Welkom: Mika Noa, geboren op 16-2-2018

Mika Noa,
jouw geboorte
kondigde zich al aan
met oorverdovend  Chinees vuurwerk

Jij,
echte Chinese hond
Finse Michaël
halachisch joodse
oer-Hollandse Kouwenhoven
we kunnen het nog steeds niet geloven
Je bènt er!

Wij die zo
bij jouw komst betrokken zijn
hielden al dagen
onze adem in uit ongerustheid

Maar als je naar al je eigenschappen kijkt
en dat zijn er veel: loyaal, trouw
vol idealen en gevoel voor rechtschapenheid
dan is zo’n eerste hobbel eigenlijk een kleinigheid

Kleine meid, die, zo onverwacht na een doorwaakte nacht
vol onstuimigheid en weeën
je hoofdje plots naar buiten bracht
en op natuurlijke wijze werd geboren

moge jou
met zoveel mooie eigenschappen en kwaliteiten ineen
een lang en gezond leven zijn beschoren.

Je oma Joyce

Ode aan NAP, het café/restaurant aan de haven van IJburg (west)

Als wij, mijn hond en ik
ons wagen
door de koude en de wind
richting het ons bekende café aan de haven

Wacht ons bij binnenkomst
een gastvrij onthaal
een vriendelijke gezicht
zomaar opeens de gewenste cappuccino décafe
met een glas water
op mijn tafel aan het raam
met uitzicht op de boten

Wat wil ik anders als mens
die op dit ondermaanse loopt te dolen
dan het thuisgevoel van het simpele gebaar
en de glimlach waarin herkenning en acceptatie
ligt verscholen.

Hol-land

Dit gedicht uit  2015, gepubliceerd in de Haarlemse dichtlijn 2015, titel: Verder is alles rust, heeft nog niets aan betekenis ingeboet

Hol-land

De aarde beeft
uitgeleefd en uitgeput
huizen verzakt
muren staan scheef
door palen gestut

Ontsnapt het gegapte gas
als een wind uit ingewand
stinkend naar NAM
en energieverslavings-dwang

Maar kijk je naar
de grazige Groningse weiden
als naar oud-Hollandse schilderijen
waarop alleen de koeien
klagelijk loeien
tegen het zachtrood
van de avondlucht

Dan kan, het geweten gesust
Neerlands bruto nationaal product
in alle rust verder blijven groeien
en hoeven we ons
niet langer
met de ondergang
van dit holler worden Avondland
te bemoeien.

 

PS: Nu anno 2018 rijden de tractoren
van de boeren richting Den Haag
maar de toezeggingen
blijven nog steeds erg vaag.

Wat taal vermag

Een witlachend
bleekgezicht
zag zo wit als een doek
toen zijn zwarte geld
bleek
niet te zijn witgewassen
maar zwart bleef
toen heeft hij bleek van schrik
zijn zwarte flappen
in een bleekhollander gedaan
en ziet
het kwam er bleekjes uit
Wat bleek
het was wit uitgeslagen
zo wit als een duif
ongeschikt voor de ruif
van deze kapitalist

Toen is hij maar
digitaal
gegaan
maar cryptogeld
is duister
is dat zwart
of zwart op wit?
niet geschikt
of juist heel erg geschikt?
Hij raakte het spoor bijster
tot een zwarte lijster
een prachtig lied
ten gehore bracht
en hij niet langer
aan rijker nog rijker worden, dacht

Maar allerlei kleuren zag
schitterende kleuren
zoveel en zo geschakeerd
dat hij, de bleke witte
man, bloosde
en zich realiseerde
dat hij met zijn donkere blik
paars kon worden
van woede
groen van jaloezie
rood van schaamte
en roze van diepgevoelde
liefdesenergie
dat zwart niet zwart was
maar ebbenhout
of mahonie

Ach wat, dacht hij
waarom steeds maar weer
dat zwart en wit
waarom niet gewoon iedereen
een regenboog-ik!

Storm en geboorte

18 januari 2018

Er woedt een storm over het land
het piept en kraakt
het trilt en zwaait
en op de weg
kun je je beter niet begeven
volgens NL-Alert

Treinen rijden niet
noch bussen of trams
maar hoe stop je een mens
die gewend is
zich veel veelvuldig
naar elders te begeven
een mens die niet kan leven
zonder mobiliteit

Hoe stop je een mens
die gewend is dat alles op tijd rijdt
dat time-tables kloppen
zo’n mens is niet te stoppen
zo’n mens gaat niet binnen zitten
blij te kunnen mediteren
of iets van de woede van de natuur te leren

Zo’n mens gaat op weg
naar een doel dat hij of zij beoogt
en poogt en poogt en poogt
wil niets weten van tegenwind
een wind die geen mens meer
op de openbare weg gedoogt
een wind die heerst als een vorst
die geen tijd vermorst
alles omver werpend
snerpend
fluitend, muitend

Zo’n wind is nietsontziend
zo’n wind is niet langer onze vriend
maar legt ons lam en neer
zo’n wind komt van nu af aan
keer op keer.

 

19 januari 2018: Geboorte van Jules

Jij kwam om zeven uur
er werd aan je getrokken
was je één dag na die storm
misschien zo geschrokken?

Natuurgeweld
is niet alleen om ons
maar soms
speelt het zich af in een buik
bij jou leek het even een fuik
maar gelukkig
kwam je eruit
moest je wat op adem komen
zo gestoord in je dromen
jij sterrenkind met je gezicht
naar boven

Hoe welkom en aanbeden nu al
zo klein als je bent
zo gewikkeld in warme doeken
hoe blij zijn wij
als je mondje
een tepel gaat zoeken

Je ademt, je leeft
misschien heb je zelfs al even geschreeuwd
maar vooral veel geslapen
wat ben je verstandig kleine vent
je neemt de tijd
om je entree op deze wereld te verwerken
en om op jouw manier aan te sterken!

Terug in de tijd

Terug in de tijd
van “De schaamte voorbij”
van Anja Meulenbelt
die vond indertijd (1976)
dat je niet met je vijand
naar bed moest gaan
anders pleegde je verraad
aan het ideaal
van de echte onafhankelijke vrouw
die zich niet langer liet onderdrukken
zich niet meer in het gender-keurslijf perste
dat Simone de Beauvoir al zoveel eerder schetste

Opeens mag je nu weer
feminist zijn met me too
en beschuldigingen uiten
je ongenoegen spuien
en verongelijkt wijzen
naar dat vreselijke mannelijk geslacht
dat zomaar als je even niet oplet
aanrandt en verkracht

Opeens mag je weer
slachtoffer èn aanklager zijn
gekleed in het zwart
alle aandacht
van de wereld opeisen

Zo anders
dan in vijftig tinten grijs
de sado/maso liefde bedrijven
of tot elke prijs de eer van de familie bewijzen
Maria èn hoer ineen zijn
of twijfelen aan je gender-indentiteit

Ooit rolden koppen
van koningen en prinsen
Van hen die zich hoog
boven alles en iedereen verheven wisten
van het schavot
en lachten volksvrouwen
op de eerste rang verzameld
zich rot
terwijl hun breiwerken
bloedspatten bevatten

Maar nu komt er uit hetzelfde Frankrijk
van de Beauvoir en de gelijkheid
een kritisch geluid
dat de eendracht  en solidariteit
van vrouwen splijt
zodat de woede zich nu op Deneuve
en de haren richt
die voor de vijand zijn gezwicht

En zelfs pleiten voor toenadering
gestuntel en geprobeer
in het seksuele verkeer

Het eind van dit liedje is
nog ongewis
maar laat ik wat voorspellen:
vrouwen die elkaar voor rotte vis
uitmaken en zware oordelen over elkaar vellen

De heren
kunnen dan weer achterover hellen
en zoals altijd beweren:
ach, laat die vrouwtjes
gewoon maar even lekker rellen!

2018 Het jaar van verzet

Verzet 1

Vandaag verzette ik
het tafeltje
dat altijd in dezelfde hoek staat
dat ronde
je weet wel…
dat nog van tante Marleen was

Opeens is het zover
ik weet niet waarom
het had niks verkeerds gedaan
was niet eens scheef gaan staan
of door haar poten gezakt

Het had gewoon afgedaan
er was geen protest
geen verzet
na 30 jaar
heb ik het
bij de kraak gezet

Nu 10 jaar later
verschijnt ze in mijn droom
knipoogt en zegt:

“Wat gij niet wilt
dat u geschiedt
doe dat ook een ander niet”.

Verzet 2

Verzet je
wordt als je niet uitkijkt
een verzetje
want echt verzetten
betekent doen
en doen is niet beweren
of beleren
maar het tij keren
zoals niet meer vliegen
of uitsluitend nog met
openbaar vervoer
geen vlees meer eten
en een vluchteling in huis
internet afzweren
en weer voor de buis
consuminderen
de baas hinderen
met lastige vragen
over misstanden
ondanks prestatiedruk
toch gewoon een menselijk gesprekje
onder het aanleggen van
drukverbanden

Je loon gaat er niet mee omhoog
je zal er niet voor worden onderscheiden
je zal er vaak en veel waarschijnlijk
onder lijden
en als je niet in het hiernamaals gelooft
word je vaak van je geloof
in de mens beroofd

Want je verzetten
is ook in een democratie
niet alledaags
gewaagd, verzet is altijd gewaagd!!

Knus leven

We  versieren het huis
met zilver en takken
en steken kaarsen aan

Bij flakkerend licht
houden we handen vast
vieren dat we niet alleen
in het leven staan

We eten en drinken
en klinken
zoals mensen voor ons
al eeuwen hebben gedaan

Vergeten
dat het leven eindig is
en hoe het mis kan gaan

Roepen daarbij
als het even kan
al zingend een heiland aan.

Wens voor het nieuwe jaar

O, aardbolletje
hoe graag zou ik jou aaien
over je bolletje
met al die kleine mensjes erop
die elkaar en jou bedreigen non stop

O, aardbolletje
houd je nog even draaiende
steunend en kreunend
onder al ons geweld
O, aardbolletje
jij bent mijn held

Met je vulkanen en erupties
je woedegolven
en orkanen
je waarschuwingen
aan ons adres

O, aardbolletje
waarop ik zo klein als ik was
mijn voetstappen
footprints inmiddels
heb gezet

Houd ons nog even overeind
ook al doen we gek
bouwen muren
en zetten overal een hek

O, aardbolletje
hoe klein hoe nietig
in The Universe

Hoe intens
vereer ik jou
met je aarde en je water
dat je ondanks droogte en vervuiling
steeds weer ververst

Vergeef me voor mijn zonden
voor mijn hebberigheid
en mijn oogklep

Laat mij en mijn nageslacht
nog even leven
zonder dat je helemaal
je vertrouwen opzegt!