Groen Links antisemitisch?

We beginnen deze blog even met een gedachte-experiment.
Stel dat we in Nederland na verkiezingen een regering krijgen met als premier Thierry Baudet en als vice-premier Wilders.
Ze maken een Regeerakkoord van anderhalf A4-tje waarin wordt uitgesproken dat de Nederlandse staat een staat is voor Hollanders die minimaal 3 generaties hier wonen en dat Nederlands de verplichte voertaal is. Het Engels of het gebruik van andere talen op scholen en universiteiten wordt afgeschaft en de jeugd moet vooral veel leren over de Hollandse geschiedenis met een accent op de glorietijd van de Nederlanden.
Etnisch profileren ed wordt aangemoedigd en er worden speciale straffen geïntroduceerd voor Niet-Hollanders, die ervan verdacht worden geen echte Hollander te zijn.
Berechting van deze mensen vindt buiten de officiële openbare rechtszitting in het geheim plaats en mensen kunnen lang worden vastgezet zonder proces omdat ze zoals dat heet “staatsgevaarlijk” zijn.
Er worden speciale zones gecreëerd waarin Niet-Hollanders worden gescheiden van echte Hollanders. Hollanders mogen niet langer trouwen met Niet-Hollanders en als ze dat toch willen (bijv in het buitenland trouwen) krijgen ze problemen met de staat.
Op de arbeidsmarkt en in de officiële instituties worden Niet-Hollanders gemeden. Ze mogen werken voor Hollanders maar onder extreme vervreemdende condities.

Misschien wat moeilijk voor te stellen voor ons hier, maar als uw voorstellingsvermogen te kort schiet raad ik u aan het boek Een vrouw alleen van  Ilana Hammerman te lezen over de situatie zoals zij die meemaakt in haar land Israël met de Palestijnse bevolking (zie mijn recensie in de digitale Nieuwsbrief van SIVMO)
Maar we gaan nog even door met ons gedachte-experiment.
Natuurlijk zijn er vele Nederlanders die het hier niet mee eens zijn en ze gaan zich verzamelen in mensenrechten-bewegingen. Deze bewegingen worden gesubsidieerd oa door Nederlanders die inmiddels het vaderland zijn ontvlucht. Dat is een reden voor de regering van Baudet en Wilders om de geldstromen te blokkeren en organisaties die zich met mensenrechten bezig houden te verbieden dan wel het leven zuur te maken op verschillende manieren.
Dit alles levert het beeld op van een “racistisch” land waar het niet langer goed toeven is.
Diverse andere landen en vertegenwoordigers verklaren Hollanders voor racisten en fascisten. Dat betekent dat ze in andere landen nogal eens het slachtoffer worden van anti- Hollandse gevoelens en aanslagen.
Komt deze typering u inmiddels een tikje bekend voor?
Of ergert u zich aan de vergelijking tussen Hollanders/Nederlanders en joden/Israëliërs?
Joden zijn immers al eeuwen slachtoffer van vervolging en vernietiging en Hollanders niet. Maar juist dat verschil maakt de discussie over Israël en de Israëlische politiek zo schimmig en ingewikkeld!

Afgelopen zaterdag nam het Groen Links-congres een motie aan, waarbij het ging om de BDS(Boycot, Divest, Sanction)-campagne. Het Europarlementslid Judith Sargentini, die zich uitermate moedig had gedragen tav het opkomende fascisme in Hongarije en daar op haar manier en effectief een stokje voor heeft willen steken, twitterde nu enthousiast: BDS is een geoorloofd middel om de Palestijnen te helpen in hun strijd voor rechtvaardigheid, aldus een resolutie van het Groen Links-congres.

Even wat reacties: Het CIDI wijst erop dat de praktijk van BDS regelmatig gepaard gaat met uitingen van antisemitisme en zelfs verweven is met terroristische organisaties.
Maarten Jan Hijmans (belijdend liberaal joods) bekend als Abu Pessoptimist juicht de aanname van de resolutie juist toe en vindt het een legitieme, geweldloze manier om op te komen voor de Palestijnse rechten inclusief de terugkeer van alle Palestijnse vluchtelingen (5,5 miljoen).
Leon de Winter vergelijkt Groen Links met de NSB. Hij zegt: De partij van Jesse Klaver heeft zaterdag antisemitisme geïnstitutionaliseerd en dat is sinds de NSB niet meer voorgekomen in dit land.
Een Ander Joods Geluid ( waar Hijmans lid van is) heeft op haar site een genuanceerd verhaal over BDS en legt uit wat het betekent. Niet dat Israël helemaal geen bestaansrecht heeft, maar is wel vergaand nl dat opgeroepen wordt tot boycots, desinvesteringen en sancties tegen Israël zolang geen einde wordt gemaakt aan 1) de bezetting van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, 2) de Afscheidingsmuur niet wordt afgebroken, 3) geen gelijke rechten zijn aan de Palestijnse minderheid in Israël en 4) het Recht op Terugkeer voor Palestijnse vluchtelingen niet wordt erkend.
Het standpunt van EAJG is dat  een “boycot van de bezetting” een goede zaak is, waarbij men zich richt op instanties en bedrijven die direct profiteren van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook of daaraan bijdragen. Een gedeeltelijke BDS dus.

Mijn vraag aan Groen Links zou zijn: Waarom is er op het congres niet voor gekozen om in navolging van EAJG en European Jews for a Just Peace en de Amerikaanse Jewish Voice for Peace voor een onderschrijving van een gedeeltelijke boycot te stemmen?
Dit zou wat mij betreft betekenen dat Groen Links juist die joden en Israëliërs ondersteunt die zoveel moeite hebben met de huidige Israëlische politiek. En dat betekent weer een empowerment van deze mensenrechten-organisaties, wat ze absoluut nodig hebben juist naar de Israëlische regering toe. En last but not least het zou ook de verbinding tussen Joodse en Israëlische vredes -en mensenrechten-groeperingen met Palestijnse groepen versterken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.