Oproep: Shine a light!!!

Het alternatieve Eurovisie Songfestival dat gisteravond was te zien op televisie en waar heel Europa naar keek, stond, in het teken van Shine a light.
Welnu het wordt meer dan tijd dat we als land ons licht laten schijnen en ons hart laten spreken waar het gaat om de opvang van 500 kinderen uit het afschuwelijke vluchtelingenkamp Moria in Lesbos.
50 gemeenten (en vele Europese landen naast Duitsland en Frankrijk landen als Luxemburg, Litouwen en Portugal) zijn bereid om de kinderen welkom te heten, maar Ruttes regering komt niet verder dan een soort vage afkoop en dan nog in Griekenland zelf, waarmee Nederland uitstraalt: Geld hebben we maar geen hart. Italië hadden we al in de steek gelaten, Griekenland is de volgende. En dan willen we bekend staan als land dat Europa hoog in het vaandel heeft? Spreken is zilver, zwijgen is goud, maar niet als het om menselijke waardigheid gaat, aldus minister Sigrid Kaag in haar Abel Herzberg-lezing, maar horen we haar nu, nu het erop aankomt? Ankie Broekers-Knol die decennialang studenten heeft geleerd over het recht en rechtsbeginselen aan de oudste universiteit van dit land, die zichzelf aanprijst als ‘het wonder van Europa’, kiest nu als staatssecretaris van Vreemdelingenzaken (in de woorden van Kaag over politici in het algemeen) voor ‘het gemak van het zwijgen’.
A.s. donderdag vindt er een Corona-proof demonstratie plaats in Haarlem, georganiseerd door het Comité Vluchtelingenkinderen Haarlem.
Laten we overal in het land dit goede voorbeeld volgen en ons licht laten schijnen en ons hart volgen uit naastenliefde, uit compassie met de kinderen en uit solidariteit met de Grieken die zich op dit moment, ook nu met de Corona-uitbraak voor een onmogelijke opdracht gesteld zien!

Zie ook mijn brief aan Ankie Broekers-Knol van 9 maart j.l.

Oversterfte

In Het Parool van dinsdag 12 mei kom ik het begrip oversterfte tegen.
Voor mij nieuw.
Er is zelfs sprake van een ongekende oversterfte!
Ik zou zelf zeggen: een abnormaal dodental of een boventallig aantal sterfgevallen, maar misschien paste dat niet in de kop van Het Parool.
Of misschien is het erger en klinkt het behoorlijk veel akeliger als je van ‘abnormaal dodental’ spreekt dan van ‘oversterfte’ wat toch vooral aan ‘overbevissing’ doet denken.
Oversterfte staat voor het aantal doden dat hoger is dan normaal in een bepaalde tijd.
Dat aantal wordt door het CBS aangegeven.
Het aantal doden dat Corona met zich meebrengt zien we elke dag in het nieuws en komt neem ik aan van het RIVM.
Wat blijkt? Het oversterftecijfer is een veelvoud van het aantal Corona-doden van het RIVM.
Het geruststellende statistiekje wat we de laatste tijd krijgen voorgeschoteld over Corona-doden, ziekenhuisopnames en IC-opnames, blijkt haaks te staan op de zogenaamde ‘oversterfte’. Die piekte namelijk in de laatste week van april.
“De Nederlandse oversterfte – door NiDi (Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut) op basis van de CBS-cijfers van eind april geschat op 7500 – is ongekend,” aldus Het Parool. De watersnoodramp van 1953 maakte ‘slechts’ 1836 slachtoffers constateren Jos van Kempen en Bas Soetenhorst. Met uitzondering van de griepepidemie van de winter van 2017-2018 – met 9400 extra doden – kende Nederland sinds WO II niet zulke pieken, schrijven ze.
Als dat zo is, hoe komt het dan dat Rutte nog niet eens een week later versoepelende maatregelen afkondigt? Rara… En wij allen ook, nu met name de IC-capaciteit weer op het oude niveau is, weer wat rustiger ademhalen en klaar staan om de kapper en de schoonheidsspecialiste met een bezoekje te vereren?
Dat komt omdat veel mensen kennelijk doodgaan zonder getest te zijn, immers Nederland kent tot nog toe een zeer selectief testbeleid.
Zorgverleners in verpleeghuizen die zich niet honderd procent voelden en graag getest wilden worden, werd dringend aangeraden thuis te blijven, maar ja wat doe je als je vanwege bezuinigingen van vorige kabinetten met veel te weinig bent, je plicht roept en je vindt dat je bewoners noch collega’s in de steek kan laten?
Precies, ze gingen naar het werk met desastreuze gevolgen, een schrikbarend aantal doden in verzorgings- en verpleegtehuizen, waar Bert Keizer, de bekende oud-verpleeghuisarts schande van spreekt.
Maar het ‘niet testen’ blijkt politiek/strategisch een duidelijk voordeel te hebben. Waar namelijk niet wordt getest, kun je in de veronderstelling blijven verkeren dat al die oude mensen gewoon doodgaan omdat ze toch oud waren en van alles mankeerden, en tja een griepje of een longontsteking en hup, dat was het dan. En wie kijkt er nog naar saaie CBS-gegevens?
Opname in ziekenhuis? Naar de IC, welnee, dat zouden ze bovendien toch niet overleven…
Kortom het ‘niet testen’ als beleid levert een vertekend beeld van het aantal sterfgevallen, ziekenhuisopnames en IC-opnames op. Het blijkt toch reuze mee te vallen met de pandemie.
Samengevat: geen testen, geen Corona!
Tip voor Trump misschien?

Naschrift:

Cijfers blijken maar eens relatief, want volgens het NOS journaal, wat ik redelijk betrouwbaar acht, was er sprake van 3600 gevallen van oversterfte in 9 weken, dus een heel ander getal dan waar het Parool mee kwam. Ik heb de krant om een reactie gevraagd maar niet gekregen. Dus lezer, blijf kritisch ten allen tijde, dat is de boodschap!

Rechten en rechtsgelijkheid in Corona-tijd

Nu het Corona-virus ons minder in de greep houdt, evenals het gebrek aan IC-capaciteit en de angst voor opgestapelde lijken in vrieswagens, worden we weer langzaam wakker uit een gezamenlijke droom die toch behoorlijk wat trekken had van een nachtmerrie.
De ochtend gloort, het zonnetje begint weer te schijnen, vandaag woensdag 6 mei stellen Rutte en De Jonge ons versoepelende maatregelen in het vooruitzicht.
Ook op straat zie je weer meer mensen.
De vraag werd zelfs gesteld of de intelligente lock-down nu werd opgeheven.
Dat was nog niet echt het geval want als het aan Rutte en De Jonge ligt moet als één persoon in het gezin verkouden is het hele gezin binnen blijven, vitaal beroep of geen vitaal beroep, begrijp ik.

Wat minder aandacht krijgt, maar mij persoonlijk wel bezig houdt, is het onderwerp rechten en rechtsgelijkheid.
Als je ziet dat een jongeman beboet wordt omdat hij in een park te dicht bij zijn vrienden zit en naast 390 euro boete ook een aantekening krijgt in een nog niet bestaand strafdossier, terwijl anderen die met 40 personen zitten te feesten er met een waarschuwing vanaf komen, vraag je je af waar de rechtsgelijkheid is gebleven…
Of is die misschien afhankelijk geworden van de mate waarin een boete realiseerbaar is?
Zo stel ik me voor dat als de buurman heeft geklaagd over lawaai en de politie met 2 man komt kijken en ze zien een feestende meute, ze liever van een afstand roepen dat het feest afgelopen moet zijn en dat dit de laatste waarschuwing is dan dat ze zich (zonder mondkapjes, neem ik even aan) tussen de dansende en zwetende paren gaan begeven.
Hoe verhoudt zich trouwens de beboeting van de jongeman in het park met de 40.000 zaken die op een (straf)rechterlijk oordeel liggen te wachten en waarvan er nu een behoorlijk aantal wordt geseponeerd zoals die van de jongen met een kleine portie verboden drugs.
In hoeverre vinden we als samenleving dat wat de jongen die 390 euro boete moet betalen en dadelijk geen Verklaring Omtrent Gedrag kan krijgen doet, erger is dan die met de kleine hoeveelheid drugs?
En hoe zit het dadelijk met de handhaving van de a.s. versoepelende maatregelen?
Als je in het OV geen mondkapje draagt en je staat of zit dan te dicht op een ander word je dan ook beboet en zo nee, waarom die genoemde jongeman in het park wel?
Het uitschakelen van de Grondwet en onze bewegingsvrijheid moest even, maar wanneer krijgen we onze rechten weer terug?
In zo’n persconferentie praat niemand over rechten of de Grondwet tot mijn verbazing.
In het land waar de vrijheid van meningsuiting zo ver werd opgerekt dat we op de sociale media mensen met een maatschappelijke verantwoordelijkheid of minderheden voor van alles en nog wat konden uitmaken en ook bedreigen zonder dat afdoende actie werd ondernomen, worden demonstranten voor meer vrijheid al snel afgevoerd zonder dat er een haan naar kraait.
En wat misschien nog erger is is dat het recht op een eerlijk proces wegdrijft in de lock-down-stream, zo is heel duidelijk te horen op de podcast van de NRC een dag later.
Verdachten worden alleen nog via een scherm gehoord*, het proces moet in drie kwartier worden afgerond als er al een zitting is zodat de verdachte ook geen kans krijgt goed contact met zijn advocaat te hebben en te reageren op de Officier van Justitie.
Folkert Jensma constateert met verbazing dat wat bij allerlei vitale beroepen wel kan kennelijk bij de rechtspraak niet lukt.
De plichten van ons burgers zijn inmiddels wel duidelijk: zoveel mogelijk thuis blijven en thuis werken, niet de drukte opzoeken, niet reizen als daar geen noodzaak voor is, en alle hygiënische maatregelen, maar de rechten, hebben we die eigenlijk nog?* Of is het recht en zoiets als rechtsgelijkheid of het recht op een eerlijk proces een ‘luxeding’ geworden?

  • Dat komt schijnt het omdat sommige verdachten dreigen degenen die hen ophalen in het gezicht te spugen.
    Die redenering zou ook op kunnen gaan voor iedereen die op straat beboet wordt.
    Maar kennelijk is dat geen reden om de handhaving in het kader van Corona stil te leggen… Waarom dragen de verdachten zowel als degenen die hen ophalen dan geen mondkapjes bv???
  • Voorbeeldje: art 8 EVRM over het recht op een (ongestoord) familie- en gezinsleven en de situatie nu al 2 maanden waar het gaat om ouderen al of niet in verpleeghuizen, die niet mogen worden bezocht door familieleden.

Verzet in tijden van Corona

Ten tijde van de lock-down zijn we dol op verzetten.
We moeten toch wat en verzetten thuis het meubilair en in de tuin de plantjes.
Mijn vriendinnen van 70-plus doen me regelmatig kond van allerlei verzetjes.
De babyboomers die door de samenleving beschermd moesten worden, klimmen op hun elektrische fiets en verkennen, waar het kan, de Hollandse natuur.
Liefst gezellig met zijn tweetjes en als er geen partner is, gewoon met een vriend of vriendin. Op afstand, wordt er keurig bij vermeld.
Ze nemen de thermoskan mee, en natuurlijk wc-papier want de behoeften moeten wel onderweg worden gedaan in de bosjes.
M wist me te vertellen dat ze wel 4 uur gelopen hadden in de Kennemerduinen.
Ze had een stok van anderhalve meter bij zich en als er op het voetpad een tegenligger kwam stak ze haar stok uit en dan moest die wandelaar dus opzij. Ze ried mij aan hetzelfde te doen.
Nou is M enorm assertief, dus ik kon me zoiets wel voorstellen bij haar, maar absoluut niet bij mezelf, maar ik merk ook dat ik van dat soort verhalen neerslachtig word.
Ik heb in de eerste plaats geen auto dus kan ik moeilijk Nederland bereizen op zoek naar een stil plekje natuur.
En daarbij heb ik meer dan voldoende aan mezelf om voor te zorgen. Ik kan een ander er gewoon niet bij hebben. Strategisch wandelen, strategisch fietsen en strategisch boodschappen doen, het komt er allemaal op neer dat je voortdurend alert bent en je medemens(en) in de gaten houdt. En waar ik zeker moeite mee heb is paren die de hele weg in beslag nemen en waar je niet langs kan.

Natuurlijk begrijp ik het allemaal wel, die behoefte aan verzetten en verzetjes.
Iedereen beleeft de zgn intelligente lock-down op zijn eigen manier. Dat je de tijd dat je binnen moet zitten gebruikt om het huis eens te reshuffelen, de tuin aan te pakken, het balkon op te fleuren en zelfs om erop uit te trekken waar het kan en je zo aan die lock-down te onttrekken, ik kan erin komen.

Er is alleen één ding wat ik niet begrijp en dat moet me dan hier van het hart.
We naderen 4 en 5 mei weer en het was zelfs 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog en de bezetting ten einde kwamen.
Hoe kan het zijn dat we in deze tijd van Corona-lock-down zien, dat zodra Ikea zijn deuren opent er een massale run is op de woninginrichting-winkel in het kader van het eerder genoemde verzetten en het zelfde zien we bij de tuincentra, maar als het over 4 mei gaat, niemand in verzet komt tegen de stringente regels van wat ik hier maar voor het gemak het politbureau noem.
Met politbureau bedoel ik het Comité 4 en 5 mei in samenwerking met de zgn driehoek hier in Amsterdam maar ongetwijfeld in heel Nederland.

Waar Rutte nog jubelde over dit volk dat het zo goed omgaat met de opgelegde regels, is het politbureau er kennelijk van overtuigd dat je het niet aan de lokale 4 en 5 mei comités over kan laten om voor hun buurt op gepaste en verstandige wijze aandacht te besteden aan wat de meest onvrije periode in de geschiedenis van dit land is geweest (de Franse en de Spaanse tijd even niet meegerekend).

Verzet is hier ‘uitgesloten’. Bloemen mogen niet worden gelegd, stel je voor dat hele massa’s bloemen gaan leggen (te vergelijken met de massa’s bij Ikea en de tuincentra), en geen afstand meer houden. Dus nu heeft het politbureau bedacht dat we een tikkie kunnen sturen naar het centrale Comité en dat men dan de bloemen ‘centraal’ regelt.
Ook is de bedoeling dat we met zijn allen om 8 uur stil zijn, kijkend naar de ‘staats’omroep, alwaar een uiterst select gezelschap te zien is inclusief de koning en ik neem aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei om vervolgens onze ramen open te doen en massaal het Wilhelmus te zingen om het gevoel van gezamenlijkheid te versterken.

Om recht te doen aan de lokale gewoontes heeft men een filmpje ingecalculeerd waarop alle monumenten van de stad te zien zijn zonder mensen (maar wellicht met de van bovenaf gereguleerde bloemen).
In het geval van IJburg waar ik woon was het ook ondenkbaar dat er een taptoe zou spelen op het moment suprême, dus dat moest van tevoren geregeld en wordt nu as vrijdag uitgezonden via Mondo.
Beste lezers, ik roep u allen (dat zijn er niet veel, want zo bekend is mijn blog nu ook weer niet) om één keer in Corona-tijd burgerlijk ongehoorzaam te zijn en een eventuele boete te riskeren, en dat is op 4 mei!

Verzet u met het leggen van bloemen op het voor u belangrijke monument!!!
Houdt daarbij natuurlijk afstand, maar voorzover ik het publiek ken dat bloemen legt op 4 mei lijkt me dat een overbodige opmerking.
Stil verzet en zeg het met bloemen, ik wens u veel succes!

Sprookjes van deze tijd: het Corona-sprookje

Lezers die mijn blogs vaker lezen hebben misschien gezien dat ik in de vakantieperiode 2019 diverse sprookjes van deze tijd als blog heb gepubliceerd.
Vandaag woensdag 22 april, heb ik, geïnspireerd door de persconferentie van gister over de Corona-crisis en maatregelen die zouden moeten worden genomen of gecontinueerd, het volgende sprookje gecomponeerd:

Er was eens een land, dat in de ban was van een virus. Nou moet je weten dat een virus héél klein is. In een druppel zeewater zitten er bv al meer dan 10 miljoen. Het zijn eenvoudige eiwit-pakketjes met daarin genetisch materiaal. Genetisch betekent dat er informatie over het kenmerk van dat eiwit-pakketje in dat materiaal is opgesloten. Ze bewegen niet, eten niet en kunnen geen kindertjes krijgen en daarom zoeken ze een cel van een gastheer of dame uit om zich te kunnen voortplanten. Logisch toch?
Als je het niet zelfstandig kunt zoek je een ander, dat doen wij mensen toch ook?
Nou, kort en goed, het virus waar dat land van in de ban was heette Corona, omdat het een mooi kroontje had, een soort prinsen- of prinsessenvirus dus. Prinsen of prinsessen kunnen als ze te verwend worden ook heel vervelend worden.

Deze Corona kwam uit China en was zo druk met voortplanten dat ze de hele wereld in haar greep kreeg.
Voortplanten op zichzelf is natuurlijk niet erg maar de gastheren of dames kregen er erg veel last van, ze werden benauwd en velen gingen er ook aan dood als ze niet beademd werden. Corona maakte geen onderscheid tussen rijk en arm, tussen machtig of niet, tja en dan wordt het oppassen geblazen.
Mensen werden bang van Corona, ook al was ze dan nog zo klein. En ook geldt dat als mensen bang worden ze soms rare bokkensprongen maken. Nou ja het kwam er op neer dat ze Corona wilden verdelgen, weg ermee!
En dat kon alleen maar door Corona te isoleren zodat ze zich niet voort kon planten.
Dat was nog niet eens makkelijk want die slimme Corona verplaatste zich razendsnel, een hoestbuitje en hup daar zat ze alweer bij de volgende gastheer of dame.

Er was best paniek, vooral omdat de mensen eigenlijk zo weinig wisten van Corona.
Ze noemden haar Covid-19, naar andere virussen die op haar leken maar toch weer anders waren.
Waar ze vandaan kwam was een wilde dierenmarkt in China. Dat zit zo: In China mogen wilde dieren gewoon uit hun omgeving worden gehaald en opgegeten of als dier verhandeld. Daar zitten ze niet zo mee. Als mensen kunnen worden opgesloten en raar behandeld, en dat worden ze in China, kunnen ze dat ook met dieren doen, denken ze daar.
En daar begint het probleem, want als de mens wild niet wild laat zijn, dan wordt de natuur wild en neemt wraak en slaat terug. Onderscheid moet er wezen zegt de natuur: Wild is wild, punt uit! Dus de natuur sloeg terug met Corona en zette zich vast op een gastheer en razendsnel op een volgende en een volgende en zo verder. De hele wereld werd besmet. En dat komt dan weer omdat mensen eigenlijk in wezen wel waren gaan lijken op Corona, want in de laatste 10 jaar waren de mensen zich ook razendsnel gaan verspreiden. Ze kwamen overal, geen plekje op de aarde was meer veilig voor ze en ook zij verwoestten veel. Maar juist omdat de mensen zich zo snel verspreidden ging het virus met ze mee.

Kijk, en om terug te komen op dat land waar we het over hadden, in dat land waren hele knappe mensen, deskundigen noemen ze die en die braken zich dus het hoofd over Corona. Omdat ze zo weinig van haar wisten behalve dat ze sneller, slimmer en kleiner was dan de mens kon bevatten, besloten ze daar in dat land om als ze haar niet te pakken konden krijgen dan de gastheren of dames maar te pakken oftewel iedereen te isoleren, want als je iedereen isoleerde kon het virus niet snel overspringen. Zo dachten ze dan het virus de pas af te snijden.
En vooral oudere mensen, die niet zoveel afweer hadden tegen Corona en ook anderen die een zwakkere gezondheid hadden moesten, vonden ze in dat land, beschermd worden.
Iedereen, zo vonden ze, moest om hen heen gaan staan.

Dan moet je altijd een beetje oppassen bij de mens. Want als ze zeggen dat iedereen om je heen moet gaan staan om je te beschermen kan dat soms verkeerd uitpakken.
Dat kan een kind begrijpen. Als ouders tegen een kind zeggen, je mag geen vriendjes meer zien want je bent nu eenmaal wat kwetsbaar en je wordt gauw ziek en dat is gevaarlijk voor je, dan word je daar heel bedroefd van en eenzaam en dat is natuurlijk niet goed voor je. En dan word je daar weer ziek van.
Zoiets gebeurde met de oude mensen in zogenaamde verpleeghuizen. Die mochten hun kinderen en kleinkinderen niet meer zien want dat was gevaarlijk en daar werden ze zo treurig van dat ze bij bosjes dood gingen. Maar ook bleek later omdat degenen die hen verzorgden vaak zelf waren besmet maar dat nog niet wisten omdat ze niet getest waren en dat dus overdroegen.

En weet je wat nu het gekste was: In dat land werd op een gegeven moment ontdekt dat juist kinderen niet door het virus werden ‘aangedaan’ zo noemden ze dat en ook dat kinderen het virus niet verspreidden maar wel volwassenen. Kinderen waren ontvangers maar geen verspreiders van het virus.
Dat was erg aardig van Corona.
Corona was nl slim en had gemerkt dat kinderen houden van wilde dieren en wild wild laten en ook dat kinderen de aarde niet verwoesten, maar alleen willen spelen.
Corona hield heel erg van spelen, ze speelde met mensen, gewoon om ze te pesten natuurlijk en ook om ze een lesje te leren, maar kinderen pestte ze niet.
En wat nou het gekke was? Opa’s en oma’s die zielsveel hielden van hun kleinkinderen mochten die kinderen niet meer zien omdat ze gevaarlijk konden zijn en hen besmetten, wat dus helemaal niet waar was!!!
Alleen door tussenkomst van volwassenen waren kinderen misschien besmet.

Kijk en dit is natuurlijk een sprookje en in sprookjes komen altijd hele bijzondere gebeurtenissen voor.
Weet je wat er gebeurde?
De koning van dat land, een hele aardige man die heel begaan was met iedereen, kreeg een idee en verbood de deskundigen nog iets te zeggen.
Hij zei: Alle maatregelen tot nu toe zijn ook tegen de grondwet, zoals grenzen sluiten en mensen opsluiten in hun huis, dus ík ga nu eens regeren!!!
En van nu af aan hebben kinderen, die geen Corona hebben of het nauwelijks kunnen krijgen het voor het zeggen!

Kinderen tot 12 jaar gaan ons land regeren! Zij gaan de verpleeghuizen bevolken, gaan de oude mensen daar verzorgen zodat die niet meer ziek worden.
Kinderen gaan een eigen parlement vormen en vertellen hoe we met de aarde om moeten gaan want wij hebben er een zootje van gemaakt!!!
Kinderen mogen zoveel spelen als ze willen want spel daar leren ze van.
Het enige wat kinderen moeten blijven vermijden is volwassenen. Ze mogen alleen contact hebben met kinderen tot 12 jaar en met alle kwetsbare en oudere mensen.
En omdat ze zoveel kunnen doen en leren, hoeven ze niet meer naar school.
Dat zei de koning en weet je wat Corona zei: Ze lachte!!!

Innovatie in Corona-tijd

In deze tijd, waarin we als nijvere Hollanders niet stil blijven zitten, maar ons storten op een toekomstige wereld, alsof we weer terug zijn in de tijd van de VOC, altijd letterlijk voortvarend, op zoek naar nieuwe horizonten, ben ik bereid het mijne bij te dragen aan innovatief gedachtegoed.
Voor wie mijn vorige blog heeft gelezen, ik voel me uitdrukkelijk geen Lidewij Edelkoort, zou niet durven, ik ben wel creatief en heb soms zelfs last van een visionaire blik, haha.

Er zijn een paar onderwerpen:
De anderhalve meter economie:
Is het u ook opgevallen dat veel beroepen per definitie geen anderhalve meter afstand KUNNEN bewaren?
Zo rijdt de politie die mensen moet controleren op die anderhalve meter afstand, zelf in een auto rond waar ze te dicht op elkaar zitten. Geen goed voorbeeld lijkt me!
Maar dat geldt ook voor allerlei wagens, dienst- en werkauto’s waarin twee personen op minder dan anderhalve meter naast elkaar zitten.
Zet er een raam tussen zoals bij de Londense taxi’s, geen probleem!
Geef al diegenen die bv in de bouw of elders, verhuizers, degenen die straatstenen leggen geen anderhalve meter kunnen realiseren, beschermende kleding of op zijn minst mondkapjes.
Is dat niet te doen dan moeten we het bouwproces zelf aanpassen, bv ramen die ingezet worden mogen niet korter zijn dan anderhalve meter. Dit is natuurlijk ook wel grappig bedoeld maar de vraag is meer: wat zou er nodig zijn?
We maken ons nu druk om kunstenaars en theatervoorstellingen maar het belang van een beschermde vuilnisophaal lijkt me eveneens buitengewoon groot, zo niet groter want kunst kun je nog digitaliseren maar vuilnisophaal lijkt me niet.

Technische vindingen:
De zgn Corona-app vraagt nu veel aandacht. Ik ben niet technisch en begrijp er niets van, maar dat kan aan mij liggen. Mijn grootste probleem blijkt nu bv dat ik gefietst heb in Amsterdam en geen 5 meter afstand heb bewaard tot de fietsers die voor me fietsten, zodat ik wellicht hun Corona-deeltjes in het gezicht heb gekregen.
Heeft de app daar nu een oplossing voor?

Twee leuke ideetjes zonder me druk te maken over het surveillance-karakter ervan.
Wat te denken van een app, waarop iedereen aangeeft met wie hij of zij graag contact zou willen hebben, seksueel of anderszins?
Het voordeel is dat de gebruiker zich al fantaserend wat kan afreageren en verlangens kwijt kan (ligt in het verlengde van onze groeiende gewoonte privé en publiek niet meer te onderscheiden) en voor het RIVM dat deze zo een beter beeld krijgt van de risico’s die per persoon aanwezig zijn als die zijn of haar verlangens zou verwezenlijken.
Bijvangst: pedofielen en potentiële aanranders en verkrachters worden zo preventief in kaart gebracht.

Alarmsystemen: En wat te denken van een persoonlijk alarmsysteem?
Als een motor of een auto zo’n alarmsysteem kan hebben, waarom een mens niet?
Als dus een persoon te dicht bij je komt, gaat er een alarm af. Hetzelfde geldt voor iemand die verkouden is of hoest. Zo’n alarm daar schrikt de ander zich suf van en dat is dus de bedoeling.
Natuurlijk kun je het alarm zo afstellen dat het niet afgaat bij bepaalde personen of in bepaalde situaties.
Niet alleen de persoon kan een alarmsysteem bij zich dragen maar ook het huis kan een alarmsysteem hebben of zelfs een camera die alles registreert binnenshuis, dus bv of je vrijt met iemand anders dan je man of vrouw, hetgeen grote risico’s met zich meebrengt natuurlijk. Vind je dat te ver gaan dan kan bv een alarmsysteem worden aangelegd, dat afgaat als er meer dan 4 mensen in het huis zijn tenzij het een groter gezin betreft. Datzelfde systeem kan natuurlijk ook op alle interactieve apparaten worden bevestigd.

Robotisering:
Eén ding heeft de Corona-crisis ons geleerd: ieder mens kan een virus bij zich dragen dat jouw dood kan bespoedigen.
Nemen we dat letterlijk dan moeten we dus nog veel meer en verdergaand robotiseren dan we al deden. Ik hoor over bejaarden- en verpleeghuizen niet veel meer dan dat daar de meeste slachtoffers vallen en niets meer over robotten, die een paar maanden eerder nog als dè oplossing naar voren werden geschoven voor de tekort-komende arbeidskrachten in de zorg en andere beroepen tot en met schrijven, dichten en denksporten aan toe.
Dus hup: alle beroepen waar sprake is van fysiek contact robotiseren, zoals masseurs, fysiotherapeuten, artsen, verplegend en verzorgend personeel. Gauw robots ontwerpen die Corona-patiënten omleggen, dwz niet letterlijk maar als ze aan de beademing liggen…
Aardige, empathische robotten graag, voor wie je niet bang hoeft te zijn als ze geen mondkapjes of beschermende kleding dragen!

Bestuurlijk gezag: Het RIVM neemt de macht over, dat doet ze toch al en vertelt wat goed is voor het volk.
Bestuurders zijn er nog slechts om toepasselijke noodverordeningen te maken.
Marion Koopmans en Jaap van Dissel worden duo-premier.

Kleding: Qua mode wordt een studie gemaakt van diverse godsdiensten.
Modieuze anti-virus pakken voor mannen en vrouwen en bijpassende handschoenen die makkelijk zijn te desinfecteren, waarbij ook het gelaat voornamelijk bedekt is.
Pruiken zoals in de joodse godsdienst zijn weer in want veel makkelijker bij te houden dan gewoon haar. Trouwens bekend is van deze godsdienst dat er al eeuwen werd handen-gewassen bij het ochtendgebed.

De branches die glorietijden meemaken:
Alles wat met internet, streaming, productie van robots, dataverwerking en beveiligingsapparatuur te maken heeft;
Giganten op het terrein van internet-commercie: Amazon, Google, Facebook etc;
Elektriciteitscentrales;
Producenten van alles wat bedekkend is: maskers, bedekkende kleding etc;
Ontwerpers van apps voor ongeveer alles;
Veiligheidsdiensten;
En ik schat in: de godsdiensten, want dat de samenleving niet maakbaar was of is wordt steeds duidelijker en dan grijpen mensen normaal gesproken terug op het eeuwenoude houvast van een god en/of een godsdienst. Misschien niet in kerken, synagogen of moskeeën maar thuis via Zoom. Hoogtijdagen voor gebedsgenezers en creationisten.

Totaal beeld:
Enerzijds blijven we meer dan tot nog toe afhankelijk van de techniek en de wetenschap en dus ook van globalisering dwz van grote wereldwijd-functionerende multinationals, die de wereldmacht in handen hadden maar nog meer krijgen.
Anderzijds zijn we voor de voedselproductie dadelijk afhankelijk van onze eigen groentetuin, ons eigen kippetje en van meel om brood te bakken.

Oproep aan mijn lezers:

Welke van deze voorstellen spreekt u aan?
En welke verwerpt u als antidemocratisch of anderszins onwenselijk?
Of bedenkt uzelf misschien iets creatiefs?
Bij voorbaat dank!

Het dichtbije denken

Gister, 5 april, de uitzending van de VPRO gezien over de toekomst na Corona met Lidewij Edelkoort, trendvoorspeller en de psychiater Dirk de Wachter.
Een uitzending die me van allerlei kanten werd aangeraden.
Beide zagen dat er in de toekomst meer of weer plaats zou zijn voor, ik noem het maar het menselijke in de mens, voor het dichtbije.
Voor mij heel herkenbaar. Ik heb me al 20 jaar terug met het personalisme beziggehouden, uitmondend in het boek: Recht doen aan de buurt in 2001.
Het was het resultaat van een onderzoek naar het vinden van recht in de buurt en die buurt was de Indische buurt in Zwolle.
“Het gaat er in het personalistisch gedachtegoed om een onvermijdelijk ordening en samenbinding tot stand te brengen, zo dat de diepte van het menszijn, van het persoon zijn wordt erkend,” zo schreef ik daar op pag 112.
Niet het individu als autonoom subject maar juist de persoon die zich op een holistische manier verhoudt tot anderen en de eigen ‘ziel’ maakt van het personalisme een stroming die vlak na de Tweede Wereldoorlog erin slaagde mensen van verschillende culturele achtergronden en religieuze overtuigingen te verbinden.
Zo was in Frankrijk Emmanuel Mounier degene die, zelf van katholieke huize, een kring om zich heen verzamelde van joden, moslims, christenen en humanisten.
Bij ons is de familie Kohnstamm met Max Kohnstamm en Philip Kohnstamm een familie waarin het personalisme een duidelijke plaats had. Van huis uit joods, zat Max Kohnstamm in de oorlog in Michielsgestel samen met andere gegijzelden van diverse pluimage en zij hebben uiteindelijk in Nederland de doorbraakgedachte geïmplementeerd, iets waar ze uitgebreid over hadden kunnen nadenken in hun gijzeling-oord.
Ook is Max Kohnstamm met anderen de grondlegger geweest van de Europese Gemeenschap. Philip Kohnstamm, de stamvader zogezegd, de vader van Max, natuurkundige, filosoof en pedagoog werd christen en is bekend geworden als grondlegger van de wetenschappelijke pedagogiek en didactiek in Nederland.
En de latere Flip Idenburg van dezelfde tak, werd de bekende bedenker van sociale vernieuwing te beginnen in Rotterdam en schreef: ‘Sociale vernieuwing, een Copernicaanse wending in het denken’.
Bij hen allen was er een duidelijke notie aanwezig van het belang van een zgn verbindende en integrale aanpak die ook praktisch was, gericht op het handelen. Want volgens het personalisme openbaar zich de ethiek juist in het handelen in plaats van in de theorie.
Frans Denkers’ is er met zijn postuum gepubliceerde boek: Moreel kompas van de politie ook een voorbeeld van. Hij liet zien dat juist politiemensen in hun handelen en de beslissingen die ze dan nemen, soms in een split second, hun moreel kompas raadplegen.
Ook Levinas met Totaliteit en Oneindigheid en zijn ontmoeting met de Ander, die ons van ons veilige, gemakzuchtige pad afbrengt maar juist daardoor het Zelf aan onszelf openbaart, sluit bij deze filosofische stroming aan van na de Tweede Wereldoorlog.
De behoefte juist toen om van een totaal ander waarden-schema uit te gaan waarin de menselijke waarde weer centraal werd gesteld los van afkomst of levensbeschouwing, was zeer nadrukkelijk aanwezig en resulteerde in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Lidewij zag ons weer achter het weefgetouw en voor ons eigen kostje zorgen en stelde de globalistische en kapitalistische economie aan de kaak, Dirk de Wachter stelde zich wat gereserveerder op en hoopte alleen maar dat we de crisis zouden gebruiken om de waarde van het echte menselijke nl het fysieke contact weer opnieuw te ontdekken.
Toch voorzag ik ook nog wel wat haken en ogen.
Immers behalve hele mooie en ontroerende en lieve initiatieven, constateer ik ook dat een ontwikkeling die al sterk in gang was gezet zoals digitalisering, op afstand communicatie via WhatsApp en filmpjes etc zich alleen maar hevig versterkt in deze Corona-tijd.
Ik betrap me erop dat ik, die altijd erg aan privacy hechtte, inmiddels uitgebreid app en Facetime en Zoom met mijn kleinkinderen.
Voorzover ik een kleinkind zie, waarschuwt hun moeder terecht dat ze niet te dicht bij oma mogen komen.
Een levend mens is dus gevaarlijk geworden en kan een virus bij zich dragen. Zal dat ons als mens nog banger maken voor fysiek contact dan we al waren of zoals De Wachter denkt ons dit contact en het dichtbije juist sterker laten waarderen?
En ten tweede: de richting van de diverse samenlevingen naar een totalitair stelsel, een surveillance-staat, wordt alleen maar verder versterkt onder de dreiging van Corona.
Het virus is immers, zo wordt vooral van wetenschappelijke kant betoogd, beter onder controle te krijgen als we de totale bevolking onder controle krijgen en dat kan dus nu beter nu we over zoveel meer data beschikken. Camera’s overal en drones kunnen de mensen in de gaten houden. In China, dat zich er nu op voor laat staan dat het het virus heeft bedwongen, is een mens gereduceerd tot levend of wandelend risico dat strikt in de gaten wordt gehouden. Israël volgt nauwgezet.
Ik ben geen trendvoorspeller, maar het lijkt mij dat we met zijn allen nog steeds en nu scherper dan ooit de democratische rechtsstaat in de gaten moeten houden.
Ik vind het een goed teken dat Halsema juist in dat verband vindt dat er voldoende rechterlijke capaciteit moet zijn en blijven om beslissingen van het gezag juist in deze tijd te kunnen beoordelen en te controleren.
Laten we lief zijn voor elkaar maar ook alert!

1 april

1 april, leuk hoor die intelligente quarantaine, nuttig om jezelf weer eens te leren kennen en het wat rustiger aan te doen, ouders die fulltime werken weer eens dagenlang met hun kinderen te confronteren en last but not least een totale omdraaiing van alle waarden te realiseren. Ver weg is ingeruild voor dichtbij. Globalisten geven idioot veel geld uit om ‘thuis’ te komen.
Beweging en mobiliteit zijn ingeruild voor ‘blijf op je plek’. Eén stap buiten de deur, een niesende buurman of een drukke supermarkt kan al fataal zijn.
Onderwijs en vooral de zorg worden na jarenlange bezuinigingen nu vitale branches genoemd, evenals de politie.
We hadden in dit land alles voor elkaar werd ons dit jaar verzekerd, maar nu bleek er dan toch van alles te missen: IC-bedden, beademingstoestellen, beschermingskleding, testmogelijkheden, mondkapjes en de inzichten van wetenschappers bleken per week nogal eens te switchen.
We werden ‘overvallen’, bleken te efficiënt onze gezondheidszorg te hebben geprivatiseerd. En onze beroemde vooruitziende blik was even een tijdje vertroebeld.
De deskundigen die nu ons iedere avond uitleggen hoe het zit, hadden een virus niet zien aankomen, in tegenstelling tot Taiwan.
En last but not least: We staan met zijn allen (op veilige afstand) om kwetsbare ouderen heen, die we tegen het virus moeten beschermen, terwijl juist zij tot voor kort de economie moesten stutten door op hun kleinkinderen te passen.

Het was nuttig, het was een eye-opener en een les in nederigheid, maar hoor eens je moet zo’n grap niet te lang volhouden hoor!
Back to normal!!!
1 april 2020, vandaag misschien nog een Corona-staartje waar we dan later op terug kunnen kijken als een interessante reflectieperiode in ons verder goed geregelde bestaan, maar morgen moet het toch echt gedaan zijn hoor!
Weet u het nog die brief van Mark Rutte van 22 januari 2017:
“Verreweg de meesten van ons zijn van goede wil. De stille meerderheid. We hebben het beste met ons land voor. We werken hard, helpen elkaar en vinden Nederland best een gaaf land. Maar we maken ons wel grote zorgen over hoe we met elkaar omgaan. Soms lijkt het wel alsof niemand meer normaal doet”.
Juist Rutte!!!
Zo gaat dat anno 1 april 2020, het lijkt wel nee, het lijkt niet maar het IS zo: niemand doet meer ‘normaal’.
Wat afwijkend was nl elkaar niet durven aan te raken, je grootouders niet meer bezoeken in het verpleeghuis, je amper op straat durven te vertonen en iedere voorbijganger als een potentiële besmettingshaard te zien, dát is normaal, wat zeg ik: noodzakelijk geworden in deze tijd van Corona-crisis.
“We zullen glashelder moeten blijven maken wat normaal is en wat niet normaal is in dit land. We zullen onze waarden actief moeten verdedigen,” aldus Rutte in 2017.
De Grondwet? Vrijheid van vereniging en vergadering, bewegingsvrijheid, privacy?
Hij vond het ook normaal dat je elkaar de hand schudt in Nederland.
Inmiddels vindt iedereen het normaal dat je elkaar dus NIET de hand schudt! Asociaal als je opeens iemands hand pakt en hem of haar daarmee zou kunnen besmetten.
In Roemenië staat op opzettelijke besmetting van een ander 15 jaar en per ongeluk besmetting of overtreding van regels een maandsalaris.
In dit land gaan we hopelijk niet die kant op, maar het is wel opmerkelijk hoe inschikkelijk we met zijn allen zijn als onze gezondheid op het spel staat.
Dus 1 april, de grap heeft lang genoeg geduurd, back to normal toch?

Het Onze Vader van de vrije pers *

O,  Vader Staat,
uw naam worde geheiligd
uw rijk kome
uw wil geschiede
op deze aarde
geef ons heden nog
ons dagelijks brood
vergeef ons onze nalatigheden
zoals wandelen in het park
zonder anderhalve meter afstand
en breng ons niet in beproeving
O, Staat
wij smeken u
om ons allemaal op te sluiten
ons te beschermen
tegen onszelf
want wij zijn hier niet tegen
opgewassen, O Staat

Vader wees een vader
voor uw kinderen
die zich niet houden aan uw regels
hun handen te weinig wassen
elkaar omstrengelen
proberen hun demente moeder te bezoeken
O, Staat
verhinder dat toch allemaal
wees streng voor ons
want wij zijn maar mensen
en weten niet wat we doen

Vrijheid, o, Staat
kunnen wij niet aan
het brengt dood en verderf
sluit al onze mogelijkheden
tot samenkomst
tot vreugde, tot liefhebben
zet politie en leger
in om ons te behoeden
tegen onszelf!!!

O, staat,
verlos ons van het kwade
verlos ons van deze vreselijke virus
verlos ons van onze angst voor de dood
verlos ons van elkaar vooral
O, staat
en wij zullen u aanbidden
wij zullen niets meer van u vragen
Wij zullen alleen nog gehoorzame dienaren zijn.

  • Het onze Vader uit naam van Pieter Jan Hagens, Jeroen Pauw, Jeroen Wollaars, Bas Heijne en vele andere journalisten en intellectuelen.

 

 

 

 

 

Een nieuwe tijd

Een nieuwe tijd

Schuilen bij jou
genieten van je warmte
of gewoon even
een arm om me heen
datgeen wat het leven
de moeite waard maakt

Het is niet meer
het is verdweên
ik ben nu degeen
die zichzelf vermaakt
die dagelijks mediteert
en aan het opruimen slaat

Ik ben genoopt stil te staan
mezèlf schouderklopjes te geven
geen reizen meer
naar verre oorden
ik ben degeen
die nu een reis naar binnen maakt

Maar ook degeen, die
ieder medemens schuwt
(zelfs het liefste kleinkind
lijkt een gevaar)
bang is voor
de angst die vooral ’s nachts toeslaat

Het is een tijd van niet verzaken
het is een tijd
van moed
die aan de kern raakt

Van een op afstand zwaaien
omdat je weet
dat het die ander
net zo als jou vergaat

Laat het geen tijd zijn
van hamsteren
of van winterslaap
maar van bewustzijn
dat het een tijd is van transitie
van transformatie
naar een nieuwe menselijker staat

Een tijd van creëren
van fantaseren
van leren
wat er overblijft
als we ons van elkaar
moeten isoleren
gedwongen worden
onszelf naar binnen te keren
zonder houvast

Een tijd
waarin ons opnieuw en onontkoombaar
bescheidenheid past
een tijd tenslotte
van een gedwongen sabbat
waarin de aarde weer
tot zichzelf kan komen
nu de mobiliteit en gretigheid
de mens is afgenomen

En alles
al het gerace
om het verwezenlijken
van onze dromen
(en zo het onvermijdelijke einde
te ontkomen)
voorlopig
tot nader bericht

Is afgelast.