Open brief aan Bibi Netanyahu

Geachte heer Netanyahu,

Niets is zo moeilijk als je macht inleveren en dan ook nog bang zijn dat je de gevangenis in verdwijnt als je aftreedt, lijkt me. Tenminste als ik me probeer in te leven in uw situatie, wat uiterst lastig voor me is.
Zoiets was er ook met oud-president Donald Trump aan de hand.
De geschiedenis kent meer leiders die dat niet konden en liever hun eigen volk de afgrond in sleepten dan terugtreden en naar hun gevoel vogelvrij worden.
Gek genoeg hebben wij in dit land ook te maken met een premier die zijn ambt maar niet los kan laten en de gekste dingen verzint om te blijven zitten op de plek waar hij zit.
Alleen is de heer Rutte niet verdacht van corruptie of malversaties alleen van geheugenverlies en gebrek aan transparantie, misschien ook een grote mate van draaierigheid. En gelukkig is de heer Rutte niet een type om met de politie een moskee binnen te vallen op een geheiligde dag om zo met verdeel-en-heers aan de macht te blijven.
Of huizen van moslims onteigenen ten behoeve van gelovige christenen zonder de uitspraak van de rechter af te wachten.
Nog sterker, een minderheidsgroepering opzettelijk provoceren opdat autochtonen en allochtonen met elkaar slaags raken.
De heer Rutte kwam niet verder dan uitroepen: Doe normaal joh en anders ga je maar… dat soort dingen, en met gedoogsteun van een anti-moslimpartij een vanuit mensenrechten-oogpunt bedenkelijk Regeerakkoord te presenteren.

Maar laat ik het vooral over u hebben.
Gaat u echt zover dat u alles op het spel zet, dus een veroordeling door de internationale gemeenschap, grote escalaties in uw eigen land, de dood van onschuldige kinderen, vooral aan Palestijnse maar ook aan Israëlische kant, en tenslotte een groeiend antisemitisme in Europa en een gevaar voor de Joden in de diaspora, om uw eigen hachje te redden?
Ook om te voorkomen dat er een regering het licht zou zien waarin waarachtig de Israëlische Arabieren zitting zouden nemen? Voor u een gruwel neem ik aan?
Alles liever dan dat, moet u vlak voor het slapen tegen uw vrouw hebben uitgeroepen. Het is één voor twaalf!
En dan komt het ook wel erg goed uit dat Abbas een lafbek is en Hamas Israël niet erkent en dat ze onderling enorm steggelen.

Weet u, meneer Netanyahu, we hebben hier net weer 4 en 5 mei gehad en de Holocaust herdacht en de vrijheid gevierd voorzover Corona dat toeliet.
Wat we ons toen weer vooral realiseerden is hoe belangrijk het is in een democratische rechtsstaat te leven met een onafhankelijke rechterlijke macht, een onafhankelijke pers en een Grondwet en bescherming van minderheden.
Dat respect voor je medemens van welke kleur, afkomst of geaardheid ook, zo cruciaal is, niet alleen voor die medemens, maar ook voor jezelf en je eigen vrijheid, voor je kinderen en de generaties die na hen komen.
We realiseerden ons toen ook weer hoe broos vrede en vrijheid is, en hoe belangrijk het is je verantwoordelijkheid te nemen als burger, op te komen niet alleen voor je eigen rechten maar ook voor die van anderen als die geschonden worden.

Als ú de Holocaust herdenkt, waar denkt u dan aan?
Aan de eerste klap is een daalder waard?
Aan aanval is de beste verdediging?
Aan net zo lang bommen gooien tot het vanzelf wel stil wordt?
Wat is voor u een joodse staat eigenlijk?
Heeft dat nog iets met moraal te maken?
Met de gouden regel: Je doet een ander niet aan wat je niet wilt dat je zelf wordt aangedaan, of in positieve zin: Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden?
Waar staat jodendom voor, in uw visie?
Spierballen laten zien?
Een houding die hoog scoort op de autoriteitsschaal van Adorno?
Hebben al die joodse denkers, filosofen als Spinoza, Buber, Levinas, Berlin, al diegenen die zulke bijzonder wijze lessen trokken uit wat hen aan gruwelijkheden is aangedaan zoals Primo Levi, Victor Frankl, Edith Eger en zovele anderen, voor niets geleefd?

Jacob Israël de Haan is op 42-jarige leeftijd door een zionist vermoord omdat hij heel kritisch was op het toenmalig zionisme (het te weinig joods vond) en goede vrienden met zowel Engelsen als Arabieren was. Rabin is 71 jaar later door een nationalistische orthodoxe Jood vermoord omdat hij land voor vrede wou. U bent daarna gekomen en hebt de (extreem)rechtse radicalisering de wind in de rug gegeven.
Onder uw regie is er een wet tot stand gekomen die officieel de minderheden van Arabieren en Bedoeïenen discrimineert en het in bezit nemen van land van anderen promoot omdat dat land in dit geval niet de autochtonen maar de allochtonen (Joodse Israëliërs) van oudsher zou toebehoren.
Dus niks land voor vrede.
Hoezo vrede?

Eén ding is duidelijk: U bent gebaat bij oorlog en u bent helaas niet de enige leider op dit moment in de wereld, die gebaat is bij oorlog omdat de eigen positie zwak is geworden.
Ik ben niet gelovig maar toch bid ik maar dat mijn kleinkinderen vrede en veiligheid en vrijheid mogen meemaken in een wereld waar verstandige en verantwoordelijke mensen hun eigenbelang ondergeschikt maakten aan die vrede en die veiligheid.

1 reactie op “Open brief aan Bibi Netanyahu

  1. EEN MOOI EN GOED VERHAAL, VOORAL JE VERANTWOORDELIJK WETEN IN DEZE MOEILIJKE TIJDEN IS CRUCIAAL. BEDANKT JOYCE. Rina .

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *