Onmacht en eigenrichting (3): Het complot van Leon de Winter

Onder de titel: ‘Wat is er in de koppen van onze elites geslopen’, deelt Leon de Winter zijn Trumpiaanse gedachtegoed met de lezers van De Telegraaf.
Hij vergelijkt het Amerikaanse tijdschrift The Atlantic met de NRC en de Volkskrant hier te lande en concludeert dat je daarin ziet hoe de progressieve en welvarende burger van zeg D66-huize, geïnformeerd wil worden en dat is alles wat zijn levensstijl, ambities en dogma’s bevestigt.

Hij neemt als voorbeeld het item in Nieuwsuur dat afgelopen zaterdag ging over de natuur en natuurbeheer. Hij noemt het een schoolvoorbeeld van de manier waarop de dogma’s worden uitgedragen van de academisch gevormde welgestelden, die tegen bomen zijn, schrale grond eisen en vervolgens met aangekochte CO2-credits naar een tropisch bos vliegen.
Enfin, ik ga het hele stuk niet herhalen maar één ding is duidelijk:
Leon de Winter heeft kennelijk zo’n hekel aan Nieuwsuur dat hij gewoon niet goed gekeken en geluisterd heeft. De directeur van Greenpeace legde namelijk heel helder uit dat het wat de natuur in Nederland betreft vijf voor twaalf was, dat de natuur op omvallen staat en dat geldt ook voor onze oude eikenbomen. Dus ‘bomen’ Leon!!!
Verder heeft hij kennelijk geen idee dat er een Europese Vogel- en Habitatrichtlijn bestaat en dat als wij hier vanwege de angst voor boerenprotesten geen actie ondernemen voor 2030, Europa ons inhaalt omdat volgens deze richtlijn onze natuur niet mag ‘verslechteren’.

Waar de Winter misschien op doelt is dat Nieuwsuur in een filmpje een boswachter liet zien die ons vertelde dat als je niet oppast, door de stikstof-neerslag kennelijk de ‘zwarte els’ alles aan biodiversiteit  verdringt.
Ik vond het zelf een niet helemaal gelukkig filmpje omdat er ongetwijfeld mensen zijn die het gevaar van zwarte els niet kunnen inschatten, zoals ondergetekende.

Maar om nu het hele verhaal van Andy Palmen van Greenpeace af te doen als een links complot van een eenvormige elite die de beste plekken heeft in de samenleving, alleen maar schrale grond wil en overigens de verkeerde kranten leest, is voor mij in die zin onvoorstelbaar dat de joodse schrijver De Winter met zijn achtergrond toch langzamerhand wel het besef moet hebben dat een dergelijk complot denken nog slechts één adjectief mist… met alle uit de geschiedenis zo wel bekende gevaren van dien!*

  • Overigens raad ik hem ook aan het artikel in NRC van vandaag, donderdag 11 augustus, te lezen over het Sterrebos: ‘Misschien is het bos voor niks gekapt. Over het Sterrebos en de uitbreiding van autofabriek VDL Nedcar’. De links/rechts indeling ligt hier voorzover toepasselijk precies omgekeerd. Maar de vraag is of De Winter in dat type werkelijkheid is geïnteresseerd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.