Hoe kan dat? (1)

We beginnen vandaag met een nieuwe serie: Hoe kan dat?
Mijn hele leven kijk ik al met enige bevreemding naar de dingen om me heen.
De vraag: hoe kan dat? is me dan ook op het lijf geschreven.
En dan heb ik het nog niet over de wellicht fundamentelere vraag: Hoe kòn dat?
Een vraag die me vanaf mijn geboorte gratis en voor nop is meegegeven als leitmotiv (zie mijn Cv en verdere info op deze site).

Nu dan de keuze voor Martin Bosma als Kamervoorzitter en gezicht van onze parlementaire democratie.
De Bosma die niet alleen uitblonk in zijn verdachtmakingen van alle instituties van deze rechtsstaat inclusief het parlement, maar ook van de ‘linkse kerk’.
De man die de ‘kopvoddentaks’ uitvond, maar ook bij het Oekraïnereferendum zich liet kennen als een Orbànachtige antisemiet met zijn uitlatingen over Soros die de nazi’s zo enthousiast zou hebben gesteund (de jongen was toen negen jaar).
Tja……..

Hier doet de vraag zich voor: Hoe kòn dat? Namelijk hoe kon het eigenlijk dat de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken de PvdA er Guusje Terhorst de PVV als partij niet verbood omdat deze partij niet voldeed aan het vereiste van de Kieswet namelijk registratie in het Kiesregister alleen als er sprake is van de oprichting van een Vereniging door een meerzijdige rechtshandeling.
Hier was namelijk sprake van een eenzijdige rechtshandeling en slechts één lid namelijk Geert Wilders.
Voor een Vereniging is een vereiste dat die over tenminste twee leden beschikt!
Interessant is dus dat je kan stellen dat de heer Bosma helemaal geen lid van een partij is! En in die zin dus partijloos.
Aangezien Wilders nog steeds enig lid is van de PVV.

Bovendien was het deze zelfde Guusje Terhorst die  de PVV zelfs aan subsidie wou helpen als politieke beweging, terwijl tot dan toe alleen partijen met in elk geval duizend leden konden worden gesubsidieerd.
Wat was de dank voor deze zo (naar mijn mening domme) gulheid….van de minister?
Heel simpel: stank!

In een artikel in de Volkskrant van 30-01- 2010*  reageren Wilders en Bosma furieus op een door Binnenlandse Zaken uitbesteed onderzoek naar radicalisering waarin ook de PVV wordt genoemd. In het rapport Polarisatie en radicalisering in Nederland stellen de onderzoekers dat het duidelijk is dat de partijorganisatie van de PVV niet democratisch is en als ‘autoritair’ kan worden gekwalificeerd. De PVV kan bestempeld worden aldus het rapport dat veel verschillende radicaliseringen behandelt van links tot rechts, als nieuw rechts radicaal.*
Wilders ziet het onderzoek naar radicalisering als een poging om ‘mijn’ proces te beïnvloeden en de PVV te schaden! Ook al heeft hij het stuk dus samen met Bosma geschreven het gaat om ZIJN proces!

De heren lusten er pap van en hun gescheld is niet van de lucht, ze beginnen het stuk al met : “Kent de linkse kerk nog enige schaamte, nog ergens enig verlangen naar waarheid en oprechtheid?  En verderop: “Het is bijna pijnlijk om te zien in welke bochten de linksen zich nu weer moeten wringen om hun haat te rechtvaardigen en hun stervende project nog van wat laatste zuurstof te voorzien”.  Ze spreken over vernietigingsfilosofie van links als waterdrager van de totalitaire veroveringsideologie de islam, waarbij Nederland de multicuturele heilstaat moet worden en elk verzet daartegen zinloos is. “Alles wat afwijkt van de partijlijn zal door de linkse elite keihard worden aangepakt en tot nazi worden gebombardeerd”. En passant  wijzen ze op de Anne Frank Stichting als ‘links clubje’.  Jaap van Donselaar is één van de onderzoekers en is betrokken bij deze Stichting. “: Zij (dwz Terhorst) heeft hem ingehuurd om haar PvdA-gelijk te halen”, aldus de heren, die nog even oud secretaris Ploeg aanhalen die de Anne Frank Stichting betitelde als cryptocommunistische organisatie.

Waar doet u dat toch aan denken?????
Juist ja….. Is het gek dat deze heren van een partij die volgens de wet niet bestaand is en zoals het rapport aangeeft een autoritaire structuur heeft  en dus volslagen intransparant is en waarbij men is overgeleverd aan de willekeur van één leider, ieder ander die niet in hun kraam te pas komt verwijt totalitair te zijn?
Poetler misschien????? die Oekraïne wil de-nazificeren?

En tenslotte: Hoe kan dat, dat een partij als NSC die zo groot is geworden met de belofte de rechtsstaat weer op orde te krijgen en weer transparanter te maken en zelfs een Constitutioneel Hof wilde, nu in zee lijkt te gaan met een ‘verwilderd bos’?

*WC eend adviseert Guusje Terhorst
* pg 16 van het rapport Polarisatie en radicalisering in Nederland. Een verkenning van de stand van zaken in 2009 IVA Beleidsonderzoek en Advies. Drs Hans Moors (IVA), Mr. drs Lenke Balogh (IVA), Dr. jaap van Donselaar (CDH) en Prof. dr. Bob de Graaf (CDH)

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *