Er zijn grenzen 2; Ernst Kuipers

“Het nieuwe borstkankermedicijn Trodely wordt niet opgenomen in het basispakket omdat de gezondheidswinst niet in verhouding staat tot de hoge prijs”. Dat heeft minister Ernst Kuipers 28 maart j.l besloten. “Er moet een grens worden getrokken” zegt de woordvoerder. “We moeten keuzes maken. Elke zorg-euro kan maar één keer worden uitgegeven” *.

Welke grens wordt hier getrokken?
En zou de heer Kuipers bij een middel tegen prostaatkanker dezelfde grens hebben getrokken?
We weten het niet, het blijft natuurlijk gokken want hij zal ongetwijfeld ontkennen dat de genderfactor iets met zijn besluit van doen heeft.
Volgens hem staat de prijs die de farmaceut vraagt nl bijna 69.000 per patiënt niet in verhouding tot de gezondheidswinst.  Die zou bestaan in een aantal maanden levensverlenging.
Het gebeurt zelden, aldus het artikel in NRC (zie noot) dat een bewezen werkend medicijn niet vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Zo kwamen de medicijnen tegen taaislijmziekte uiteindelijk toch na nieuwe onderhandelingen in het basispakket.
Nu is er een Nederlands Zorginstituut dat in de zomer van afgelopen jaar nog adviseerde om het medicijn onder condities wel in het basispakket op te nemen.

Ik moest even denken aan het besluit van deze minister om de hartcentra voor kinderen te concentreren in Rotterdam en Groningen met nadelige effecten voor Utrecht en het LUMC, waar mijn dochter nog op achtentwintig en een halve week ter wereld was gekomen.
Leiden vreesde dat als deze specialisatie hen zou worden ontnomen hun kindergeneeskunde op de tocht kwam te staan.
De Nationale Zorg Autoriteit had nog anders geadviseerd.

Ook het onderzoek naar long covid bij kinderen en jongeren wil maar niet echt van de grond komen. Kuipers ziet meer in Europees onderzoek.
Dat laatste brengt namelijk geld binnen en het nationale onderzoek kost wat.

Kortom samenvattend: Kuipers trekt grenzen.
Bij (jonge) vrouwen en kinderen valt me op.
Tja, de man die nooit nee zei tegen welk praatprogramma ook toen hij nog geen minister was, kan uitstekend nee zeggen kennelijk.
Centralisatie, concentratie en effciciëncy en kennelijk ook: de macht terugpakken waar die met opzet was verschoven naar marktpartijen. Daar is deze minister van.

Kim Bakker, 29 maart j.l NRC

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *