Mens en dier: de vluchteling bijna de das omgedaan

We stappen even van de grenzen af en nemen een nieuw onderwerp dat erg in is vandaag de dag. De verhouding tussen mens en dier. Hoewel het natuurlijk ook daarbij om grenzen gaat. Want wat is precies de grens tussen mens en dier en is die er wel? Een mens is immers ook een dier en het is in deze tijd weer heel populair om daarop te wijzen.
Het antropoceen heeft zijn langste tijd gehad.

Nog sterker: de mens als zodanig is geen middelpunt van het universum meer zelfs  geen beschermde diersoort. Natuurlijk zijn er diverse mensenrechtenverdragen, maar het lijkt erop of we de bescherming van dieren althans van sommigen prioriteit verlenen.
Neem de vluchteling.
In de gemeente Heumen ( ik denk hierbij onmiddellijk weer aan wethouder Hekking, glansrol van Kooten en de gemeente Juinen) zouden 800 plaatsen kunnen worden gecreëerd voor vluchtelingen.
Het plan was in een ver gevorderd stadium toen bleek dat op de plek waar de behuizing moest worden gerealiseerd zich dassen bevonden. De das is een beschermde diersoort en de Stichting Das en Boom beijvert zich al jaren voor die bescherming.
Gevreesd werd voor een gerechtelijke procedure.

Nou nou dacht ik meteen de mens, dat wil zeggen de ‘vreemde’ mens of de Ander die bij Levinas nog de uitverkoren ander was, die ons confronteert met ons ware zelf, wordt hier duidelijk van zijn voetstuk gehaald, wat zeg ik is een wegwerpartikel geworden en maakt plaats voor die ‘schattige’ das, die een burcht bewoont en dat is natuurlijk best koninklijk.

Populair is het overigens de laatste tijd om in alle soorten media te waarschuwen voor de grote stroom vluchtelingen die op ons afkomt en de bijbehorende kosten.
Terwijl de wolf nog mede dankzij BBB deel uitmaakt van het publieke discours is de plaats van de das als beschermd verzekerd als we de Stichting Das en Boom mogen geloven.

Maar met een blik op de Wet natuurbescherming uit 2017 blijkt die beschermde positie van de das nogal mee te vallen en kan zeker wijken voor dwingende redenen van openbaar belang. Naar mijn mening is dat het beschermen van vluchtelingen die oorlog en geweld zijn ontvlucht in een steeds gevaarlijker wereld.
Overigens is ook in Heumen een project wel goedgekeurd waarvan twee dassen het slachtoffer zouden worden, maar die worden nu verplaatst.
De zorg voor verplaatsing van dassen lijkt in ons land groter dan de zorg voor vluchtelingen die constant worden verplaatst.

In het Parool van zaterdag j.l vinden we onder de kop: Amsterdamse asielopvang bereikt grens, een tendentieus artikel waarbij de Groen Links wethouder Groot Wassink wordt geciteerd: “In Amsterdam zit ook een grens aan het aantal mensen dat we  kunnen opvangen”. Deze wethouder heeft een tweede boot waar 1200 mensen op kunnen verblijven geweigerd. Er was al een boot met 1400 asielzoekers….
Hij krijgt veel te weinig geld per asielzoeker van het Rijk en dat kan de hoofdstad niet meer ophoesten!
In het artikel wordt verwezen naar gemeenten die Eric van der Burg nul op zijn rekest geven waar het noodopvanglocaties betreft en ja hoor daar zien we Heumen opduiken!

Maar de gemeente Heumen waarin Groen Links ook deel uitmaakt van het dagelijks bestuur heeft toch gekozen voor de vluchtelingen, blijkt bij navraag.
Alleen de provincie Gelderland moet nog wel ontheffing verlenen voor het plan..
Misschien dat zowel het Parool als Groot Wassink zich deze  nadere berichtgeving kunnen aantrekken .
Laat Amsterdam oppassen dat ze niet de  (kapitaalkrachtige) expads en toeristen alle ruimte biedt en vluchtelingen behandelt als een onbeschermde diersoort!

Eén reactie op “Mens en dier: de vluchteling bijna de das omgedaan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *