Schokkend 1: Noodopvang

Ik kan het toch niet laten. Er moet me weer even wat van het hart.
Dacht ik voorlopig de pen neer te leggen, zijn er toch zaken die ik kwijt wil.
Vandaar de serie: Schokkend. Iedereen denkt dan natuurlijk meteen aan Boetsja en de oorlog in Oekraïne, volkomen terecht, maar ik wou het nu over schokkend dichter bij huis hebben namelijk Friesland en in het bijzonder Leeuwarden

In de Groene van 19 mei lees ik dat de provincie Friesland  ‘pionier is geworden in de zoektocht naar brede welvaart, dwz verantwoorde groei die mens en planeet geen kwaad berokkent en  die (toekomstig) welzijn paart aan  welvaart’.
Friezen behoren tot de gelukkigste mensen in Nederland begrijp ik. Provinciebestuurders hebben, toen ze dat door kregen, bedacht dat ze geluk voortaan op nummer één gingen zetten.

De vraag is voor wie dat geluk bedoeld is.
Kijken we naar de website van de gemeente Leeuwarden dan zien we onder het kopje Hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne:
‘Leeuwarden is een gemeente waar vluchtelingen welkom zijn.
Oer’t Hout in Grou is de eerste locatie die geopend is voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Ook in voormalig verzorgingshuis Nieuw Mellens in Leeuwarden kunnen vluchtelingen terecht. Deze tweede locatie is vanaf 1 april open.’

Een enthousiaste en ruimhartige benadering, zo straalt deze tekst uit.
Maar dan de noodopvang voor vluchtelingen in het WTC van Europa’s cultuurstad nummer één:  ‘Is als een ‘doos zonder daglicht, zonder eigen afsluitbare ruimten en met constant lawaai’.
Volgens zowel burgemeester Buma als het COA staat men met ‘de rug tegen de muur’.
Een alternatief is er niet.
In de uitzending van Een Vandaag dezer dagen kwamen diverse raadsleden van de gemeenteraad van Leeuwarden aan het woord die zeiden dat ze al twee jaar aan de bel trokken en hadden gevraagd om een opvangruimte voor vluchtelingen, maar dat daar niet op was gereageerd omdat de locaties ongeschikt waren en niet voldeden aan brandveiligheid en/of er geen vergunningen voor konden worden verleend.
Volgens Buma was er nergens meer plek.
Ik dacht even aan de uitspraak van Fortuyn indertijd: Nederland is vol!

De vraag is dus steeds: voor wie eigenlijk? Voor Oekraïeners niet? Voor Syriërs en Afghanen wel? En wat zijn hier prioriteiten? Suzanne Kröger van GroenLinks stelde vragen in de Kamer over de wantoestanden en vroeg zich af waarom er eind van het afgelopen jaar toen er al zicht was op eventuele tekorten nog 120 miljoen was bezuinigd op de opvang.

Met de billen bloot
Wordt het geen tijd dat rechts Nederland waaronder ook de burgemeester van Leeuwarden gewoon toegeven dat ze deze wantoestanden laten bestaan vanwege de precedentwerking en om toekomstige niet gewenste vluchtelingen af te schrikken?

Volgens Unicef voldoet de opvang van kinderen in de noodopvang niet aan de minimumvereisten. Wie start de procedure tegen de staat en de gemeente op basis van de directe werking van artikel 22 uit het Verdrag voor de rechten van het kind?
Artikel 22 lid 1: De Staten die partij zijn nemen passende maatregelen om te waarborgen dat een kind dat … etc, passende bescherming en humanitaire bijstand krijgt bij het genot van de van toepassing zijnde rechten beschreven in dit Verdrag etc…

En dan een persoonlijke noot: Friezen, jullie die opvallend vaak tijdens de Tweede Wereldoorlog onderduikers herbergden en/of kinderen die ondervoed dreigden te raken uit de Randstad te eten gaven, verstaan jullie deze vreselijke toestanden onder het begrip breed welzijn? Nee toch? Is er nergens een goede plek te vinden voor de 600 mensen die nu lijden onder deze ondraaglijke toestanden en Ter Apel een paradijs vinden??? Dat kan er bij mij NIET in!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *