Mythomanie als gevaar voor de rechtsstaat

Zo zorgvuldig als we omgaan met mythomanie of pathologisch liegen in de psychiatrie zo volstrekt verwaarloosd wordt mythomanie in de politiek/bestuurlijke arena.
Rutte die een reputatie opbouwde van leugenaar om vervolgens geen actieve herinnering aan zijn leugens meer te hebben, wordt bijna zeker secretaris generaal van de NAVO.
Kennelijk ziet men in NAVO verband er geen gevaar in om met iemand te maken te krijgen die aan mythomanie lijdt.
Kenmerk is dat de leugens op den duur de eigen realiteit worden.
Het meest pregnante voorbeeld is natuurlijk Trump die nog steeds gelooft althans zegt te geloven dat de verkiezingen gestolen zijn en dit volhoudt… Zodanig dat hij misschien ook nog president wordt.
Pathologische leugenaars hebben de neiging zo kun je vinden op internet om natuurlijke performers te zijn.
Ze zijn vaak welbespraakt en weten hoe ze met andere mensen moeten communiceren wanneer ze aan het woord zijn.
Ze zijn ook vaak snelle denkers en erg creatief en origineel.
Pathologische leugenaars worden niet afgeschrikt door schuldgevoelens of het risico om ontdekt te worden.

De meest recente loot aan de stam is het liegen over migratie en asielcijfers.
In de eerste plaats liet Rutte het kabinet vallen over de zgn nareizigers waarvan hij wist dat het voor de Christen Unie een zwaarwegend punt was.
Op die manier werd het onderwerp migratie en asiel het belangrijkste onderwerp van de verkiezingen, met stip bovenaan. De VVD dacht hier garen mee te spinnen ,maar gaf in feite de PVV daarmee een troef in handen.
Niet alleen was het dus een strategische fout maar het was ook notoir onjuist wat werd gesteld.
Dat is inmiddels gebleken uit een rapport van de IND.
Was het een vergissing van Rutte en zijn VVD?
Dan was het in elk geval wel een vergissing die tijdens de verkiezingen systematisch werd volgehouden door zowel van der Burg als Yesilgöz.
De laatste beweerde zelfs met droge ogen dat er sprake was van nareiziger op nareiziger op nareiziger en dat Nederland aantrekkelijker is dan andere landen in Europa wat een aanzuigende werking heeft. Ze deed dat met de haar kenmerkende stijl van absoluut weten dat je het bij het rechte eind hebt en met grote ogen de camera in kijken*.
(Geen enkele journalist durfde daar overigens tegenin te gaan…. viel me op.
Dat had te maken met feitenkennis die steeds vaker ontbreekt denk ik…)

Het laatste wordt tegengesproken door onderzoek dat al uit 2015 stamt.
In de NRC van 1 maart: Foute cijfers, frustraties en asielbeleid geeft Mark Klaassen aan dat Yesilgöz niet de waarheid sprak, maar tevens hoe desastreus een dergelijk fabuleren uitpakte. Een politieke meerderheid wil zelfs dat Nederland niet meer gebonden is aan Europese asiel- en migratieregels.

Kortom: mythomanie door VVD bewindslieden met ernstige consequenties!
En misschien nog wel het ergste: erover praten in het parlement werd afgestemd!!
Rutte meldde nog eens dat het een onzindiscussie zou worden en dat hardere asielmaatregelen nu eenmaal hard nodig zijn…
Een onzindiscussie over pathologisch liegen door een demissionair minister in verkiezingstijd wat in feite manipulatie van de kiezers opleverde en bovendien een leugen die een kabinetsval met zich meebracht.
Het wordt keihard ontkend.
Wat overigens kenmerkend is voor mythomanie.

Wat gaat Rutte als secretaris generaal straks aan de wereld kondt doen?
Ik houd mijn hart vast!

  • De vraag is of hier sprake was van mythomanie of van zogenaamd gaslighting.
    Bij gaslighting gaat het om een vorm van psychologische manipulatie waarbij de pleger er , al dan niet bewust, op uit is het slachtoffer (tegenstander) mentaal te ontredderen. Dit probeert de pleger te bewerkstelligen door bij de ander twijfel te zaaien aan het eigen gezond verstand.
  • Vb: Een partner die vreemdgaat en betrapt wordt en als verdediging de aandacht vestigt op het wantrouwen van de ander. Of in het toneelstuk Gaslight de echtgenoot die het gaslicht lager draait en als zijn vrouw zegt dat ze minder ziet, repliceert dat ze vast wat aan haar ogen heeft.
    Deze vorm van manipulatie is zeer schadelijk voor de psychische gezondheid van de andere partij die ernstig aan zichzelf gaat twijfelen.
  • Als we denken aan het asielvraagstuk dan wordt er bewust mee gespeeld dat de ander, de kiezer, de interviewer, de kijker ed wel bang zal zijn dat hij een figuur als modder slaat als hij/zij twijfelt aan de zo stevig uitgesproken ‘waarheid’van de minister van Justitie en Veiligheid!!!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *