Home

joyceWie ben ik? En wat heb ik zoal gedaan? Wat zijn mijn interesses?

Ik kan mijzelf op diverse manieren beschrijven:

Vrouw geboren en getogen in Den Haag 1946, afkomstig uit Den Haag, jurist, gepromoveerd, drie kinderen, zeven kleinkinderen, twee maal getrouwd geweest, een langere relatie gehad.
Gewerkt bij vier universiteiten, onderzoek gedaan naar eerstelijnsrechtshulp, straatverboden, criminaliteit binnen bedrijven, het Vrouwenverdrag en mensenrechten. Onderwijs gegeven aan MBO SD, Sociale Academie, universiteit oa in Inleiding in het recht en vrouw en recht.
Bij drie adviesraden gezeten, bij één als lid (van de Emancipatieraad), bij de Harmonisatieraad Welzijnsbeleid en de WRR als stafmedewerker.
Zowel politieke als bestuurlijke ervaring (lid van de Leidse gemeenteraad, lid van de ER, voorzitter Coornhert Liga, vice voorzitter van de mede door mij opgerichte en inmiddels opgeheven Stichting bescherming burgerrechten, bestuurslid geweest van de Amsterdamse afdeling van het Humanistisch Verbond, voorzitter geweest van de mede door mij opgerichte Vereniging Hondenbezitters Vondelpark).
Tevens ben ik vier jaar Humanistisch uitvaartbegeleidster geweest en inmiddels al weer vier jaar lid van de redactie van de IJopener.

Of: dichteres. Ik dicht al vanaf mijn 7e levensjaar (over een zielig zwervershondje), er zijn inmiddels diverse bundels van mij in eigen beheer dan wel door anderen uitgegeven verschenen. Ik treed regelmatig op in Amsterdam of Haarlem (Haarlemse dichtlijn) met mijn gedichten, heb diverse cursussen gevolgd bij Kopland, Elly de Waard e.a.
Mijn specialisatie is: portretten in dichtvorm van overledenen, naar aanleiding van het overlijden van bekende maar ook wel mij onbekende mensen (zie ook mijn bundel Resttijd over de laatste periode van mijn vriend Jan Monasso) Maak onder meer deel uit van de zgn “witte dichters” die regelmatig optraden op de Nieuwe Oosterbegraafplaats in het kader van Herinnering Verlicht en van het circuit van dichters rond café Eijlders.
Ook ben ik een jaar buurtdichter geweest van de IJopener op IJburg.

 

Of: schrijfster van fictie maar ook non-fictie. Taal is voor mij een manier om mij uit te drukken maar ook om de heftige emoties die ik kan hebben te verwoorden en te verwerken. Al schrijvend leer ik mijzelf kennen. Zo heb ik oa veel over de liefde geschreven en gedicht omdat ik er erg mee stoei en er ook regelmatig onder lijd maar er altijd toe word aangetrokken (zie mijn dichtbundel Keer op keer bijv).
Ik heb met een bepaalde regelmaat dagboekaantekeningen gemaakt waarin ik mijn verbazing over de wereld om mij heen uitspreek en tenslotte is er de non-fictie: het denken over de zin van het bestaan, van mijn bestaan, over de vraag: waartoe dit alles?

Of : vreemdeling. Door mijn joodse achtergrond heb ik van jongs af aan al een gevoel gehad van: wat doe ik hier eigenlijk? En: het leven is één groot gevecht, een oorlog, die ik bij voorbaat ga verliezen. De vraag is alleen komt dat door mijn achtergrond of is het mijn persoonlijkheid? Of allebei?
En ook: hoe kan ik de wereld redden? Een bij voorbaat onmogelijke opdracht.
Maar het heeft me wel geïnspireerd om mijn leven lang met idealistische projecten bezig te zijn zoals rechtshulp, emancipatie, abolitionisme (van het strafrecht), opbouwwerk, mensenrechten en vrouwenrechten.

In deze website komen al deze aspecten van mijn leven en persoonlijkheid samen.
Er is sprake van een compilatie van wat ik heb geschreven door de jaren heen op velerlei gebied dan wel lezingen en voordrachten die ik heb gehouden, van gedichten en verhalen en gedachten en tot slot wil ik proberen degene die deze website bezoekt met een zekere regelmaat te verrassen met nieuwe teksten van mijn hand.
Voor wie geïnteresseerd is er nog een publicatielijst.

Plus dichtbundels: Drie maal aangekruist (samen met Hoek en Telders, 1977), Achter de Wandelwagen (eigen beheer, 1983), Liever dit theater? (uitgave Stichting Welzijn Leiden, 1983), Amsterdam (eigen beheer, 2004), Kwijt (Free Musketeers, 2010), Keer op keer (Boekscout, 2014), Resttijd (U2Pi2022), Op de schop (Eigen beheer 2022) en bijdragen aan diverse bundels van de OBA, de Haarlemse dichtlijn, van de Stichting Spleen .

Publicaties:

Boeken en rapporten:

Tussen wal en schip; tussen recht en hulpverlening, proefschrift 1981, EUR Rotterdam

Blijf uit mijn buurt. Het straatverbod in kort geding. VUGA 1986 ( met K. van Ringen)

Derving of diefstal? Verslag van een onderzoek naar criminaliteit binnen bedrijven. Hoffmann, 1988

Wijken onder druk. Studie naar de leefbaarheid in wijken met sociaal- economische achterstanden. HRWB Signalement nr 32, ‘s-Gravenhage, 1989

Leren van de wijk. Feijenoord als leerschool voor de sociale vernieuwing. Een wijkorganisatie-adviesrapport. Leiden 1990

Sociale vernieuwing en opbouwwerk. Opbouwteksten 5, 1991 (met anderen)

Verbetering van de positie van vrouwen in de Europese Gemeenschap. Maastricht 1996 (met E.J.A. Franssen en M.C.M. Meertens)

Het Vrouwenverdrag: een beeld van een verdrag… (redactie met A.W. Heringa en L. Lijnzaad), Maklu Maastricht 1994

Het Vrouwenverdrag in de Nederlandse rechtsorde. Den Haag 1996 (met C.E. van Vleuten) Ministerie van SZW

De betekenis van artikel 12. Vrouwenverdrag voor Nederland: gezondheid als recht     (redactie N. Holtrust, A.C. Hendriks, D.M.J. Bauduin)

Voetangels voor kopstukken. Over de invloed van media en politiek op ambtsdragers bij Justitie. De Balie, Amsterdam, 1999

Recht doen aan de buurt. SMVP, Dordrecht 2000

Domineren of faciliteren, Moedercentra en de noodzaak van een andere politiek/bestuurlijke benadering; een beschouwing. LCO november 2002

Wilsbeschikkingen. Opbouwwerk aan de hand van Wil van de Leur. Opbouwteksten 22, Den Haag 2009

Bijdragen aan diverse bundels, waaronder: Welzijn versterkt veiligheid. Betrokken burgers in leefbare wijken. SMVP/Verdiwel Dordrecht 2003. Zie ook mijn columns en bijdragen aan de website van het Platform bescherming burgerrechten .

Diverse lezingen, waaronder in 2011 , de 4 meilezing in Felix Meritis en de privacy-lezing voor de jaarvergadering van het Humanistisch Verbond.