De mooiste dood is er een uit eigen verkiezing

“De mooiste dood is er een uit eigen verkiezing. Ons leven hangt af van andermans wil, onze dood hangt van onszelf af. In geen enkele zaak moeten wij zòzeer onze eigen gevoelens volgen als juist hier” .*
Het is een citaat uit de Essays van Michel de Montaigne, de katholieke de Montaigne die leefde van 1533- 1592 en die vanaf 1572 aan de Essays schreef.

Mijn moeder had een bepaalde uitdrukking: “Zet dan de champagne maar koud” als ze bedoelde te zeggen dat ze in situaties waarin ze totaal afhankelijk werd van anderen ze euthanasie prefereerde… de eigen dood kortom.
En inderdaad dat is haar ook gelukt in october 1991 toen ze een uitzaaiende blaaskanker had, die al ver gevorderd was.
Mijn vriend Jan Monasso die aan een vorm van dementie leed ‘lewy bodies’, ook hij heeft heel bewust afscheid van het leven genomen op een moment dat hij verdere aftakeling niet meer zag zitten.

Mij viel in beide voorbeelden op dat het mensen betrof die zeer van het leven hielden en tegelijkertijd geloofden in de vrije wil en het autonome zelf…
Daarom vind ik het ook zo opmerkelijk dat de Montaigne die toch uiteindelijk als katholiek stierf  geloofde “dat wanneer God ons in zo’n toestand brengt dat leven ons zwaarder valt dan sterven Hij ons alle vrijheid geeft om te gaan .*

Anno 2024 constateren we dat er een heksenjacht gaande is tegen de Coöperatie Vrije Wil waarvan nu twee bestuurders terecht staan omdat ze ervan verdacht worden mensen een ‘zachte dood’ binnen handbereik te hebben willen geven en ze met nog 5 anderen worden geframed als een criminele organisatie.
Nog net niet wordt de hele Coöperatie Laatste Wil als zodanig gezien maar dat is nog een kwestie van tijd…..

Dan vraag je je toch echt af waar het Openbaar ministerie in hemelsnaam mee bezig is…..
Waarom wordt er zoveel tijd besteed aan deze zaak terwijl in een zaak waarbij een man die er in Assen van wordt verdacht dat hij twintig mensen met Corona  in het ziekenhuis opgenomen aan hun einde heeft ‘geholpen’ en dat heeft bekend aan zijn hulpverleners niet eens wordt vervolgd omdat een bekentenis niet genoeg is en het OM het beroepsgeheim van hulpverleners wil respecteren?

Het is ook de tijd waarin de Christen Unie het voortouw neemt om een wetsontwerp in te dienen waarin zelfmoordpreventie een verplichting door de staat wordt in het kader van het recht op leven en het recht op zorg. Eén van de onderdelen daarvan is vermijden dat middelen ter beschikking komen van mensen die een einde aan hun leven willen maken..

Wat mij verbaast is dat kennelijk ook D ’66 en Groen Links/PvdA de zelfmoordpreventie in een wet willen vastleggen in een tijd dat  bij de geestelijke- en jeugdzorg  er sprake is van ongelofelijke wachttijden en van schrikbarende wantoestanden. Ook blijkt uit onderzoek dat juist onder mensen vooral mannen met een laag huishoudinkomen en een laag opleidingsniveau en/of arbeidsongeschiktheid de risico’s het grootst zijn*.
Kortom  doe iets aan zowel inkomensbeleid als beleid inzake geestelijke zorg  voordat je met een symbolische wetsvertolking van politieke en bestuurlijke onmacht aan komt zetten…

Even terug naar de Montaigne  .
Hij vertelt het verhaal van een vrouw op het eiland Cea, die gemotiveerd door haar hoge leeftijd, publiek uitnodigde om te komen kijken naar haar zelfdoding. Daarbij zei ze ondermeer:” De Fortuin heeft mij persoonlijk altijd toegelachen, maar nu wil ik, voordat ze mij de rug toekeert, met een gelukkig einde de overblijfselen van mijn geest vrijaf geven van deze wereld, waar ik twee dochters en een hele schare kleinkinderen achterlaat”.*

  •  De Essays: 11.3 Een gewoonte op het eiland Cea (429)  Athenaeum 2021
  • (430)
  • (442) Zie ook:  Frans Jacobs : De essentie van Montaigne ISVW uitgevers pg  90 ev
  • GGZ Totaal onderzoek november 2023

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *