Gelatenheid kenmerk OV-reiziger

Hoe lang geleden was het al weer dat de Partij van de Arbeid streed voor openbaar vervoer en het terugdringen van de auto?
Ik herinner me ook dat toen ik in de Emancipatieraad zat we ons bezighielden met de mogelijkheden om thuis te werken en aldus het autoverkeer te ontlasten.
Wat waren de nadelen eigenlijk van het gebruik van een auto als vervoermiddel?
Indertijd wezen we natuurlijk ook op het klimaat, want dat er op dat terrein iets aan de hand was was sinds het rapport van de Club van Rome begin jaren zeventig  niet meer te ontkennen, maar er waren veel meer  problemen gesignaleerd met het toenemende autoverkeer.

Zoals de speelruimte voor kinderen.
Die was al aanzienlijk afgenomen. Speeltuinen moesten voor de veiligheid op bepaalde plekken gecreëerd worden en kinderen moesten in de auto van hot naar her worden gebracht om bij hun voetbalclubje, vriend of vriendin of pianoles te kunnen arriveren.
Ondertussen kost dat de ouder of ouders dus weer tijd naast hoofdbrekens als ze in een file zitten en dus bang zijn dat ze hun kind niet op tijd van de crèche, school of andere plek kunnen halen.
De openbare ruimte wordt in beslag genomen door blik.
Het aantal ongelukken is verveelvoudigd etc…

Daarom dus was het verminderen van het autoverkeer een topissue in die zeventiger jaren.
Dat is het nog best een tijd geweest bijv in Amsterdam, maar met de corona-crisis lijkt het of de urgentie van een goed werkend openbaar vervoersnet is verdrongen door veel andere issues en crises.

Auto en OV zijn communicerende vaten.
Als het gebruikmaken van het OV tijdens de corona-crisis minder aantrekkelijk wordt gaan meer mensen met de auto of blijven thuis (in een lockdown).

Zelf heb ik geen rijbewijs en geen auto en voor het eerst in mijn leven had ik de afgelopen jaren spijt dat ik zo afhankelijk was van het openbaar vervoer terwijl ik daar nooit tot dan toe enig probleem mee had gehad.
De jubelverhalen van vrienden die de auto hadden gepakt om ergens in de duinen of de bossen op afstand weliswaar te gaan wandelen waren niet van de lucht.
Of het aan hun autobezit ligt weet ik niet maar automobilisten staan er zelden bij stil dat anderen niet beschikken over zo’n vervoermiddel.
Mijn kinderen hebben ‘natuurlijk’ een auto en begrijpen totaal niet dat hun vader en ik drie kinderen hebben opgevoed zonder blik op wielen en dat dat indertijd ook een keuze was*.

Misschien is het aan deze autocultuur te danken dat de OV-reiziger zich zo keurig gedraagt en zo gelaten is als er wordt gestaakt en er zelfs in het hele land niet meer per trein kan worden gereisd.

De schrik kan ik me nog wel herinneren de eerste keer dat er werd omgeroepen dat een trein niet reed. Hoezo? Dit was toch geen derdewereldland? Wij hadden hier de zaken toch op orde?
Inmiddels is het doodnormaal als de NS-reiziger wordt gemaand zijn NS-app te checken of en hoeveel treinen er rijden en als hij dat doet is hij nog niet zeker van zijn zaak want kan hij toch per ongeluk weer in de verkeerde zitten.
Ik kan dan ook iedereen die niet in staat is voor zijn leven te rennen afraden gebruik te maken van ons openbaar vervoer.

Rellen, opstandjes, de autowegen blokkeren? Met omgekeerde vlaggen langs het Binnenhof en het NS-hoofdkwartier marcheren?
Welnee!
Na wat gemopper van lokale politici is de CDA-staatssecretaris bereid 150 miljoen in het OV te steken, wat bij lange na niet genoeg is. Ze stelt er wel de voorwaarde bij dat het OV zijn best moet doen om reizigers terug te krijgen!
Tja… Het treinverkeer platleggen is zo’n manier???

  • Cijfers zijn wel nuttig: 1 januari 2022 zijn er 13,4 miljoen wegvoertuigen geregistreerd, 2,0 procent meer dan een jaar eerder. Meest voorkomend zijn personenauto’s, het aantal nam in 2021 met 1,7 procent toe en kwam begin 2022 uit op 8,9 miljoen.
    Het aantal speciale voertuigen en bussen daalde. De grootste afname vond plaats bij bussen, 2,4 procent.
    Eind van dit jaar eindigt de corona-steun voor vervoersbedrijven. Dankzij die steun konden lokale overheden ruim 90 procent van hun netwerk in standhouden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *