Een ode aan moeder aarde ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag

Een ode aan moeder aarde ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag

Introductie
Moeder aarde is ons aller moeder. Terwijl Maria nog steeds aanbeden wordt door  miljoenen christenen overal ter wereld, is de verering van moeder aarde voorbehouden aan verdwijnende stammen, die wij primitief noemen en wellicht wat vrouwengroepen die al gauw de naam sectarisch krijgen.

Opvallend nu weer in verkiezingstijd hoe weinig aan deze moeder van ons allen
eer wordt betoond. Een paar partijen die nog het klimaat in hun vaandel hebben en daar oprecht wat aan willen doen maar zij worden kritisch bevraagd door journalisten die wijzen op de risico’s voor de economie en de werkgelegenheid en liever de focus hebben op de angst van “het volk”voor de islamisering van de samenleving.
Vandaar dan ook deze ode onder de titel: De woede van een moeder

 

De woede van een moeder
Het rommelt
van onder en van boven
ijskappen smelten
de zeespiegel stijgt
tornado’s orkanen
bevingen
weer een oogst
die onder langdurige hitte bezwijkt

Elders overstromingen
levensgrote hagelstenen
klimaatverandering door ons toedoen
een niet meer te ontlopen feit

En ondertussen
vangen wij elkaar
in verkiezingstijd
vliegen af
proberen met “trots”
en “vaderlandsliefde”
onze toekomst veilig te stellen

Nemen elkaar de maat
zijn harde oordelen aan het vellen
want onze angst voor de ander
regeert in plaats van de rechtsstaat
het volk is boos en ontevreden
roepen we, het wil zich wreken
wij zijn het zelf die niet in staat zijn gebleken
iets anders te zaaien dan haat

En ondertussen
draait de aarde, moeder aarde
verkracht en besmeurd en uitgeput
haar dierbaarste schatten
uit haar gerukt
ons de rug toe

Zij die ons moet schragen
kan ons niet langer dragen
jullie hebben je kans gehad, zegt ze
om mij samen in vrede te bewonen
mij met respect te behandelen
maar zij die dat deden werden veracht

Ik zal van nu af aan mijn vulkanen
vuur laten spuwen
mijn zeeën zullen jullie verzwelgen, praatjesmakers
mijn stormen zullen over jullie razen, vechtersbazen
de tijd is voorbij
dat jullie mij
te grazen namen
mijn woede zal jullie nog verbazen!!!!

Mijn advies als moeder
aan jullie ontaarde kinderen:
mij zullen jullie niet langer hinderen
probeer het op Mars!