Zo had het kunnen gaan zondag 10 maart j.l

Femke Halsema de burgemeester van Amsterdam is zondag 10 maart j.l aanwezig zowel bij de plechtigheid in de Portugese Synagoge als bij de opening van het Nationaal Holocaust Museum.
Ze constateert in haar brief aan de Gemeenteraad namens de driehoek dat de aangemelde drie demonstraties in zoverre goed verliepen dat  de sprekers in de Synagoge niet werden overstemd.
Wel ontstond voor de komst van de hoogwaardigheidsbekleders op de hoek van de Plantage Kerklaan een niet aangemelde, spontane demonstratie tegen de Israëlische president. Deze  demonstratie is net als alle andere direct beoordeeld op de WOM criteria*.
Er ontstonden geen wanorderlijkheden wordt geconcludeerd.

Ze beschrijft in de brief dat ze toen zijzelf uit de auto stapte bij het museum ze opkeek van het volume en de nabijheid van de demonstranten op de hoek van de Plantage Middenlaan en de Plantage Kerklaan. Ze heeft contact opgenomen met de driehoek in het commandocentrum om te vragen of aan de nabijheid iets gedaan moest of kon worden.
Ze kon zich echter vinden in de opvatting van de driehoek. Er waren geen gronden op dat moment op basis van de Wet openbare Manifestaties om in te grijpen en operationeel was het niet verantwoord, aldus de burgemeester.

Hoe anders  was de situatie in oktober 2022 toen Halsema persoonlijk langs kwam bij de abortuskliniek in Amsterdam. De burgemeester die uitdrukkelijk aangeeft dat het lokale bestuur zich niet met de inhoud van demonstraties mag bemoeien wees de anti- abortusdemonstranten erop dat de vrouwen die bij de kliniek kwamen buitengewoon kwetsbaar zijn en dat zij de demonstranten als intimiderend ervaren.
Ze vroeg de vier anti- abortus demonstranten of zij niet inzagen dat het voor deze groep kwetsbare vrouwen hoe dan ook intimiderend overkomt???
Ook vroeg ze de demonstranten of ze vrijwillig verder weg wilden komen staan (dan de 25 m die ze nu in acht namen) Ze voegt eraan toe dat ze de gezondheidszorg belemmeren!*

Tja….
Was wel aardig geweest als deze zelfde burgemeester op 10 maart uit haar auto was gestapt, naar de demonstranten was toegegaan, had gezegd dat ze zich volgens de eigen website van Amsterdam hadden moeten aanmelden en dat hun gejel en geschreeuw erg intimiderend overkwam bij een kwetsbare groep die de Holocaust nog had meegemaakt en of ze misschien vrijwillig een eindje verder konden gaan staan….

Professor Jon Schilder, hoogleraar staats- en bestuursrecht van de VU is er helder over bij Een Vandaag  van 13-03 j.l: Demonstranten hebben niet het recht om allemaal leuzen te roepen die erg beledigend of discriminerend kunnen zijn. Dan overschrijdt je een duidelijke grens en dan mag de politie ingrijpen. En dan komt er een duidelijk einde aan het gezicht- en gehoorsafstandcriterium, dat overigens niet in de wet is vastgelegd zoals de burgemeester aangeeft maar voortvloeit uit jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en dat dus in die zin betrekkelijk is…

Ook aan de groepen die zo hoorbaar waren in de synagoge had ze misschien kunnen laten weten via de politie dat ze hun stemmen moesten matigen omdat ze immers vlakbij een gebedsgebouw stonden.

Een vergelijking met de verplaatsing van demonstraties  van Pegida voor moskees dringt zich hier op. Op de site van de gemeente Amsterdam wordt al een uitzondering gemaakt voor bepaalde gebouwen. De site:
Alleen de burgemeester kan beperkingen of voorwaarden opleggen. Extra beperkingen gelden rond bijzondere locaties zoals ambassades, regeringsgebouwen etc.

Juist ook  gebedshuizen lijken mij zulke locaties te zijn omdat er dan al gauw sprake is van een botsing van grondrechten. Nu werd er in de Portugese synagoge die zondag niet gebeden maar de mannen hadden wel allemaal een keppeltje op hetgeen betekende dat het religieuze karakter van de locatie door alle bezoekers werd onderschreven en gerespecteerd.

Kortom: ook een burgemeester ontkomt niet aan oordelen en (voor) oordelen waar het de beoordeling van demonstraties betreft*. Duidelijk wordt ook in de brief aangegeven dat de komst van de president van Israël, wiens vader overigens mede Nederland heeft bevrijd*, tot grote verontwaardiging leidde…
Dit is wat mij betreft een inhoudelijke opmerking, een weging in feite.
Had ze misschien aan het organiserend Comité moeten zeggen: Mij lijkt de komst van de president in de huidige situatie niet verstandig, een risico… Ik kan misschien wel voor zijn veiligheid instaan maar ik voorzie wel spreekkoren en verstoringen…. En ik ben niet van plan om die  tegen te gaan…. En het zou kunnen dat niet alleen de president maar ook juist de kwetsbare doelgroep van Holocaustoverlevenden en hun nageslacht daar wel eens ernstig door geïntimideerd en gekwetst zouden kunnen zijn….En dat is bepaald niet mijn bedoeling!

  • Zie Wet Openbare Manifestaties op basis van art 9 Grondwet. Een burgemeester kan een betoging slechts beperken of verbieden vanwege: bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanorderlijkheden.
  • Een zeer tendentieuze opmerking die helemaal niet is aangetoond
  • Daar valt veel over te zeggen.  Een probleem is de zgn ‘hostile audience’ problematiek. Als burgemeesters vrezen voor de aanwezigheid van een vijandig publiek (of die constateren), beperken ze nogal eens demonstraties of verbieden ze zelfs in de praktijk.
    Voorbeelden: Protest van de actiegroep Kick out Zwarte Piet in Dokkum 2018 en Staphorst 2022 ook tav een  KOZP actie die op een gewelddadige wijze tegemoet werd getreden.
    Een conclusie kan  helaas zijn dat gewelddadige eigenrichting loont en het criterium van kwetsend tav kwetsbare minderheden vervangt..
  •  De tussenzin is van mij…

Eén reactie op “Zo had het kunnen gaan zondag 10 maart j.l

  1. Is inmiddels niet het grootste probleem, dat “de vrijheid van meningsuiting” (in welke vorm ook) “heilig” is verklaard? Dat daar een degelijke ‘meningsvorming’, die ook in alle vrijheid kan plaatsvinden, aan vooraf dient te gaan, lijkt tegenwoordig nog nauwelijks ter discussie te worden gesteld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *