Joods/christelijke cultuur

Wie had dat ook weer op de agenda gezet? Juist: Pim Fortuyn, aan wie we natuurlijk terugdenken dezer dagen bij de verrassende politieke overval van Thierry Baudet.
De joods/christelijke cultuur was met name bedoeld als identificatiemogelijkheid voor hen die geen moslims zijn. De joods/christelijke cultuur tegenover de islam dus.
Ik wil u graag nog even verwijzen naar een blog dat ik schreef 30 maart 2018 over The Passion. Want wat opvalt in deze paas-periode is hoe weinig er opeens van die joods/christelijke cultuur overblijft of hoeveel, kun je ook zeggen namelijk: christelijke.
Op mijn school waar ik met kinderen lees, een openbare basisschool met voornamelijk moslimkinderen, werd mij vriendelijk verzocht een A4-tje met de kinderen uit groep 5 te lezen waarin aandacht werd besteed aan de paasviering. De bedoeling is dat ze het stuk lezen en daarna vertellen wat er in staat, dit om hun leesbegrip te vergroten.
Pasen, zo stond bovenaan het stuk, is een christelijk feest. Het wordt jaarlijks in veel landen gevierd. Pasen is ook het feest van de lente. Dat vieren veel mensen met een paasontbijt.
Niets dus over een joods paasfeest dat Pesach heet.

Enfin dacht ik nog, ze besteden tenminste aandacht aan het heidense element.
Echter, 2 van de drie stukjes gingen over Jezus en zijn lot. Allereerst Witte Donderdag. “Op deze dag at Jezus met zijn vrienden, het was zijn laatste maaltijd. Na het eten werd Jezus opgepakt, hij werd aan een groot kruis gehangen en stierf. Dat herdenken christenen op de Goede Vrijdag. Jezus wordt begraven op Stille Zaterdag”, aldus dit Nieuwsbericht, tekstniveau AA.
Ik haalde even verlicht adem. Het hele gedoe rond Judas en het verraad van de joden, die (zo beweren goede vrienden van mij zonder enige aarzeling, geïnspireerd door het “prachtige” verhaal van de Johannes Passion) verantwoordelijk waren voor zijn kruisiging (want ach, die Romeinen konden toch ook niet anders!) was hier keurig opgelost door de zin: “Hij werd opgepakt, aan een groot kruis gehangen en stierf”.

Ik keek nog wel wat ongerust naar mijn lieve moslimkinderen. Zouden ze bij “groot kruis” misschien denken aan erge plaatjes van door IS gehangenen? Ach nee besloot ik – veel te klein voor.
“Dan is het Pasen” aldus het Nieuwsbericht. “Jezus overleed aan het kruis. Hij werd begraven in een grot. Op de derde dag was hij verdwenen uit de grot. Jezus was opgestaan uit de dood. Dat herdenken christenen met Pasen. Het verhaal over Jezus staat in de bijbel.”
Waar ging hij naar toe? vroeg een lief meisje met vlechten. “Tja, naar de hemel of zo,” mompelde ik als aartshumanist en ik dacht erbij: naar die  vader van hem, die hem dit alles eigenlijk had aangedaan, want vaders kunnen hele vreselijke dingen met kinderen doen… Maar niemand die het hem ooit kwalijk had genomen.

Gelukkig voor ons kwam er daarna een stukje over paasontbijt en paaseitjes zoeken.

Dat werd gezellig. “Bij Pasen horen allerlei tradities.” Seider? Met de hele familie om de tafel gedenken dat het joodse volk ontsnapte aan de slavernij op een tamelijk gruwelijke manier voor de tegenpartij natuurlijk, maar daar moet je in het Oude Testament niet moeilijk over doen. Nee, zeg, “die hebben niet allemaal met het paasfeest uit de bijbel te maken. Veel mensen vieren Pasen met een uitgebreid paasontbijt. Of ze verstoppen chocolade paaseieren. Kinderen mogen die dan gaan zoeken”.
“Waarom paaseieren en paashazen? Eieren zijn een symbool voor de lente. En Paashazen? Hazen en konijnen krijgen in de lente jongen. Dat betekent een nieuw begin.”

En, ja daar komt ie weer: “Net als Jezus die opstaat uit de dood”.
Mijn schatten begrepen er niets van en volgens mij had het dit keer niet veel te maken met hun beperkte leesbegrip. Toen ik vroeg waar de hele tekst over ging, hadden de meesten een helder antwoord: Over een gezellig paasontbijt met de klas.

Daar heb ik het maar bij gelaten. Het “samen” spreekt mij net als deze lieve kinderen toch meer aan dan het “apart”.

En nog even speciaal voor Baudet die bang is voor indoctrinatie op scholen:
Dit nieuwsbericht had als bron: schooltv.nl, wikikids.nl, bijbel.eo.nl.

Vaasje

Wat is er toch met vaasjes?
Gister 10 april werd ik jawel 73 en kreeg van mijn schoondochter een heel lief vaasje met vogeltjes erop. Ze zei erbij: het is wel kwetsbaar Joyce, goed inpakken en voorzichtig zijn hoor!
Volgens onze premier is ons land, Nederland, een teer bezit dat van ons allemaal is. Dat bezit is broos, is breekbaar. Het kan ook kapot gaan. Rutte ziet Nederland als een vaasje dat we met 17 miljoen gewone en bijzondere mensen vasthouden. We hebben voorbeelden gezien van samenlevingen waar ze het vaasje lieten vallen aldus Rutte. “Kijk naar Groot-Brittannië. Daar hebben politici en de inwoners vergeten wat ze met elkaar bereikt hebben en nu zitten ze in de chaos. In Nederland zien we ook een groep die zich niet verantwoordelijk voelt om er met elkaar iets moois van te maken. Mensen die alleen met zichzelf bezig zijn en altijd eerst denken aan hun eigenbelang. Mensen die zo hard aan het vaasje trekken dat het stuk gaat.”
De brief van Rutte aan alle Nederlanders verscheen 17 december 2018.
En dan lezen we opeens in de Volkskrant van gister 10 april een bericht van de (overigens zojuist afgezette) dictator Bashir: “Ik zie Soedan als een broos vaasje”. Boven het stuk van Rudolf Julius staat als kop: “President Omar al-Bashir van Soedan heeft de demonstranten in zijn land gewaarschuwd dat ze grote risico’s nemen. Hij vergelijkt Soedan in een open brief met een broos vaasje, dat zomaar kapot zou kunnen vallen”.
“Ik zie Soedan als een teer bezit, dat alleen van mij is,” schrijft Bashir, die het land al bijna 26 jaar met ijzeren hand regeert en door het Internationaal Strafhof is aangeklaagd voor volkerenmoord en misdaden tegen de menselijkheid, aldus Julius.
En hij citeert Bashir verder: “Soedan is voor mij een teer vaasje, dat we met 37 miljoen straatarme en hongerige mensen vasthouden. Mensen die gewoon een mooi leven willen, hoewel ze daar geen enkel perspectief op hebben. Er zijn samenlevingen waar de mensen het vaasje hebben laten vallen. Waar ze vergeten zijn wat ze met een sterke man aan het roer hebben bereikt. In Syrië, Jemen, Egypte, Libië en Groot-Brittannië zitten ze al in de chaos. Ook in Algerije dreigt het vaasje kapot te gaan en moeten ze straks de scherven bij elkaar vegen”. Bashir hekelt de demonstranten, die volgens hem schreeuwers langs de zijlijn zijn. “Het is heel makkelijk om dingen te roepen waarvan je toch al weet dat er binnen het regime nooit een meerderheid voor zal zijn. Zo lever je geen bijdrage om het vaasje overeind te houden. Iedereen zal water bij de wijn moeten doen, en met iedereen bedoel ik ook echt al mijn tegenstanders.”

Inmiddels is Bashir dus door zijn eigen leger afgezet (kennelijk zijn echte tegenstander).
De vraag die je naar aanleiding van deze frappante gelijkenis tussen Rutte en Bashir waar het het gebruik van de metafoor van het vaasje betreft, kunt stellen is: Wie zijn toch die mensen die ook bij Rutte als breek-gevaarlijk worden gezien?
Is het misschien zo dat de metafoor van het vaasje burgers ervan moet weerhouden om oppositie te voeren, om kritisch te zijn? Is de impliciete angstoverdracht: kijk uit voor het breekbare vaasje, een manier om de bokken van de schapen te scheiden?
Bij Bashir is het duidelijk: Ik en alleen ik kan ervoor zorgen dat het vaasje heel blijft en verder blijf je er met je fikken vanaf want dat zal je heugen!
Maar inmiddels is het angst aanjagen voor die Ander die voor chaos of ontwrichting zou kunnen zorgen, dwz de Ander die zich juist ook binnen de eigen bevolking bevindt (zoals bij de juist weer verkozen Netanyahu in Israël in dat verband wordt gedoeld op linkse Israëli’s, intellectuelen, journalisten, mensenrechtenactivisten maar ook Trump, die dat misschien van hem heeft afgekeken), een sport van politici die aan de macht zijn in diverse landen.
Het belang dat die politici/machthebbers hebben om de samenleving niet als weerbaar voor te stellen maar juist als breekbaar vaasje dat alleen zij kunnen beschermen, is iets dat burgers wantrouwend zou moeten maken.
Merkwaardigerwijs kreeg in onze media Angela Merkel die met de stroom vluchtelingen het omgekeerde deed nl zeggen: “Wir schaffen es!” als reactie een soort hoongelach over zich heen.
En we zijn er nu als de kippen bij om aan te geven dat ze toch mooi verkeerd zat met haar opbeurende speech en zo de AFD in de kaart heeft gespeeld.
Volgens Max Pam is democratie niet iets voor bange mensen, aldus zijn column in dezelfde Volkskrant. “Het nodeloos bang maken van mensen is iets wat mij enorm tegenstaat,” aldus Pam. Hij vergelijkt Baudet met Cohn-Bendit, die in 1968 bijna de toegang tot Nederland was ontzegd vanwege de kritische houding van de Boerenpartij, die deze studentenleider als gevaar zag. Volgens Pam zijn dat soort vernieuwers niet gevaarlijk.
“Vermoedelijk weet Thierry Baudet zelf ook nog niet wat hij denkt. Maar dat is helemaal niet erg, want in 1968 had Cohn-Bendit ook geen idee hoe hij zou eindigen,” aldus Pam.
Voor Pam dus geen breekbare vaasjes.
Mijn reactie: Naar aanleiding van de overwinning van Netanyahu met zijn Groot-Israël gedachte heb ik de neiging een aantal vaasjes kapot te smijten. Dan denk ik, hoe is het toch mogelijk dat deze man met zo’n verdeel- en heers-bewind, die idiote basiswet en zijn eigen corruptie aan de macht blijft?
Maar dat doe ik niet, integendeel ik heb net witte tulpjes in het lieve vaasje van mijn schoondochter gezet!

Beste Thierry

Beste Thierry,

Heel Nederland leeft me je mee, valt me op. Kritische analyses over je overwinningsspeech worden al gauw als onaardig bestempeld dan wel typisch links en er worden snel allerlei kiezers van Forum geïnterviewd die  het heel goed bedoelen en zeker niet fascistisch zijn.
Bedreigingen naar jou toe worden supersnel aangepakt, daar kan de burgemeester van Haarlem, maar ook de kinderombudsvrouw bijv nog een puntje aan zuigen en als je een leerlingen-meldpunt opricht waar diverse dictaturen de vingers bij af zouden likken, wordt er onmiddellijk in de pers serieus op ingegaan en de vraag gesteld of zoiets nu toch een grond van waarheid bevat.
Een lieve linkse docent heeft zichzelf al gemeld op de site als protestactie maar wellicht om de toekomst, mocht jouw partij ooit de premier gaan leveren, te snel af te zijn.
Kijk, Thierry, waar ik nou zo blij om ben is ten eerste natuurlijk dat je een ontzettend leuke en aardige vrouw van 22 hebt gevonden, een fotografe schijnt het, dus dat klinkt ook goed, met wie je je verloving hebt aangekondigd.
Dat stelt een hoop vrouwen in elk geval gerust.
Nee hoor, je bent geen vrouwenhater, welnee anders zou je je toch niet zo gezellig verloven met zo’ n leuk jong meisje die er wel bij zei dat dat nog niet betekende dat jullie zouden trouwen.
Hele goede pr-stunt Thierry, top!
Om via de Nederlandse pers uit een Zwitserse krant te vernemen dat je tegen de Franse revolutie bent met terugwerkende kracht: vrijheid, gelijkheid en broederschap dus en dan met name de eerste twee: individuele vrijheid en gelijkheid, kijk dat vind ik nou ook zo tof van je. Je gaat hier te lande niet een strijd aan met degenen die art 1 van de Grondwet zo belangrijk vinden, nee je geeft een interview aan de Zwitsers omdat je daar zo vrij uit kan spreken begrijp ik.
Je wilt niet al te veel reuring misschien na je overwinningsspeech? Of is het toch wel weer een manier van aandacht vragen?

Enfin wat betreft het leerlingen-meldpunt kan ik je inmiddels ruimschoots gerust stellen ten aanzien van het  linkse indoctrinatie-niveau van de leerlingen.
We hoeven alleen maar bij scholieren.com te kijken onder het kopje dictatuur.
Scholieren.com wordt gedreven door ene Jon Geerars,  heeft maandelijks meer dan een miljoen bezoekers en 100.000 geregistreerde gebruikers. Het is de grootste scholieren-website voor Nederlandse en Vlaamse scholieren die er onder meer boekverslagen en werkstukken kunnen plaatsen en vinden.
Zelf zeggen ze: Scholieren.com helpt jou om betere resultaten te halen en slimmere keuzes te maken voor de toekomst. Met kennis, actualiteit en meningen. Op een eerlijke, inspirerende en toegankelijke manier.
Zoals gezegd vond ik onder het kopje Dictatuur een werkstuk van iemand (anoniem…) uit de 6e klas vwo uit 2011, wel enige tijd geleden dus, nog geen Mein Kampf vrijgegeven… maar kennelijk nog steeds actueel volgens scholieren.com.
De vraag van het werkstuk was: Zijn de dictaturen van Stalin en Hitler te vergelijken? Het cijfer dat hij of zij kreeg was een 7,6.
Met name het stuk over Hitler vond ik nogal frappant:

“Hoe kijken we nu tegen Hitler aan?
Ook hierover verschillen de meningen. Volgens het beeld van apologeten (verdedigers) zorgde Hitler voor welvaart in Duitsland. Ook zou Hitler niet als enige schuld hebben aan het begin van de 2e Wereldoorlog.
Het gegeven dat Hitler Duitsland aanviel wordt hem deels vergeven, omdat Stalin in 1941 ook op het punt zou staan om Duitsland aan te vallen.
Er wordt zelfs beweerd dat Hitler niet verantwoordelijk was voor de vernietiging van de Joden maar dat dat door anderen was besloten en ook door anderen was uitgevoerd.
Wat de mensen zeggen die tegen Hitler zijn, staat niks over op internet.
Maar daar kan ik me zelf een aantal dingen bij bedenken. Hitler was een moordenaar en racist. Het enige goed dat hij voor Duitsland heeft gedaan is de werkeloosheid oplossen en daarmee heb je het ook gehad.
Hij heeft duizenden Joden vermoord en een wereldoorlog veroorzaakt.”

Tot zover deze anonymus.
Tja, wat vinden we hier opmerkelijk aan?
Dat de scholier van 6vwo niet kan tellen en het per ongeluk over duizenden in plaats van miljoenen heeft, of het feit dat hij niks over een antigeluid tov Hitler kan vinden, let wel op internet???*
Beste Thierry,
Wat ik hieruit kan opmaken is tweeërlei: Zou het kunnen zijn dat internet de klassieke docent inmiddels allang vervangen heeft zeker waar het sociale geschiedenis betreft en eveneens dat internet de rechtse indoctrinatie-machine bij uitstek is???
Mag je toch super tevreden mee zijn?
Ach ja en die paar progressieve docenten die nog hechten aan individuele vrijheid en kritisch denkvermogen en geloven in de gelijkwaardigheid van de mensen, ik zou me er niet te druk over maken, beste.
Ze worden door algoritmen en de dictatuur van de sociale media allang rechts gepasseerd!!!

  • Dat zegt wellicht meer over deze scholier van 6vwo dan over internet, maar toch…

Monster-zege

Onlangs sprak ik een oude kennis, 80-plusser uit Waterland, aardige man, staat nog volop in de samenleving, verhandelt van alles en nog wat en heeft natuurlijk zoals ieder oudere wat kwalen.
Toen ik hem vroeg wat hij ging stemmen antwoordde hij ferm: Baudet.
Ik had van alles verwacht maar dat niet, slechte behuizing, nou nee, reden tot klagen over de overheid, nou nee. Toen ik hem verwonderd vroeg waarom, reageerde hij opeens heftig: “Er moet een ommekeer komen, dat is zeker!” Aldus mijn zegsman en hij refereerde aan de veel duurdere energierekening. Ik vroeg hem hoeveel duurder zijn energierekening dan was geworden, maar dat kon hij niet zeggen. Eén ding wist hij zeker: die rekening zou enorm omhoog gaan. “Ze zouden hem wel weten te pakken.”
Het deed me denken aan het verhaal van Hans Achterhuis in Zutphen het afgelopen weekend over utopie, georganiseerd door het Filosofisch café aldaar.
Volgens Achterhuis gaat het bij veel mensen om het verhaal, het verhaal waarin ze geloven.
De Verlichting met zijn introductie van het geloof in de rede was op zijn retour.
Verhalen daar geloof je in en ook al draag je tig argumenten en feiten aan waarmee je het verhaal gemakkelijk onderuit kan halen, dat heeft geen zin.
Je moet met een eigen groot verhaal komen. Overigens zei hij er ook bij dat filosofen daar niet voor waren.

Het verhaal van Baudet is eenvoudig en ook wat gedateerd. Het is ook het verhaal van Trump en komt erop neer aldus Achterhuis dat er een vreselijke crisis is, een crisis van de beschaving, dat er aanwijsbare “bedreigers” zijn (de heersende elite, vreemdelingen, migranten, moslims, intellectuelen, journalisten, joden natuurlijk (zitten vaak verstopt in de heersende elite of de media!)) en dat de oplossing moet worden gezocht bij de persoon (en zijn partij) die met zijn macht voor de omwenteling gaat zorgen.
En natuurlijk dat het dan allemaal goedkomt.
Ik noem het even “zwarte” romantiek met de voornaamste bedoeling macht te verwerven.

Even wat zaken op een rijtje die me opvielen en eigenlijk niet zoveel aandacht hebben gehad in de nasleep van de “monster”zege van Baudet.
In de eerste plaats mogen meer stemmers naar de stembus zijn gegaan maar dat is nog steeds iets meer dan 50 procent. Die andere bijna 50 procent zijn dus niet op komen dagen.
Dat zou voor een partij als Forum voor Democratie een grote zorg moeten zijn, maar ik heb er niets van gemerkt.
In zijn overwinningsspeech, meer een overwinningsroes, had Baudet het helemaal niet over de wegblijvers. Voor hem geen probleem dus.
Deze niet-stemmers, die toch de echte zorg van een democratie zouden moeten zijn, waren ook opvallend afwezig in programma’s over het verloop van de verkiezingen. Jinek wist wel wat Baudet stemmers op te trommelen, maar geen niet-stemmers dus.
Baudet is met zijn partij er ook niet in geslaagd deze groep, de echte afhakers van deze samenleving, aan te spreken en heeft hen slechts mondjesmaat bereikt.
Wel heeft hij veel van de PVV afgesnoept en wat mij erg opviel: zijn stemmers bestaan voornamelijk uit mannen, die van Groen Links uit vrouwen. Aha.
Baudet zegt dat zijn partij een veldslag heeft gewonnen, dus toch een veldslag tussen mannen en vrouwen? Mannen tegen en vrouwen voor het klimaat?
Mannen vleeseters, vrouwen vegetariërs?
De journalisten van mijn media (geen Twitter en Face book) hadden het erover dat hij jonge mensen zo aanspreekt maar zoals mijn voorbeeld al aangeeft, hij trekt juist oudere kiezers met zijn “zwarte” romantiek. De echte jonge mensen hebben op oa D66 gestemd.
Ik dacht weer aan de Brexit. Ook daar was een schisma te zien tussen ouderen en jongeren.
Jonge mensen die nog geloven in een  globalistisch wereldbeeld. De digitale nomade die  niets moet hebben van opgesloten te worden achter onneembare muren van een natie die ze eigenlijk al zijn ontgroeid.
En ouderen die de ontwikkelingen in de techniek, de innovaties en veranderingen in hun omgeving (dus niet alleen buitenlanders!) niet meer kunnen behappen en terugverlangen naar een nooit bestaande of bestaan hebbende werkelijkheid.
Met 13 mensen van Forum in de Eerste Kamer zal het wennen zijn.
Zijn getrouwen van het eerste uur zullen die Kamer bevolken waaronder professor Cliteur, een rechtsgeleerde, wel iemand die nadat hij door humanisten lang  op het schild is gehesen, steeds meer de rechtse afslag nam.
Zelf afkomstig van de juridische faculteit Leiden, de stad, die op 3 october het verzet tegen de Spanjaarden groots viert en in november altijd het moedige verzet van Cleveringa in de jaren veertig, kan ik nog niet bevatten dat hier het product Alt right is geschapen door dezelfde Cliteur, promotor van Baudet, zoals Wilders (met zijn ideëen) het product was van Bolkesteijn.
Ook Annabel Nanninga, die nu voorzitter is van de fractie in de Amsterdamse gemeenteraad en lollige antisemitische tweets verspreidt over dat ze na 6 pagina’s  Mein Kamp al zin heeft om joden te vergassen, zal van die fractie deel uitmaken.
In een uitstekend stuk in de Volkskrant van gister wordt de overwinnigsspeech van Baudet zorgvuldig ontleed onder de titel: Minerva’s uil en de wedergeboorte.
Het is in de geschiedenis van dit land niet vaak voorgekomen dat overwinningsspeeches moeten worden vertaald naar de “gewone”man, van wie  Baudet het zou moeten hebben…..
De uil staat symbool voor de wijsheid. Het lijkt erop dat Baudet hier zichzelf bedoelt die met zijn wijde vleugels ons allen komt redden van de ondergang van het avondland.
Het gebruik van het woord front en van het woord boreaal viel ook op evenals het woord oikofobie oftewel zelfhaat.
Simpel samengevat:  het einde der tijden, de apocalyps, is nabij maar ik en mijn partij, met ons Noorderlicht van het zuiver arische ras (het woord boreaal vervangt in extreem rechtse kringen het woord arisch omdat dat wat besmet is geraakt), zal u redden van dit doemscenario, dat door de ketters van de andere religie dichterbij wordt gebracht (degenen die iets aan het klimaat willen doen). Hij gebruikt hier allerlei religieuze symbolen als de wederopstanding ed.
Het zou kunnen dat hij evenals zijn partijgenote Nanninga inderdaad een goede studie van Mein Kamp heeft gemaakt, want Hitler was ook dol op dit soort symbolen.

En dan te bedenken dat juist de Eerste Kamer helemaal geen politiek gremium is maar puur een (juridisch) controle-instrument.
Hoeveel goede juristen er bij de boreale mannen zitten, we moeten het afwachten.

Vliegrampen en de relatie mens/techniek

“Airplanes are becoming far too complex to fly. Pilots are no longer needed but rather
computer scientists from MIT.
I see it all the time in many products. Always seeking to go one unnecessary step further, when often old and simpler is far better.
Split second decisions are needed and the complexity creates danger.
All of this for great costs yet very little gain.
I don’t want Albert Einstein to be my pilot. I want great flying professionals, that are allowed to easily and quickly take control of a  plane”, einde citaat.

Van mij mag verwacht worden dat ik met instemming mensen citeer waarmee ik het eens ben en die zo ongeveer mijn maatschappijvisie en politieke richting zijn toegedaan.
Maar hier hebben we opeens te maken met een bijzonder grote uitzondering.
Het is de heer Trump zelf die nav de rampen met de Boeing 373 Max 8 dit verhaal twitterde en de wereld in zond!
Trump, by all means, aan wie ik tot nog toe een grondige hekel heb en  die ik een gevaar vind voor de democratie, zijn land en de wereld, verwoordt hier een argwaan in technische ontwikkelingen en misschien wel de (technische) wetenschap zelf. Tegelijkertijd een vertrouwen in het juiste oordeelsvermogen van de professional die in staat is in zeer korte tijd zeer adequaat te handelen. Zo had ik het gezegd kunnen hebben, haha.
Een wantrouwen in de techniek en een vertrouwen in de mens, dus.

Even over de techniek in deze.
Los van de uitkomst van de gevonden zwarte doos, is nu al bekend dat het zgn anti-stalling-systeem voor piloten moeilijk te hanteren lijkt.
Een aantal piloten had reeds van te voren gewaarschuwd dat hierin een gevaar school.
Maar de professionals werden niet gehoord kennelijk. Er was een te groot belang gemoeid met het inzetten van deze dure vliegtuigen.
Professionals die waarschuwen, het klinkt bekend. En ook systemen die deze professionals overrulen. Innovaties die niet innovatief genoeg kunnen zijn.

Heb ik een hekel aan technische vooruitgang?  Wil ik terug naar vroeger en simpeler zoals Trump suggereert in zijn tweet? Ik verwijs u graag naar mijn blog van 8 november 2018 over totalitaire technologie en het machteloze gevoel dat technische systemen kunnen oproepen.
De piloot die machteloos moet ervaren dat de neus van het toestel omlaag in plaats van omhoog gaat en dat hij niet in staat is dat te corrigeren, er geen greep meer op heeft, heeft iets van de hedendaagse mens die de technologische revolutie niet meer in de hand heeft, zich niet erkend, zich vervangbaar voelt en vreest voor zijn baan.
Zou het misschien zo zijn dat de verrechtsing en de gele hesjes met hun protesten tegen de overheid en heersende instituties eigenlijk staan voor een revolte van de mens die erkenning en waardering van zijn of haar mens-zijn behoeft inclusief de fouten die hij of zij maakt?
Willen die witte (overwegend ) mannen die de ander zo vrezen, eigenlijk communiceren dat ze het zat zijn om wel voor van alles verantwoordelijkheid te dragen of aangesproken te worden maar in feite in de wereld van vandaag volstrekt overbodig zijn en geen enkele controle meer hebben?
Zoiets lijkt Fukuyama te zeggen in zijn nieuwe boek Identiteit, begrijp ik, hoewel ik het boek zelf nog niet gelezen heb maar wel het boek van Paul Verhaeghe over identiteit en de invloed van de neoliberale koers in Europa op de mens en de samenleving. Prachtig boek trouwens.
Als je bang bent voor technische ontwikkelingen zoals zelf-rijdende auto’s of robotten die in het bejaardentehuis personeel gaan vervangen, moet je nodig zelf innoveren is de opinie in deze maatschappij. Dan ben je verouderd zoals de menselijke thuishulp of de auto die nog een bestuurder nodig heeft.
Mijn familie, voornamelijk VVD-ers waren believers in techniek, hoewel ze zelf nogal eens weinig technisch inzicht hadden. En ook bij humanisten kom je een dergelijk geloof nogal eens tegen.
De rampen met de Boeing 737 Max doen me denken aan Icarus die te hoog vloog enerzijds en de Titanic die te zwaar en te volumineus was anderzijds.
Want wat is er mooier dan het Duitse gezegde: In der Beschränkung zeigt sich der Meister.
Maar misschien ben ik gewoon met Trump en alle boze gele hesjes, let wel HES-jes, aartsconservatief en bang voor verandering, dat kan natuurlijk ook.
Ik eindig graag met een gedichtje:

De trotse vleugels
hoog geheven
de staart er keurig achteraan
weigert de neus
alle menselijke bevelen
en duikt naar beneden
anti-stalling is de naam.

Zeggen en doen en denken en doen

Allereerst even een antwoord op de vraag en de oproep van vorige week.
Kennelijk was die erg moeilijk want ik heb geen reacties gehad op deze oproep, dus geef ik zelf nu even de clou.
Stel dat een publiek figuur of een partij vindt dat leren kleding niet meer zou moeten worden gedragen omdat dat dieronvriendelijk is dan kan zo iemand of zo’n partij dat publiekelijk stellen en valt dat onder de vrijheid van meningsuiting.
Iets anders wordt het wanneer deze persoon of partij besluit een boycot te starten, de BALK, oftewel Boycot Alle Lederen Kleding en acties begint tegen producenten van lederen kleding, stickers plaatst op lederen kleding, de boer op gaat om overheden te overtuigen dat lederen kleding onder schadelijke producten valt, ramen bekladt van winkels die lederen kleding verkopen etc.
Producenten zullen er nu alles aan doen om deze dier-activisten tot terroristen te verklaren en de dierenliefhebbers zullen op hun Congres een resolutie aannemen waarin de BALK een geoorloofd middel wordt genoemd om dieren te beschermen evenals het milieu.
Dat laatste betekent dan dat je duidelijk partij kiest voor de bescherming van dieren en nog sterker voor dit middel om dieren te beschermen! Dit is dus DOEN en niet zomaar een mening.
We hebben hier te maken met het verschil tussen zeggen en doen/daadwerkelijk partij kiezen.

Deze week kwamen de resultaten vrij van een onderzoek naar het verschil tussen denken en doen.
Het I&O heeft in opdracht van Binnenlands Bestuur een onderzoek gedaan naar de houding en het gedrag van mensen waar het duurzaamheid betreft.
Tot mijn grote genoegen natuurlijk kwam er iets uit wat ik altijd wel had gedacht. Dat zie je vaker bij goede onderzoeken.
Mannen hebben een duidelijk grotere voetafdruk waar het het milieu betreft dan vrouwen. Ha! Kijk eens aan. Ze eten meer vlees, ze rijden meer in grotere milieuvervuilende auto’s en ze vliegen beduidend meer.
Kat in het bakkie.
Natuurlijk was voor mij ook weer een prettige opsteker dat de VVD stemmers duidelijk vervuilender bleken dan mensen die op andere partijen stemden.
Ik stem niet op de VVD, mag u weten, dus ik voelde me niet aangesproken.
De VVD blijkt dus niet alleen uit te munten waar het integriteit-problemen betreft maar trekt kennelijk ook milieuvervuilers.

Helaas was mijn gejubel van korte duur. Toen ik verder las zag ik wat voor mij minder prettige conclusies.
Hoger opgeleiden, huizenbezitters en boven modalen bleken beduidend meer te vervuilen dan de rest. Ons soort mensen, zoals Jos van der Lans deze mensen ooit noemde , wat ik zelf altijd een vreselijke term vond, blijken helemaal niet zo milieuvriendelijk te zijn als ze zelf nogal eens denken. Er blijkt een discrepantie tussen hun denken, hun opvattingen en hun doen.
Degenen die zeggen heel milieubewust te zijn, laten zich toch een mooie vliegreis en vakantie naar China of de Galapagos-eilanden niet ontzeggen.
Ze bezitten nogal wat vierkante meters woonoppervlak en wonen dan ook nogal eens in niet al te energie-vriendelijke huizen. Ze consumeren misschien wat minder vlees maar dat is niet in verhouding met de rest van hun koop en vervoersgedrag.
Tja, daar keek ik even in de spiegel met mijn woning van 95 vierkante meter en een aardig pensioen. Ik heb geen auto maar profiteer van die van mijn vriend en vlieg niet veel maar dat was tot nu toe omdat ik een hond had en in die zin gebonden was, maar toch met een gemiddelde van 1 keer per jaar en ook een keer naar familie in Canada, dat tikt aan.
Mij valt op dat juist degenen die zich inspannen voor een beter klimaat zich daarvoor suf reizen naar verre oorden per vliegtuig.
“Niet lullen maar poetsen,” is een bekend wat plat Hollands gezegde maar in dit geval snijdt het toch wel hout.
Iedereen, ook hoger opgeleiden en bezitters/rijken verwachten van  de overheid of het bedrijfsleven een oplossing voor het klimaatprobleem en dan heb je de echte diehards die beweren dat er helemaal geen klimaatprobleem is, zoals Baudet, zodat je je überhaupt niet schuldig hoeft te voelen.
Maar inderdaad, een schoner klimaat begint bij jezelf en dat vergt inzet, discipline en een heleboel zelfinzicht.
De vraag is of we dat wel op kunnen brengen. Ik merk in elk geval dat laksheid en gemak en natuurlijk een zeker hedonisme: je leeft maar één keer!!!, het vaak winnen van die noodzakelijke inzet.

Oproep aan de lezer(es)

Beste lezer(es)

A.s. zondag 3 maart wordt mijn dichtbundel Nestgeur, uitgegeven door Boekscout gepresenteerd bij Perdu. Presentator is Jos van Hest.
In deze blog wil ik u een vraag voorleggen en degene die die vraag het meest doeltreffend en origineel of geestig beantwoordt, krijgt, als hij of zij zijn/haar adres vermeldt een gratis dichtbundel van mij toegestuurd!

Het enige dat u hoeft te doen is: 1) mijn vorige blog lezen en 2) het antwoord daarop gegeven door Groen Links hieronder en 3) een reactie geven op mijn vraag: wat is er onjuist aan de redenering van Groen Links in het antwoord op mijn in mijn blog gestelde vraag, nl waarom het congres niet heeft overwogen om het genuanceerde standpunt van EAJG over te nemen.

Het antwoord van Groen Links aan mij was:
Twee weken geleden is de motie  BDS aangenomen op het congres. De motie roept Groen Links-parlementariërs op zich te verzetten tegen de strafbaarstelling van BDS.
De Tweede Kamerfractie van Groen Links vindt het belangrijk dat het internationaal recht en bijbehorende mensenrechten worden nageleefd. In het Israëlisch-Palestijnse conflict verwerpen wij geweld, haat en intimidatie aan beide kanten.
Wij vinden vrijheid van meningsuiting een kernwaarde van een gezonde democratie. Daarom verzetten wij ons tegen het verbieden of strafbaar-stellen van bepaalde standpunten. Of we het nu eens zijn met die standpunten of niet.

Vraag: Wat is onjuist in deze redenering als antwoord op mijn vraag en kunt u dat beargumenteren??? Zie hierboven.

Groen Links antisemitisch?

We beginnen deze blog even met een gedachte-experiment.
Stel dat we in Nederland na verkiezingen een regering krijgen met als premier Thierry Baudet en als vice-premier Wilders.
Ze maken een Regeerakkoord van anderhalf A4-tje waarin wordt uitgesproken dat de Nederlandse staat een staat is voor Hollanders die minimaal 3 generaties hier wonen en dat Nederlands de verplichte voertaal is. Het Engels of het gebruik van andere talen op scholen en universiteiten wordt afgeschaft en de jeugd moet vooral veel leren over de Hollandse geschiedenis met een accent op de glorietijd van de Nederlanden.
Etnisch profileren ed wordt aangemoedigd en er worden speciale straffen geïntroduceerd voor Niet-Hollanders, die ervan verdacht worden geen echte Hollander te zijn.
Berechting van deze mensen vindt buiten de officiële openbare rechtszitting in het geheim plaats en mensen kunnen lang worden vastgezet zonder proces omdat ze zoals dat heet “staatsgevaarlijk” zijn.
Er worden speciale zones gecreëerd waarin Niet-Hollanders worden gescheiden van echte Hollanders. Hollanders mogen niet langer trouwen met Niet-Hollanders en als ze dat toch willen (bijv in het buitenland trouwen) krijgen ze problemen met de staat.
Op de arbeidsmarkt en in de officiële instituties worden Niet-Hollanders gemeden. Ze mogen werken voor Hollanders maar onder extreme vervreemdende condities.

Misschien wat moeilijk voor te stellen voor ons hier, maar als uw voorstellingsvermogen te kort schiet raad ik u aan het boek Een vrouw alleen van  Ilana Hammerman te lezen over de situatie zoals zij die meemaakt in haar land Israël met de Palestijnse bevolking (zie mijn recensie in de digitale Nieuwsbrief van SIVMO)
Maar we gaan nog even door met ons gedachte-experiment.
Natuurlijk zijn er vele Nederlanders die het hier niet mee eens zijn en ze gaan zich verzamelen in mensenrechten-bewegingen. Deze bewegingen worden gesubsidieerd oa door Nederlanders die inmiddels het vaderland zijn ontvlucht. Dat is een reden voor de regering van Baudet en Wilders om de geldstromen te blokkeren en organisaties die zich met mensenrechten bezig houden te verbieden dan wel het leven zuur te maken op verschillende manieren.
Dit alles levert het beeld op van een “racistisch” land waar het niet langer goed toeven is.
Diverse andere landen en vertegenwoordigers verklaren Hollanders voor racisten en fascisten. Dat betekent dat ze in andere landen nogal eens het slachtoffer worden van anti- Hollandse gevoelens en aanslagen.
Komt deze typering u inmiddels een tikje bekend voor?
Of ergert u zich aan de vergelijking tussen Hollanders/Nederlanders en joden/Israëliërs?
Joden zijn immers al eeuwen slachtoffer van vervolging en vernietiging en Hollanders niet. Maar juist dat verschil maakt de discussie over Israël en de Israëlische politiek zo schimmig en ingewikkeld!

Afgelopen zaterdag nam het Groen Links-congres een motie aan, waarbij het ging om de BDS(Boycot, Divest, Sanction)-campagne. Het Europarlementslid Judith Sargentini, die zich uitermate moedig had gedragen tav het opkomende fascisme in Hongarije en daar op haar manier en effectief een stokje voor heeft willen steken, twitterde nu enthousiast: BDS is een geoorloofd middel om de Palestijnen te helpen in hun strijd voor rechtvaardigheid, aldus een resolutie van het Groen Links-congres.

Even wat reacties: Het CIDI wijst erop dat de praktijk van BDS regelmatig gepaard gaat met uitingen van antisemitisme en zelfs verweven is met terroristische organisaties.
Maarten Jan Hijmans (belijdend liberaal joods) bekend als Abu Pessoptimist juicht de aanname van de resolutie juist toe en vindt het een legitieme, geweldloze manier om op te komen voor de Palestijnse rechten inclusief de terugkeer van alle Palestijnse vluchtelingen (5,5 miljoen).
Leon de Winter vergelijkt Groen Links met de NSB. Hij zegt: De partij van Jesse Klaver heeft zaterdag antisemitisme geïnstitutionaliseerd en dat is sinds de NSB niet meer voorgekomen in dit land.
Een Ander Joods Geluid ( waar Hijmans lid van is) heeft op haar site een genuanceerd verhaal over BDS en legt uit wat het betekent. Niet dat Israël helemaal geen bestaansrecht heeft, maar is wel vergaand nl dat opgeroepen wordt tot boycots, desinvesteringen en sancties tegen Israël zolang geen einde wordt gemaakt aan 1) de bezetting van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, 2) de Afscheidingsmuur niet wordt afgebroken, 3) geen gelijke rechten zijn aan de Palestijnse minderheid in Israël en 4) het Recht op Terugkeer voor Palestijnse vluchtelingen niet wordt erkend.
Het standpunt van EAJG is dat  een “boycot van de bezetting” een goede zaak is, waarbij men zich richt op instanties en bedrijven die direct profiteren van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook of daaraan bijdragen. Een gedeeltelijke BDS dus.

Mijn vraag aan Groen Links zou zijn: Waarom is er op het congres niet voor gekozen om in navolging van EAJG en European Jews for a Just Peace en de Amerikaanse Jewish Voice for Peace voor een onderschrijving van een gedeeltelijke boycot te stemmen?
Dit zou wat mij betreft betekenen dat Groen Links juist die joden en Israëliërs ondersteunt die zoveel moeite hebben met de huidige Israëlische politiek. En dat betekent weer een empowerment van deze mensenrechten-organisaties, wat ze absoluut nodig hebben juist naar de Israëlische regering toe. En last but not least het zou ook de verbinding tussen Joodse en Israëlische vredes -en mensenrechten-groeperingen met Palestijnse groepen versterken.

Te scherpe toon

Sylvana Simons heeft de woede van de hele gemeenteraad van Amsterdam over zich heen gekregen vanwege haar aanval op de Amsterdamse politie.
Zij moet zich diep, diep schamen, heeft zich belachelijk gemaakt en zaait angst onder jongeren, aldus de kop van het artikel in Het Parool van vandaag, donderdag 14 februari van de hand van Michiel Couzy.
Zij durfde zich ongerust te maken over de gevoelens die de dood van een 31-jarige jongeman, die voor de Nederlandse Bank is doodgeschoten door de politie, te weeg heeft gebracht bij jonge mensen uit haar (gekleurde) achterban.
Nou ben ik niet gekleurd, ook niet erg jong, nl bijna 73 maar zonder dat ik nog kennis had genomen van de gevoelens van ongerustheid van de achterban van Simons heb ik de blog geschreven: Hulp bij zelfdoding, suicide by cop, van de vorige week.
Dus zo gek was dat nou ook weer niet.
Mag een politicus of -ca zich publiekelijk zorgen maken als in het centrum van Amsterdam een man met een speelgoedpistool zich voor de politie werpt en wordt “afgemaakt”?
Ja ik zeg hier dus niet neergeschoten, maar “afgemaakt”.
Als ik dat in de Raad van Amsterdam had gezegd was ik ongetwijfeld ook “afgemaakt”.
Toch wel raar dat vragen stellen en kritisch zijn over zo’n belangrijke en fundamentele aantasting van de rechtsorde, zoveel woede opwekt bij links en rechts.
Natuurlijk leven we mee met al die politiemensen die een gezin hebben en bang zijn voor hun leven als ze een verwarde of depressieve man met een (nep)pistool op zich af zien komen.
Maar moeten ze dan in paniek raken en 20 schoten afvuren of moeten ze als professionals reageren en precies datgene doen waar ze voor zijn opgeleid?
Namelijk herkennen van een psychisch probleem bij de man en herkennen van een nep-pistool, dat dus geen kogels kan afvuren en vervolgens eventueel de man “kalt stellen” zonder hem te doden of ernstig te verwonden.
Want daar gaat het dus om bij professionals.
Daar worden ze voor opgeleid.
Nu lijkt het erop, zeker door de brief van ene Joeri die erbij was bij het incident, dat politiemensen ook maar mensen zijn en dat onze zorg allereerst naar hen en hun trauma’s moet uitgaan.
Maar hoe zit het dan met de geschokte rechtsorde?
Dit begrip wordt meestal gebruikt in de zin dat de rechtsorde geschokt kan zijn door een zgn criminele daad en dan moet dus de dader bestraft worden, om zo de gevoelens van de samenleving tegemoet te komen en hun veiligheidsgevoel te beschermen.
Immers sinds aan de overheid het geweldsmonopolie is gemandateerd, hebben de burgers minder de neiging elkaar geweld aan te doen. Dat is het uitgangspunt.
Naarmate dat mandaat minder goed functioneert wordt de kans groter dat burgers eigenrichting plegen.
Als een depressieve man wordt “afgeschoten” door de politie kan dat omgekeerd burgers schokken in hun veiligheidsgevoel. De politie die ze vertrouwden als beschermer tegen gewelddadige acties, keert zich nu tegen een kwetsbare burger en kan zo iemand dus doden.
Indien burgers zichzelf identificeren met de neergeschoten kwetsbare burger kan het zomaar dat ze bang worden dat de politie geweld tegen hen gaat gebruiken ipv hen beschermt. Zo gek is dat dus niet.
Deze burgers zouden zich wellicht kunnen gaan bewapenen omdat ze de politie dan als risicofactor gaan zien. Zoiets lijkt me in Nederland nog niet aan de hand, maar dat moeten we hier natuurlijk ook niet krijgen.

Hulp bij zelfdoding, suicide by cop

Woensdagavond om 10 over 10 stond ik na afloop van  mijn tekenles, zoals gewoonlijk, op de Korte ’s-Gravesandestraat te wachten op lijn 7 die mij naar Rietlandpark zou vervoeren om vervolgens over te stappen op lijn 26 naar IJburg.
Geen tram, niets, nada. Om half 11 begon ik me toch behoorlijk ongerust te maken. Ik stond daar met Spaanse of Italiaanse jongelui met wie een uitwisseling beperkt bleek, dus ik moest het even alleen uitzoeken.
Mijn telefoon leverde geen nieuwe informatie hoe ik ook zocht op de site van het GVB. Ik belde een taxi maar die ried me een rit af, want dat zou nog zeker een half uur duren. Enfin, ik besloot maar in de gure waterkou door te lopen naar het Alexanderplein, vanwaar inderdaad diverse trams vertrokken.
Voordeel was bovendien dat ik al lopend door mede gestrande ov-ers werd ingelicht over de oorzaak van het stilvallen van het openbaar vervoer vanuit de stad. Er was, zo werd mij verteld een man voor het gebouw van de Nederlandse Bank doodgeschoten. Jasses, een aanslag dacht ik nog, maar er werd aan toegevoegd: door de politie.
Wat deze mededeling met mij deed, is moeilijk te beschrijven, maar misschien komt “geschokt rechtsgevoel” er nog het dichtste bij. Want wat doet het met een mens, een Amsterdammer, zoals ik me inmiddels wel voel, als hij of zij hoort dat de eigen politie iemand doodschiet en dat nog wel, niet in een rare buitenwijk vol criminelen, nee midden in de stad zelfs voor de Nederlandse Bank? Ik probeerde bij mezelf nog: hij zal het er wel naar gemaakt hebben, een terrorist of zo…, maar ik hoorde niet dat er sprake was van een aanslag.
Later op het nieuws bleek de man wel omstanders te hebben gedreigd met wat een nep-pistool bleek te zijn en toen de politie hem was genaderd richtte hij dat nep-pistool op hen. Dat was kennelijk genoeg reden om de man zoals dat werd genoemd “neer te schieten”, wat een eufemisme is voor doodschieten. Omstanders hadden gehoord dat er wel 20 keer geschoten was, werd erbij vermeld. Ik dacht dat zoiets alleen in Amerika kon, maar nee hoor gewoon in Amsterdam.
Ze hadden de zaak nu in onderzoek bij de Rijksrecherche. Dat moest ons allen geruststellen begreep ik. Ooit heb ik mij als lid van de Coornhert Liga wel beziggehouden met politiegeweld en in ons Crimineel Jaarboek schreef Gerard de Jonge daar een zeer lezenswaardig stuk over. Het was voor ons altijd een belangrijk onderwerp en punt van aandacht, dus ik dacht meteen aan toenemend politiegeweld, gebrek aan goede schietinstructies en een gebrekkige opleiding en vroeg me af wat onze nieuwe burgemeester Femke Halsema, als rechtgeaarde pleitbezorger van de rechtsstaat daar nu van zou vinden.
Maar tot mijn starre verbazing werd erbij vermeld dat er hier waarschijnlijk sprake was van “suicide by cop”, kennelijk was er nog geen Nederlandse term voor, maar het betekent dus dat je je met opzet dood laat schieten door de politie, een soort alternatief voor je onder een trein gooien, misschien omdat dat alleen nog op het platteland kan?* Na afloop van het nieuwsbericht werd verwezen naar een telefoonnummer wat men kon bellen als men zwaar depressief was.
Na dit bericht viel me op dat geen krant of nieuwsitem aandacht besteedde aan het geschokte rechtsgevoel van de burger die het vertrouwen in haar of zijn politie verliest en bang is om al of niet per ongeluk te worden aangezien voor een suïcidaal persoon en dus neergeschoten of dus gewoon “vermoord” kan worden in het openbaar.
Eigenlijk werd het thema behandeld alsof de politie hier iemand had “geholpen”.
De depressieve man van 31 had tegen zijn moeder al gezegd dat hij zich misschien ooit door de politie zou laten doodschieten omdat hij het leven niet meer zag zitten.

Ik sloeg er maar eens wat wetsartikelen op na: bijv art 2 Politiewet:
“De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen, die deze behoeven”.
Verstaan we daar inmiddels onder dat de politie iemand die erom vraagt omdat hij graag een einde aan zijn leven wil, maar dat zelf niet kan doen, overhoop mag schieten?
Een burger die iemand helpt die een einde aan zijn leven wil maken, riskeert een aantal jaren gevangenisstraf aldus de art 293 en 294 Wetboek van Strafrecht maar de politie  helpt iemand dus ongestraft uit zijn lijden door 20 of was het 10 kogels op hem af te schieten?
We spreken hier zelfs inmiddels van een goede daad??
In een tijd dat de psychische hulpverlening en de jeugdzorg door alle bezuinigingen zo veel heeft geleden dat ze niet meer goed kunnen functioneren en er steeds vaker verwarde of depressieve mannen (vaker mannen dan vrouwen) op straat lopen, is het natuurlijk een goedkopere oplossing om ze dan maar af te knallen.
Tja, enig cynisme lijkt me hier toch wel op zijn plaats, sorry lezers.
Ook misschien een ideetje voor al die bejaarden die hun leven voltooid achten en maar nog steeds wachten op dat wetsontwerp van Pia Dijkstra?
Suicide by cop?
Mij lijkt dan wel dat de politiemensen goede schietinstructies moeten krijgen voor zulke gelegenheden. Niet 10 keer hoeven schieten maar gelijk in 1 keer raak!!!

  • In 2004 was in dezelfde buurt iets vergelijkbaars aan de hand met een Duitse man van 20 jaar, nog een jongen eigenlijk, die vlak bij de plek van de Nederlandse Bank vanuit een telefooncel de politie had gebeld en wilde praten. Hij kwam uit Neurenberg. Hij had een auto ongeluk veroorzaakt en heeft rond 3 uur ‘s nachts  op het politiebureau in de Pijp een politieman bedreigd met een gaspistool.
    De dag daarop treffen 7 politieman sterk met kogelwerende vesten de man zittend op het  Frederiksplein aan. Hij maakt aanstalten te schieten (met het gaspistool) en de agenten schieten 21 keer waarvan vier keer raak. Hij sterft ter plekke en blijkt achteraf zijn moeder te hebben ingelicht dat hij naar Amsterdam was getogen om zich te laten doodschieten.Commentaar: Je zou waarachtig denken dat we op dat gebied een toeristische attractie zouden kunnen worden (sorry lezers!).