelt hij mensen die uiterlijk de kenmerken dragen van het aanhangen van deze religie.
“Laten we onze straten terug veroveren, en zorgen dat Nederland er weer uit gaat zien als Nederland”, aldus Wilders, zie ook pag 239 van Blok.
Ik heb het citaat niet bij de hand maar ongetwijfeld komen dergelijke teksten ook bij de bekende Nazi’s en antisemieten uit de Derde Rijk-periode voor. Overigens wordt het in Mein Kampf  als strategie aangeprezen om een vijand te kiezen en zich daar systematisch en radicaal tegen af te zetten. Zo komt men aan macht, aldus de schrijver. Maar als we Kurz uit Oostenrijk beluisteren over het migranten-vraagstuk en de Oostenrijkers, komen we helaas weer dichter bij een dergelijke benadering in de buurt.
Zo gek is het geworden  dat deze partijleider zich profileert als pro-Israël en pro-joods en ondertussen in zee gaat, zelfs één fractie vormt in het Europees Parlement met qua antisemitisme zeer verdachte partijen als de FPÖ van Oostenrijk. Bovendien is hij een aanhanger gebleken van de zgn Groot-Hongarije gedachte en een vriend van Orban, die een antisemitische heksenjacht op Soros heeft geopend en een duidelijk voorstander van een verbod op rituele slacht, een kwetsbaar onderwerp zoals blijkt uit de joodse geschiedenis.
Wat betreft de pro-Israël houding heeft hij bewondering voor de administratieve detentie, die ze daar onder het uiterst rechtse kabinet van Netanyahu hebben geïntroduceerd, wat betekent dat ze mensen “die voor problemen gaan zorgen” van de straat halen. Zes maanden van de straat halen zonder proces, lijkt Wilders wel wat.
Als we dat op Wilders zelf toepassen met zijn plannen om een Mohammed-cartoon-wedstrijd te organiseren, waarmee hij de veiligheid in dit land ernstig in gevaar zou kunnen brengen zou “van de straat halen” van hem dus zo gek nog niet zijn.
Overigens is het “behoorlijk gek” dat hij wel voor dit soort buitenrechtelijke maatregelen is maar ondertussen zelf, als hij in een rechterlijke procedure terecht komt, eist dat hij een eerlijk proces krijgt en uiterst secuur is op iedere rechter die wellicht bevooroordeeld zou kunnen zijn.
Zo gek is het geworden tenslotte, dat een partijleider als Wilders in een land als Nederland alle kansen krijgt om een hele bevolkingsgroep letterlijk zwart te maken, en om zeer vergaande voorstellen te doen ze buiten de grondwettelijke bescherming te plaatsen (pag 213) en als het even kan te “verwijderen” uit Nederland. Zijn uitspraak over minder Marokkanen was wat mij betreft vooral schokkend vanwege de toevoeging: dat gaan we regelen!
Op pag 222 van het boek van Blok komen we een hartenkreet van Wilders tegen. Hij wijst op Hugo de Groot die ontsnapte in een boekenkist toen hij tot levenslang werd veroordeeld “omdat hij aan de kant van Van Oldenbarnevelt streed voor onze Nederlandse vrijheden.” … “Soms wens ik wel eens dat ik zelf zou kunnen ontsnappen. Maar ik weet dat ik dat niet kan,” zegt hij.
“Ik zou moeten zwijgen. En dat kan ik niet. Dat wil ik niet. De vrijheid van meningsuiting is de enige vrijheid die ik nog heb”.
Dat klinkt moedig, heel moedig.
Maar ik zou tegen hem willen zeggen: Meneer Wilders, als u zo’n moeite hebt met de rechtsorde en de instituties en hoe ze functioneren in dit land en met het feit dat we hier ons wat aantrekken van Verdragen en mensenrechten en onze Grondwet die nu eenmaal ook een vrijheid van godsdienst, van Vereniging en vergadering kent waarom, in botte tekst, “rot” of “pleurt” u dan niet gewoon op?
Landen als Amerika met zijn Trump, Hongarije met zijn Orban, Oostenrijk met zijn Kurz, en wellicht Israël anno nu met zijn Netanyahu staan klaar om u met open armen te ontvangen samen met uw Hongaarse echtgenote!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *