Jojobeleid en verdeeldheid

Wat hebben het asielbeleid en het Corona-beleid gemeen?
Drie maal raden: Jojobeleid.
Wat kenmerkt Jojobeleid?
Jojobeleid is eigenlijk vooral geen beleid, het is handelen naar bevind van zaken zonder visie.
Zijn er minder Corona-patiënten en is er minder personeel vanwege uitval, frustratie, ziekte etc, dan schaal je de ic’s af. Bijkomend voordeel: het kost minder. Overigens is dat waarschijnlijk geen bijkomend voordeel maar wordt gezien als kernzaak in een situatie waarin beleid geen beleid is en hooguit wordt gekeken naar kostenplaatjes.
In de Volkskrant van woensdag 15 december wordt zonneklaar aangetoond dat een plan voor honderd extra ic-bedden sneuvelde op het Ministerie van VWS.
Is er opeens een nieuwe variant opgedoken dan roep je help en wijst erop dat ongevaccineerden de plekken op de ic’s bezet houden.

Hetzelfde kan gezegd worden van het asielbeleid.
Ankie Broekers-Knol, van wie ik altijd denk: Meid, was toch gestopt na je voorzitterschap van de Eerste Kamer, en die als staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, belast met vreemdelingenzaken steeds een verweesde indruk maakt, heeft nu samen met Kajsa Ollongren, die van de onbedekte paperassen en van de voorpagina van de Linda, vijf gemeenten tot opvang gedwongen.
Dit omdat er sprake is van een onverwacht hoge toeloop van asielzoekers in combinatie met onvoldoende woonruimte.

Onverwacht?
In een eerder blog van 21 augustus jl heb ik aangegeven hoe dit kabinet traineerde om Afghanen hier naar toe te halen. Maar nu blijken er toch dankzij druk van de Kamer een groter aantal dan verwacht of bedacht, door de mazen van het bureaucratische net heen te zijn geslibd.
Deskundigen hebben al eerder geadviseerd om asielzoekerscentra niet te sluiten of af te schalen in Corona-termen maar open te houden voor als…, maar dat paste niet in het Jojo-non-beleid van dit demissionaire kabinet.
Dat was, dacht men wellicht (als men al wat dacht), goedkoper.
Bijkomend voordeel is dat je als er weer meer asielzoekers komen kan zeggen dat je overvallen wordt, net zoals je door de opdoemende Britse- of Delta- of Omikron-variant overvallen wordt. Vervolgens kun je ach en wee roepen als degenen die de Taliban ontvlucht zijn op de koude kale grond moeten slapen.

Netto effect:
Gemeenten die tot nog toe hun goede wil toonden worden kwaad door de aanschrijving evenals hun inwoners. Baudet en Wilders gaan er met die buit vandoor en asielzoekers zullen wellicht Nederland gaan mijden (daar is de hoop trouwens vooral op gevestigd).
En in het geval van het Corona-Jojobeleid kun je de gevaccineerden opzetten tegen de ongevaccineerden want kijk eens wat de laatsten hebben uitgericht!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *