Monster-zege

Onlangs sprak ik een oude kennis, 80-plusser uit Waterland, aardige man, staat nog volop in de samenleving, verhandelt van alles en nog wat en heeft natuurlijk zoals ieder oudere wat kwalen.
Toen ik hem vroeg wat hij ging stemmen antwoordde hij ferm: Baudet.
Ik had van alles verwacht maar dat niet, slechte behuizing, nou nee, reden tot klagen over de overheid, nou nee. Toen ik hem verwonderd vroeg waarom, reageerde hij opeens heftig: “Er moet een ommekeer komen, dat is zeker!” Aldus mijn zegsman en hij refereerde aan de veel duurdere energierekening. Ik vroeg hem hoeveel duurder zijn energierekening dan was geworden, maar dat kon hij niet zeggen. Eén ding wist hij zeker: die rekening zou enorm omhoog gaan. “Ze zouden hem wel weten te pakken.”
Het deed me denken aan het verhaal van Hans Achterhuis in Zutphen het afgelopen weekend over utopie, georganiseerd door het Filosofisch café aldaar.
Volgens Achterhuis gaat het bij veel mensen om het verhaal, het verhaal waarin ze geloven.
De Verlichting met zijn introductie van het geloof in de rede was op zijn retour.
Verhalen daar geloof je in en ook al draag je tig argumenten en feiten aan waarmee je het verhaal gemakkelijk onderuit kan halen, dat heeft geen zin.
Je moet met een eigen groot verhaal komen. Overigens zei hij er ook bij dat filosofen daar niet voor waren.

Het verhaal van Baudet is eenvoudig en ook wat gedateerd. Het is ook het verhaal van Trump en komt erop neer aldus Achterhuis dat er een vreselijke crisis is, een crisis van de beschaving, dat er aanwijsbare “bedreigers” zijn (de heersende elite, vreemdelingen, migranten, moslims, intellectuelen, journalisten, joden natuurlijk (zitten vaak verstopt in de heersende elite of de media!)) en dat de oplossing moet worden gezocht bij de persoon (en zijn partij) die met zijn macht voor de omwenteling gaat zorgen.
En natuurlijk dat het dan allemaal goedkomt.
Ik noem het even “zwarte” romantiek met de voornaamste bedoeling macht te verwerven.

Even wat zaken op een rijtje die me opvielen en eigenlijk niet zoveel aandacht hebben gehad in de nasleep van de “monster”zege van Baudet.
In de eerste plaats mogen meer stemmers naar de stembus zijn gegaan maar dat is nog steeds iets meer dan 50 procent. Die andere bijna 50 procent zijn dus niet op komen dagen.
Dat zou voor een partij als Forum voor Democratie een grote zorg moeten zijn, maar ik heb er niets van gemerkt.
In zijn overwinningsspeech, meer een overwinningsroes, had Baudet het helemaal niet over de wegblijvers. Voor hem geen probleem dus.
Deze niet-stemmers, die toch de echte zorg van een democratie zouden moeten zijn, waren ook opvallend afwezig in programma’s over het verloop van de verkiezingen. Jinek wist wel wat Baudet stemmers op te trommelen, maar geen niet-stemmers dus.
Baudet is met zijn partij er ook niet in geslaagd deze groep, de echte afhakers van deze samenleving, aan te spreken en heeft hen slechts mondjesmaat bereikt.
Wel heeft hij veel van de PVV afgesnoept en wat mij erg opviel: zijn stemmers bestaan voornamelijk uit mannen, die van Groen Links uit vrouwen. Aha.
Baudet zegt dat zijn partij een veldslag heeft gewonnen, dus toch een veldslag tussen mannen en vrouwen? Mannen tegen en vrouwen voor het klimaat?
Mannen vleeseters, vrouwen vegetariërs?
De journalisten van mijn media (geen Twitter en Face book) hadden het erover dat hij jonge mensen zo aanspreekt maar zoals mijn voorbeeld al aangeeft, hij trekt juist oudere kiezers met zijn “zwarte” romantiek. De echte jonge mensen hebben op oa D66 gestemd.
Ik dacht weer aan de Brexit. Ook daar was een schisma te zien tussen ouderen en jongeren.
Jonge mensen die nog geloven in een  globalistisch wereldbeeld. De digitale nomade die  niets moet hebben van opgesloten te worden achter onneembare muren van een natie die ze eigenlijk al zijn ontgroeid.
En ouderen die de ontwikkelingen in de techniek, de innovaties en veranderingen in hun omgeving (dus niet alleen buitenlanders!) niet meer kunnen behappen en terugverlangen naar een nooit bestaande of bestaan hebbende werkelijkheid.
Met 13 mensen van Forum in de Eerste Kamer zal het wennen zijn.
Zijn getrouwen van het eerste uur zullen die Kamer bevolken waaronder professor Cliteur, een rechtsgeleerde, wel iemand die nadat hij door humanisten lang  op het schild is gehesen, steeds meer de rechtse afslag nam.
Zelf afkomstig van de juridische faculteit Leiden, de stad, die op 3 october het verzet tegen de Spanjaarden groots viert en in november altijd het moedige verzet van Cleveringa in de jaren veertig, kan ik nog niet bevatten dat hier het product Alt right is geschapen door dezelfde Cliteur, promotor van Baudet, zoals Wilders (met zijn ideëen) het product was van Bolkesteijn.
Ook Annabel Nanninga, die nu voorzitter is van de fractie in de Amsterdamse gemeenteraad en lollige antisemitische tweets verspreidt over dat ze na 6 pagina’s  Mein Kamp al zin heeft om joden te vergassen, zal van die fractie deel uitmaken.
In een uitstekend stuk in de Volkskrant van gister wordt de overwinnigsspeech van Baudet zorgvuldig ontleed onder de titel: Minerva’s uil en de wedergeboorte.
Het is in de geschiedenis van dit land niet vaak voorgekomen dat overwinningsspeeches moeten worden vertaald naar de “gewone”man, van wie  Baudet het zou moeten hebben…..
De uil staat symbool voor de wijsheid. Het lijkt erop dat Baudet hier zichzelf bedoelt die met zijn wijde vleugels ons allen komt redden van de ondergang van het avondland.
Het gebruik van het woord front en van het woord boreaal viel ook op evenals het woord oikofobie oftewel zelfhaat.
Simpel samengevat:  het einde der tijden, de apocalyps, is nabij maar ik en mijn partij, met ons Noorderlicht van het zuiver arische ras (het woord boreaal vervangt in extreem rechtse kringen het woord arisch omdat dat wat besmet is geraakt), zal u redden van dit doemscenario, dat door de ketters van de andere religie dichterbij wordt gebracht (degenen die iets aan het klimaat willen doen). Hij gebruikt hier allerlei religieuze symbolen als de wederopstanding ed.
Het zou kunnen dat hij evenals zijn partijgenote Nanninga inderdaad een goede studie van Mein Kamp heeft gemaakt, want Hitler was ook dol op dit soort symbolen.

En dan te bedenken dat juist de Eerste Kamer helemaal geen politiek gremium is maar puur een (juridisch) controle-instrument.
Hoeveel goede juristen er bij de boreale mannen zitten, we moeten het afwachten.

Vliegrampen en de relatie mens/techniek

“Airplanes are becoming far too complex to fly. Pilots are no longer needed but rather
computer scientists from MIT.
I see it all the time in many products. Always seeking to go one unnecessary step further, when often old and simpler is far better.
Split second decisions are needed and the complexity creates danger.
All of this for great costs yet very little gain.
I don’t want Albert Einstein to be my pilot. I want great flying professionals, that are allowed to easily and quickly take control of a  plane”, einde citaat.

Van mij mag verwacht worden dat ik met instemming mensen citeer waarmee ik het eens ben en die zo ongeveer mijn maatschappijvisie en politieke richting zijn toegedaan.
Maar hier hebben we opeens te maken met een bijzonder grote uitzondering.
Het is de heer Trump zelf die nav de rampen met de Boeing 373 Max 8 dit verhaal twitterde en de wereld in zond!
Trump, by all means, aan wie ik tot nog toe een grondige hekel heb en  die ik een gevaar vind voor de democratie, zijn land en de wereld, verwoordt hier een argwaan in technische ontwikkelingen en misschien wel de (technische) wetenschap zelf. Tegelijkertijd een vertrouwen in het juiste oordeelsvermogen van de professional die in staat is in zeer korte tijd zeer adequaat te handelen. Zo had ik het gezegd kunnen hebben, haha.
Een wantrouwen in de techniek en een vertrouwen in de mens, dus.

Even over de techniek in deze.
Los van de uitkomst van de gevonden zwarte doos, is nu al bekend dat het zgn anti-stalling-systeem voor piloten moeilijk te hanteren lijkt.
Een aantal piloten had reeds van te voren gewaarschuwd dat hierin een gevaar school.
Maar de professionals werden niet gehoord kennelijk. Er was een te groot belang gemoeid met het inzetten van deze dure vliegtuigen.
Professionals die waarschuwen, het klinkt bekend. En ook systemen die deze professionals overrulen. Innovaties die niet innovatief genoeg kunnen zijn.

Heb ik een hekel aan technische vooruitgang?  Wil ik terug naar vroeger en simpeler zoals Trump suggereert in zijn tweet? Ik verwijs u graag naar mijn blog van 8 november 2018 over totalitaire technologie en het machteloze gevoel dat technische systemen kunnen oproepen.
De piloot die machteloos moet ervaren dat de neus van het toestel omlaag in plaats van omhoog gaat en dat hij niet in staat is dat te corrigeren, er geen greep meer op heeft, heeft iets van de hedendaagse mens die de technologische revolutie niet meer in de hand heeft, zich niet erkend, zich vervangbaar voelt en vreest voor zijn baan.
Zou het misschien zo zijn dat de verrechtsing en de gele hesjes met hun protesten tegen de overheid en heersende instituties eigenlijk staan voor een revolte van de mens die erkenning en waardering van zijn of haar mens-zijn behoeft inclusief de fouten die hij of zij maakt?
Willen die witte (overwegend ) mannen die de ander zo vrezen, eigenlijk communiceren dat ze het zat zijn om wel voor van alles verantwoordelijkheid te dragen of aangesproken te worden maar in feite in de wereld van vandaag volstrekt overbodig zijn en geen enkele controle meer hebben?
Zoiets lijkt Fukuyama te zeggen in zijn nieuwe boek Identiteit, begrijp ik, hoewel ik het boek zelf nog niet gelezen heb maar wel het boek van Paul Verhaeghe over identiteit en de invloed van de neoliberale koers in Europa op de mens en de samenleving. Prachtig boek trouwens.
Als je bang bent voor technische ontwikkelingen zoals zelf-rijdende auto’s of robotten die in het bejaardentehuis personeel gaan vervangen, moet je nodig zelf innoveren is de opinie in deze maatschappij. Dan ben je verouderd zoals de menselijke thuishulp of de auto die nog een bestuurder nodig heeft.
Mijn familie, voornamelijk VVD-ers waren believers in techniek, hoewel ze zelf nogal eens weinig technisch inzicht hadden. En ook bij humanisten kom je een dergelijk geloof nogal eens tegen.
De rampen met de Boeing 737 Max doen me denken aan Icarus die te hoog vloog enerzijds en de Titanic die te zwaar en te volumineus was anderzijds.
Want wat is er mooier dan het Duitse gezegde: In der Beschränkung zeigt sich der Meister.
Maar misschien ben ik gewoon met Trump en alle boze gele hesjes, let wel HES-jes, aartsconservatief en bang voor verandering, dat kan natuurlijk ook.
Ik eindig graag met een gedichtje:

De trotse vleugels
hoog geheven
de staart er keurig achteraan
weigert de neus
alle menselijke bevelen
en duikt naar beneden
anti-stalling is de naam.

Zeggen en doen en denken en doen

Allereerst even een antwoord op de vraag en de oproep van vorige week.
Kennelijk was die erg moeilijk want ik heb geen reacties gehad op deze oproep, dus geef ik zelf nu even de clou.
Stel dat een publiek figuur of een partij vindt dat leren kleding niet meer zou moeten worden gedragen omdat dat dieronvriendelijk is dan kan zo iemand of zo’n partij dat publiekelijk stellen en valt dat onder de vrijheid van meningsuiting.
Iets anders wordt het wanneer deze persoon of partij besluit een boycot te starten, de BALK, oftewel Boycot Alle Lederen Kleding en acties begint tegen producenten van lederen kleding, stickers plaatst op lederen kleding, de boer op gaat om overheden te overtuigen dat lederen kleding onder schadelijke producten valt, ramen bekladt van winkels die lederen kleding verkopen etc.
Producenten zullen er nu alles aan doen om deze dier-activisten tot terroristen te verklaren en de dierenliefhebbers zullen op hun Congres een resolutie aannemen waarin de BALK een geoorloofd middel wordt genoemd om dieren te beschermen evenals het milieu.
Dat laatste betekent dan dat je duidelijk partij kiest voor de bescherming van dieren en nog sterker voor dit middel om dieren te beschermen! Dit is dus DOEN en niet zomaar een mening.
We hebben hier te maken met het verschil tussen zeggen en doen/daadwerkelijk partij kiezen.

Deze week kwamen de resultaten vrij van een onderzoek naar het verschil tussen denken en doen.
Het I&O heeft in opdracht van Binnenlands Bestuur een onderzoek gedaan naar de houding en het gedrag van mensen waar het duurzaamheid betreft.
Tot mijn grote genoegen natuurlijk kwam er iets uit wat ik altijd wel had gedacht. Dat zie je vaker bij goede onderzoeken.
Mannen hebben een duidelijk grotere voetafdruk waar het het milieu betreft dan vrouwen. Ha! Kijk eens aan. Ze eten meer vlees, ze rijden meer in grotere milieuvervuilende auto’s en ze vliegen beduidend meer.
Kat in het bakkie.
Natuurlijk was voor mij ook weer een prettige opsteker dat de VVD stemmers duidelijk vervuilender bleken dan mensen die op andere partijen stemden.
Ik stem niet op de VVD, mag u weten, dus ik voelde me niet aangesproken.
De VVD blijkt dus niet alleen uit te munten waar het integriteit-problemen betreft maar trekt kennelijk ook milieuvervuilers.

Helaas was mijn gejubel van korte duur. Toen ik verder las zag ik wat voor mij minder prettige conclusies.
Hoger opgeleiden, huizenbezitters en boven modalen bleken beduidend meer te vervuilen dan de rest. Ons soort mensen, zoals Jos van der Lans deze mensen ooit noemde , wat ik zelf altijd een vreselijke term vond, blijken helemaal niet zo milieuvriendelijk te zijn als ze zelf nogal eens denken. Er blijkt een discrepantie tussen hun denken, hun opvattingen en hun doen.
Degenen die zeggen heel milieubewust te zijn, laten zich toch een mooie vliegreis en vakantie naar China of de Galapagos-eilanden niet ontzeggen.
Ze bezitten nogal wat vierkante meters woonoppervlak en wonen dan ook nogal eens in niet al te energie-vriendelijke huizen. Ze consumeren misschien wat minder vlees maar dat is niet in verhouding met de rest van hun koop en vervoersgedrag.
Tja, daar keek ik even in de spiegel met mijn woning van 95 vierkante meter en een aardig pensioen. Ik heb geen auto maar profiteer van die van mijn vriend en vlieg niet veel maar dat was tot nu toe omdat ik een hond had en in die zin gebonden was, maar toch met een gemiddelde van 1 keer per jaar en ook een keer naar familie in Canada, dat tikt aan.
Mij valt op dat juist degenen die zich inspannen voor een beter klimaat zich daarvoor suf reizen naar verre oorden per vliegtuig.
“Niet lullen maar poetsen,” is een bekend wat plat Hollands gezegde maar in dit geval snijdt het toch wel hout.
Iedereen, ook hoger opgeleiden en bezitters/rijken verwachten van  de overheid of het bedrijfsleven een oplossing voor het klimaatprobleem en dan heb je de echte diehards die beweren dat er helemaal geen klimaatprobleem is, zoals Baudet, zodat je je überhaupt niet schuldig hoeft te voelen.
Maar inderdaad, een schoner klimaat begint bij jezelf en dat vergt inzet, discipline en een heleboel zelfinzicht.
De vraag is of we dat wel op kunnen brengen. Ik merk in elk geval dat laksheid en gemak en natuurlijk een zeker hedonisme: je leeft maar één keer!!!, het vaak winnen van die noodzakelijke inzet.

Oproep aan de lezer(es)

Beste lezer(es)

A.s. zondag 3 maart wordt mijn dichtbundel Nestgeur, uitgegeven door Boekscout gepresenteerd bij Perdu. Presentator is Jos van Hest.
In deze blog wil ik u een vraag voorleggen en degene die die vraag het meest doeltreffend en origineel of geestig beantwoordt, krijgt, als hij of zij zijn/haar adres vermeldt een gratis dichtbundel van mij toegestuurd!

Het enige dat u hoeft te doen is: 1) mijn vorige blog lezen en 2) het antwoord daarop gegeven door Groen Links hieronder en 3) een reactie geven op mijn vraag: wat is er onjuist aan de redenering van Groen Links in het antwoord op mijn in mijn blog gestelde vraag, nl waarom het congres niet heeft overwogen om het genuanceerde standpunt van EAJG over te nemen.

Het antwoord van Groen Links aan mij was:
Twee weken geleden is de motie  BDS aangenomen op het congres. De motie roept Groen Links-parlementariërs op zich te verzetten tegen de strafbaarstelling van BDS.
De Tweede Kamerfractie van Groen Links vindt het belangrijk dat het internationaal recht en bijbehorende mensenrechten worden nageleefd. In het Israëlisch-Palestijnse conflict verwerpen wij geweld, haat en intimidatie aan beide kanten.
Wij vinden vrijheid van meningsuiting een kernwaarde van een gezonde democratie. Daarom verzetten wij ons tegen het verbieden of strafbaar-stellen van bepaalde standpunten. Of we het nu eens zijn met die standpunten of niet.

Vraag: Wat is onjuist in deze redenering als antwoord op mijn vraag en kunt u dat beargumenteren??? Zie hierboven.

Groen Links antisemitisch?

We beginnen deze blog even met een gedachte-experiment.
Stel dat we in Nederland na verkiezingen een regering krijgen met als premier Thierry Baudet en als vice-premier Wilders.
Ze maken een Regeerakkoord van anderhalf A4-tje waarin wordt uitgesproken dat de Nederlandse staat een staat is voor Hollanders die minimaal 3 generaties hier wonen en dat Nederlands de verplichte voertaal is. Het Engels of het gebruik van andere talen op scholen en universiteiten wordt afgeschaft en de jeugd moet vooral veel leren over de Hollandse geschiedenis met een accent op de glorietijd van de Nederlanden.
Etnisch profileren ed wordt aangemoedigd en er worden speciale straffen geïntroduceerd voor Niet-Hollanders, die ervan verdacht worden geen echte Hollander te zijn.
Berechting van deze mensen vindt buiten de officiële openbare rechtszitting in het geheim plaats en mensen kunnen lang worden vastgezet zonder proces omdat ze zoals dat heet “staatsgevaarlijk” zijn.
Er worden speciale zones gecreëerd waarin Niet-Hollanders worden gescheiden van echte Hollanders. Hollanders mogen niet langer trouwen met Niet-Hollanders en als ze dat toch willen (bijv in het buitenland trouwen) krijgen ze problemen met de staat.
Op de arbeidsmarkt en in de officiële instituties worden Niet-Hollanders gemeden. Ze mogen werken voor Hollanders maar onder extreme vervreemdende condities.

Misschien wat moeilijk voor te stellen voor ons hier, maar als uw voorstellingsvermogen te kort schiet raad ik u aan het boek Een vrouw alleen van  Ilana Hammerman te lezen over de situatie zoals zij die meemaakt in haar land Israël met de Palestijnse bevolking (zie mijn recensie in de digitale Nieuwsbrief van SIVMO)
Maar we gaan nog even door met ons gedachte-experiment.
Natuurlijk zijn er vele Nederlanders die het hier niet mee eens zijn en ze gaan zich verzamelen in mensenrechten-bewegingen. Deze bewegingen worden gesubsidieerd oa door Nederlanders die inmiddels het vaderland zijn ontvlucht. Dat is een reden voor de regering van Baudet en Wilders om de geldstromen te blokkeren en organisaties die zich met mensenrechten bezig houden te verbieden dan wel het leven zuur te maken op verschillende manieren.
Dit alles levert het beeld op van een “racistisch” land waar het niet langer goed toeven is.
Diverse andere landen en vertegenwoordigers verklaren Hollanders voor racisten en fascisten. Dat betekent dat ze in andere landen nogal eens het slachtoffer worden van anti- Hollandse gevoelens en aanslagen.
Komt deze typering u inmiddels een tikje bekend voor?
Of ergert u zich aan de vergelijking tussen Hollanders/Nederlanders en joden/Israëliërs?
Joden zijn immers al eeuwen slachtoffer van vervolging en vernietiging en Hollanders niet. Maar juist dat verschil maakt de discussie over Israël en de Israëlische politiek zo schimmig en ingewikkeld!

Afgelopen zaterdag nam het Groen Links-congres een motie aan, waarbij het ging om de BDS(Boycot, Divest, Sanction)-campagne. Het Europarlementslid Judith Sargentini, die zich uitermate moedig had gedragen tav het opkomende fascisme in Hongarije en daar op haar manier en effectief een stokje voor heeft willen steken, twitterde nu enthousiast: BDS is een geoorloofd middel om de Palestijnen te helpen in hun strijd voor rechtvaardigheid, aldus een resolutie van het Groen Links-congres.

Even wat reacties: Het CIDI wijst erop dat de praktijk van BDS regelmatig gepaard gaat met uitingen van antisemitisme en zelfs verweven is met terroristische organisaties.
Maarten Jan Hijmans (belijdend liberaal joods) bekend als Abu Pessoptimist juicht de aanname van de resolutie juist toe en vindt het een legitieme, geweldloze manier om op te komen voor de Palestijnse rechten inclusief de terugkeer van alle Palestijnse vluchtelingen (5,5 miljoen).
Leon de Winter vergelijkt Groen Links met de NSB. Hij zegt: De partij van Jesse Klaver heeft zaterdag antisemitisme geïnstitutionaliseerd en dat is sinds de NSB niet meer voorgekomen in dit land.
Een Ander Joods Geluid ( waar Hijmans lid van is) heeft op haar site een genuanceerd verhaal over BDS en legt uit wat het betekent. Niet dat Israël helemaal geen bestaansrecht heeft, maar is wel vergaand nl dat opgeroepen wordt tot boycots, desinvesteringen en sancties tegen Israël zolang geen einde wordt gemaakt aan 1) de bezetting van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, 2) de Afscheidingsmuur niet wordt afgebroken, 3) geen gelijke rechten zijn aan de Palestijnse minderheid in Israël en 4) het Recht op Terugkeer voor Palestijnse vluchtelingen niet wordt erkend.
Het standpunt van EAJG is dat  een “boycot van de bezetting” een goede zaak is, waarbij men zich richt op instanties en bedrijven die direct profiteren van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook of daaraan bijdragen. Een gedeeltelijke BDS dus.

Mijn vraag aan Groen Links zou zijn: Waarom is er op het congres niet voor gekozen om in navolging van EAJG en European Jews for a Just Peace en de Amerikaanse Jewish Voice for Peace voor een onderschrijving van een gedeeltelijke boycot te stemmen?
Dit zou wat mij betreft betekenen dat Groen Links juist die joden en Israëliërs ondersteunt die zoveel moeite hebben met de huidige Israëlische politiek. En dat betekent weer een empowerment van deze mensenrechten-organisaties, wat ze absoluut nodig hebben juist naar de Israëlische regering toe. En last but not least het zou ook de verbinding tussen Joodse en Israëlische vredes -en mensenrechten-groeperingen met Palestijnse groepen versterken.

Te scherpe toon

Sylvana Simons heeft de woede van de hele gemeenteraad van Amsterdam over zich heen gekregen vanwege haar aanval op de Amsterdamse politie.
Zij moet zich diep, diep schamen, heeft zich belachelijk gemaakt en zaait angst onder jongeren, aldus de kop van het artikel in Het Parool van vandaag, donderdag 14 februari van de hand van Michiel Couzy.
Zij durfde zich ongerust te maken over de gevoelens die de dood van een 31-jarige jongeman, die voor de Nederlandse Bank is doodgeschoten door de politie, te weeg heeft gebracht bij jonge mensen uit haar (gekleurde) achterban.
Nou ben ik niet gekleurd, ook niet erg jong, nl bijna 73 maar zonder dat ik nog kennis had genomen van de gevoelens van ongerustheid van de achterban van Simons heb ik de blog geschreven: Hulp bij zelfdoding, suicide by cop, van de vorige week.
Dus zo gek was dat nou ook weer niet.
Mag een politicus of -ca zich publiekelijk zorgen maken als in het centrum van Amsterdam een man met een speelgoedpistool zich voor de politie werpt en wordt “afgemaakt”?
Ja ik zeg hier dus niet neergeschoten, maar “afgemaakt”.
Als ik dat in de Raad van Amsterdam had gezegd was ik ongetwijfeld ook “afgemaakt”.
Toch wel raar dat vragen stellen en kritisch zijn over zo’n belangrijke en fundamentele aantasting van de rechtsorde, zoveel woede opwekt bij links en rechts.
Natuurlijk leven we mee met al die politiemensen die een gezin hebben en bang zijn voor hun leven als ze een verwarde of depressieve man met een (nep)pistool op zich af zien komen.
Maar moeten ze dan in paniek raken en 20 schoten afvuren of moeten ze als professionals reageren en precies datgene doen waar ze voor zijn opgeleid?
Namelijk herkennen van een psychisch probleem bij de man en herkennen van een nep-pistool, dat dus geen kogels kan afvuren en vervolgens eventueel de man “kalt stellen” zonder hem te doden of ernstig te verwonden.
Want daar gaat het dus om bij professionals.
Daar worden ze voor opgeleid.
Nu lijkt het erop, zeker door de brief van ene Joeri die erbij was bij het incident, dat politiemensen ook maar mensen zijn en dat onze zorg allereerst naar hen en hun trauma’s moet uitgaan.
Maar hoe zit het dan met de geschokte rechtsorde?
Dit begrip wordt meestal gebruikt in de zin dat de rechtsorde geschokt kan zijn door een zgn criminele daad en dan moet dus de dader bestraft worden, om zo de gevoelens van de samenleving tegemoet te komen en hun veiligheidsgevoel te beschermen.
Immers sinds aan de overheid het geweldsmonopolie is gemandateerd, hebben de burgers minder de neiging elkaar geweld aan te doen. Dat is het uitgangspunt.
Naarmate dat mandaat minder goed functioneert wordt de kans groter dat burgers eigenrichting plegen.
Als een depressieve man wordt “afgeschoten” door de politie kan dat omgekeerd burgers schokken in hun veiligheidsgevoel. De politie die ze vertrouwden als beschermer tegen gewelddadige acties, keert zich nu tegen een kwetsbare burger en kan zo iemand dus doden.
Indien burgers zichzelf identificeren met de neergeschoten kwetsbare burger kan het zomaar dat ze bang worden dat de politie geweld tegen hen gaat gebruiken ipv hen beschermt. Zo gek is dat dus niet.
Deze burgers zouden zich wellicht kunnen gaan bewapenen omdat ze de politie dan als risicofactor gaan zien. Zoiets lijkt me in Nederland nog niet aan de hand, maar dat moeten we hier natuurlijk ook niet krijgen.

Hulp bij zelfdoding, suicide by cop

Woensdagavond om 10 over 10 stond ik na afloop van  mijn tekenles, zoals gewoonlijk, op de Korte ’s-Gravesandestraat te wachten op lijn 7 die mij naar Rietlandpark zou vervoeren om vervolgens over te stappen op lijn 26 naar IJburg.
Geen tram, niets, nada. Om half 11 begon ik me toch behoorlijk ongerust te maken. Ik stond daar met Spaanse of Italiaanse jongelui met wie een uitwisseling beperkt bleek, dus ik moest het even alleen uitzoeken.
Mijn telefoon leverde geen nieuwe informatie hoe ik ook zocht op de site van het GVB. Ik belde een taxi maar die ried me een rit af, want dat zou nog zeker een half uur duren. Enfin, ik besloot maar in de gure waterkou door te lopen naar het Alexanderplein, vanwaar inderdaad diverse trams vertrokken.
Voordeel was bovendien dat ik al lopend door mede gestrande ov-ers werd ingelicht over de oorzaak van het stilvallen van het openbaar vervoer vanuit de stad. Er was, zo werd mij verteld een man voor het gebouw van de Nederlandse Bank doodgeschoten. Jasses, een aanslag dacht ik nog, maar er werd aan toegevoegd: door de politie.
Wat deze mededeling met mij deed, is moeilijk te beschrijven, maar misschien komt “geschokt rechtsgevoel” er nog het dichtste bij. Want wat doet het met een mens, een Amsterdammer, zoals ik me inmiddels wel voel, als hij of zij hoort dat de eigen politie iemand doodschiet en dat nog wel, niet in een rare buitenwijk vol criminelen, nee midden in de stad zelfs voor de Nederlandse Bank? Ik probeerde bij mezelf nog: hij zal het er wel naar gemaakt hebben, een terrorist of zo…, maar ik hoorde niet dat er sprake was van een aanslag.
Later op het nieuws bleek de man wel omstanders te hebben gedreigd met wat een nep-pistool bleek te zijn en toen de politie hem was genaderd richtte hij dat nep-pistool op hen. Dat was kennelijk genoeg reden om de man zoals dat werd genoemd “neer te schieten”, wat een eufemisme is voor doodschieten. Omstanders hadden gehoord dat er wel 20 keer geschoten was, werd erbij vermeld. Ik dacht dat zoiets alleen in Amerika kon, maar nee hoor gewoon in Amsterdam.
Ze hadden de zaak nu in onderzoek bij de Rijksrecherche. Dat moest ons allen geruststellen begreep ik. Ooit heb ik mij als lid van de Coornhert Liga wel beziggehouden met politiegeweld en in ons Crimineel Jaarboek schreef Gerard de Jonge daar een zeer lezenswaardig stuk over. Het was voor ons altijd een belangrijk onderwerp en punt van aandacht, dus ik dacht meteen aan toenemend politiegeweld, gebrek aan goede schietinstructies en een gebrekkige opleiding en vroeg me af wat onze nieuwe burgemeester Femke Halsema, als rechtgeaarde pleitbezorger van de rechtsstaat daar nu van zou vinden.
Maar tot mijn starre verbazing werd erbij vermeld dat er hier waarschijnlijk sprake was van “suicide by cop”, kennelijk was er nog geen Nederlandse term voor, maar het betekent dus dat je je met opzet dood laat schieten door de politie, een soort alternatief voor je onder een trein gooien, misschien omdat dat alleen nog op het platteland kan?* Na afloop van het nieuwsbericht werd verwezen naar een telefoonnummer wat men kon bellen als men zwaar depressief was.
Na dit bericht viel me op dat geen krant of nieuwsitem aandacht besteedde aan het geschokte rechtsgevoel van de burger die het vertrouwen in haar of zijn politie verliest en bang is om al of niet per ongeluk te worden aangezien voor een suïcidaal persoon en dus neergeschoten of dus gewoon “vermoord” kan worden in het openbaar.
Eigenlijk werd het thema behandeld alsof de politie hier iemand had “geholpen”.
De depressieve man van 31 had tegen zijn moeder al gezegd dat hij zich misschien ooit door de politie zou laten doodschieten omdat hij het leven niet meer zag zitten.

Ik sloeg er maar eens wat wetsartikelen op na: bijv art 2 Politiewet:
“De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen, die deze behoeven”.
Verstaan we daar inmiddels onder dat de politie iemand die erom vraagt omdat hij graag een einde aan zijn leven wil, maar dat zelf niet kan doen, overhoop mag schieten?
Een burger die iemand helpt die een einde aan zijn leven wil maken, riskeert een aantal jaren gevangenisstraf aldus de art 293 en 294 Wetboek van Strafrecht maar de politie  helpt iemand dus ongestraft uit zijn lijden door 20 of was het 10 kogels op hem af te schieten?
We spreken hier zelfs inmiddels van een goede daad??
In een tijd dat de psychische hulpverlening en de jeugdzorg door alle bezuinigingen zo veel heeft geleden dat ze niet meer goed kunnen functioneren en er steeds vaker verwarde of depressieve mannen (vaker mannen dan vrouwen) op straat lopen, is het natuurlijk een goedkopere oplossing om ze dan maar af te knallen.
Tja, enig cynisme lijkt me hier toch wel op zijn plaats, sorry lezers.
Ook misschien een ideetje voor al die bejaarden die hun leven voltooid achten en maar nog steeds wachten op dat wetsontwerp van Pia Dijkstra?
Suicide by cop?
Mij lijkt dan wel dat de politiemensen goede schietinstructies moeten krijgen voor zulke gelegenheden. Niet 10 keer hoeven schieten maar gelijk in 1 keer raak!!!

 • In 2004 was in dezelfde buurt iets vergelijkbaars aan de hand met een Duitse man van 20 jaar, nog een jongen eigenlijk, die vlak bij de plek van de Nederlandse Bank vanuit een telefooncel de politie had gebeld en wilde praten. Hij kwam uit Neurenberg. Hij had een auto ongeluk veroorzaakt en heeft rond 3 uur ‘s nachts  op het politiebureau in de Pijp een politieman bedreigd met een gaspistool.
  De dag daarop treffen 7 politieman sterk met kogelwerende vesten de man zittend op het  Frederiksplein aan. Hij maakt aanstalten te schieten (met het gaspistool) en de agenten schieten 21 keer waarvan vier keer raak. Hij sterft ter plekke en blijkt achteraf zijn moeder te hebben ingelicht dat hij naar Amsterdam was getogen om zich te laten doodschieten.Commentaar: Je zou waarachtig denken dat we op dat gebied een toeristische attractie zouden kunnen worden (sorry lezers!).

Vrijheid

Het is vandaag gedichtendag. Het thema is vrijheid. Vandaar dat ik ter gelegenheid hiervan het volgende gedicht als blog presenteer:

Gewoon

Gewoon op een dag
als de zon schijnt
die leuke jurk aantrekken
of juist alles bedekken

In het zwart of wit gekleed
zelf mogen  bepalen
wie je vrienden zijn
of je dik of dun bent
wat je eet

Zonder angst over straat
je ID niet 24 uur paraat
niet bang hoeven zijn
voor wie je staande houdt
en naar je papieren vraagt
voor blikken die kunnen doden
of voor de staat
die al je gangen nagaat

Zomaar fietsen
zonder escorte
je haar lang of korter
of in een staart
tegen je vriend(in) kunnen zeggen
dat je hem of haar haat

Zomaar een auto besturen
niet bang hoeven zijn voor de buren
een reis boeken
zonder dat je familie je zal vervloeken
omdat je je niet passend gedraagt

Het gras kunnen ruiken
nooit hoeven onder te duiken
zomaar op slag verliefd
de pijn
omdat hij/zij de ware niet bleek te zijn

Fouten maken
je laten raken
en toch weer verder leven
blijven vertrouwen
van mensen kunnen blijven houden
liefde kunnen blijven geven

En dan op een dag
als je lichaam of je geest
het af laat weten
dit leven kunnen verlaten
gewoon omdat het mag.

Tegen jodenhaat maar pertinent niet joods

Onder het kopje “Tegen jodenhaat maar pertinent niet joods”, verscheen in de Volkskrant vandaag, zaterdag 26 januari, een stuk waarin gewag wordt gemaakt van een nadrukkelijk niet joodse stichting die zich gaat inzetten tegen jodenhaat en antisemitisme.
Het deed me opeens aan mijn vader denken die tijdens de oorlog aan het begin van de bezettingsjaren al de visionaire blik had om samen met anderen een zgn Frederiks-lijst op te stellen.
Er werden in die tijd allerlei lijsten aangelegd in de hoop dat die bescherming boden tegen fervente anti-joodse maatregelen en uiteindelijk deportatie. Mijn vader dacht dat juist een niet-jood meer bescherming zou kunnen bieden dan een jood (zoals bijv Weinreb indertijd).
We spreken hier wel over de bezettingstijd, een tijd waarin de bezetter zich weinig gelegen liet liggen aan de principes van een rechtsstaat en discriminatie en antisemitisme behoorden tot de centrale issues van de nazi-ideologie.
Joden werden als tot dan toe gerespecteerde burgers en ingezetenen achter elkaar van al hun rechten ontdaan.
Merkwaardig dat nu, anno 2019, een dergelijke optiek opnieuw een rol speelt. Denkt bijv de in het stuk aangehaalde rabbijn Jacobs dat de drie bestuurders van de SAP (Stichting Antisemitisme Preventie) werkelijk meer kunnen betekenen voor de preventie van antisemitisme dan joden zelf?
We hebben het hier onder meer over Joël Voordewind, kamerlid van de CU en predikant Orlando Bottenbley, ondertekenaar van de Nashville-verklaring, aldus de Volkskrant.

Met zulke vrienden, en dan duid ik vooral op de laatste hoef je geen vijanden meer te hebben lijkt me (zie ook mijn blog over de Nashville verklaring).
Bij Jinek hebben Gert-Jan Segers (CU) en Dilan Yesilgöz (VVD) zich uitdrukkelijk uitgesproken tegen het toenemende antisemitisme en willen een coördinator aanstellen die zich daarmee bezighoudt.
Wilders heeft erop gereageerd met de reactie dat ze beiden krokodillentranen laten zien maar tevens schuldig zijn aan massa-immigratie van moslims, zijn stokpaard.
Wat we hier zien is in elk geval dat iedere partij antisemitisme gebruikt ten behoeve van zijn eigen promotie.
De PVV wil natuurlijk laten zien dat al het antisemitisme van islamieten komt, Segers en Voordewind zijn op hun manier christelijk pro-joods, maar vergeten voor het gemak dat de mythe van de moord op Jezus en het verraad dat daarbij te pas zou zijn gekomen, opnieuw het antisemitisme voedt, zoals je kan zien in het katholieke Polen van de PIS of het Hongarije van Orban.
Zouden zij ervoor zijn om in navolging van het Zwarte Pieten-debat een passiespelen- of Matthäus dan wel Johannes Passion-debat in dit land te krijgen? Joden die demonstreren bij de zo populaire passiespelen tegen de rol van Judas en tegen de teneur van het aloude verhaal?
En dan kom ik bij Dilan Yesilgöz, de VVD, die al een tijdje  bezig is om de rechtsstaat en instituties als politie en OM, zie bijv de kosten en menselijke energie verslindende ombouw van de politie naar nationale politie, onderuit te halen.
Het laatste voorstel betreft dat van Sander Dekker om (alweer) te bezuinigen op de rechtshulp.
Overigens was onder de bezielende leiding van de VVD-er Van Aartsen de Amsterdamse gemeente schandelijk in gebreke waar het de bescherming van het  zo vaak aangehaalde restaurant Ha Carmel betreft.
Tot mijn afschuw konden we steeds op het constant getoonde filmpje over de vernieling van de ramen van dit restaurant zien dat drie man sterk politie daarnaar keken en niets deden. Ik dacht nog even dat ik in de verkeerde tijdzone zat en naar een filmpje over de Kristallnacht keek.
Bij navraag bij de eigenaar bleek dat deze geen enkele steun van de burgemeester of de gemeente had gehad en meer problemen daarmee leek te hebben dan met de zgn verwarde Syrische man.
In dezelfde Volkskrant van vandaag kunnen we een stuk van Agnieszka Holland lezen, die de vrijheidslezing in de Balie gaat houden en stelt dat in Polen de moord op de zo populaire burgemeester Adamowicz politiek gemotiveerd was en ze toont dat helder aan.
Door de staatstelevisie geproduceerd circuleerde er een apert antisemitisch filmpje waarin de burgemeester als een jood met davidster werd afgebeeld. Zij wijst er ook op dat onder de PIS de rechterlijke macht onder vuur kwam te liggen en wat dit met de dader deed die in de gevangenis zat.
Nederland is geen Polen, maar tegen de heer Wilders kan ik zeggen dat ook zonder moslims in je land er sprake kan zijn van een fervent oplevend antisemitisme, gevoed, jawel door een christelijke godsdienst.
En tegen de VVD kan ik zeggen: doe even eerst wat aan je eigen gevoel voor rechtsstatelijkheid (leg bijv Klaas Dijkhoff uit wat art 1 van de Grondwet behelst) en overigens ook integriteit alvorens je anderen zo de les gaat lezen op het terrein van humanitaire acties (en dan heb ik het nog niet over het Kinderpardon haha).
En tegen rabbijn Jacobs kan ik melden dat ik me graag verkiesbaar stel voor een Stichting Preventie Discriminatie, Racisme en Antisemitisme want naar mijn mening valt het één niet zonder het ander te doen*.

 • Dilan Ysilgöz haalde in het programma ook nog even aan dat er in Den Haag een winkel was waar ze sinds kort wijn uit Israël importeerden.
  Zij vond het vreselijk antisemitisch dat mensen/klanten zeiden dat ze geen wijn meer in de winkel zouden kopen als ze doorgingen de wijn uit Israël te importeren. Ik vind dat geen antisemitisme maar anti-Israëlische politiek-isme.
  Dat moet naar mijn mening uitdrukkelijk uit elkaar worden gehouden.
  Een debat hierover zou ik bijzonder graag willen voeren met zowel mensen uit de joodse gemeenschap als bijv uit de moslimgemeenschap en andere geïnteresseerden.

Het betonrot* van de beschaving

Er is al veel over te doen geweest, de uitspraak van Rutte in Buitenhof over de witte wijn sippende Amsterdamse elite, tot tweemaal toe trouwens.
Wat mij betreft was er niet sprake van veel verrassing. De VVD die zo’n moeite had om de dividendbelasting niet af te schaffen doet steeds meer haar best om bij het “gewone” volk in een goed blaadje te komen. Ze wil het image uitstralen te begrijpen wat er in dat “gewone” volk leeft.
Daarbij hoort de overtuiging dat het “gewone” volk een hekel heeft aan “grachtengordel-elites” zoals overigens door Wilders voor het eerst naar voren is gebracht.
En dan natuurlijk ook vooral “linkse” grachtengordel-elites die ver van de werkelijkheid afstaan en niet begrijpen wat er in achterstandswijken leeft, zoals Klaas Dijkhoff beweert als hij het voorstel doet om criminelen in die wijken dubbel te straffen.
“Pleur op” en “persoonlijk in elkaar slaan”, “klimaatdrammers” als titel voor collega’s in het eigen kabinet die zich gewoon aan het Regeerakkoord houden, het behoort allemaal tot het jargon van een VVD-elite die zich erop voorstaat dicht bij het “gewone” volk te staan.

Maandag jl bezocht ik een avond in de Rode Hoed over (de terugkeer van)  het fascisme, waar Rob Riemen een inleiding hield.
Hij had het boek over de terugkeer van het fascisme geschreven, had daar veel commentaar op gehad vooral ook van academici die de term zwaar overdreven vonden en hield de zaal een somber beeld voor van een zieke maatschappij, waar deze terugkeer weer kans maakte.
Als kenmerken noemde hij: het beroep doen op de instincten en (lage) emoties van de mens, het creëren  van een verdeel- en heers-situatie, het aanwakkeren van het zgn. zondebok-mechanisme gecombineerd met de belofte van ( sociaal-economische) zekerheden en vergroting van de eigen macht als doel.
Kijken we naar wat de leidende heren politici van de VVD nu aan het doen zijn dan begint het daar toch wel wat op te lijken.

Evenals partijen als PVV en Forum voor Democratie maken ze vooral politieke concurrenten ter linker zijde zwart, zetten zich af tegen een (intellectuele) elite en gebruiken steeds sterkere krachttermen om maar te laten zien dat ze van het “gewone” volk zijn en net als dat “gewone” volk niet nadenken maar hun instincten en emoties laten spreken. Dat wordt dus als een kracht gezien in plaats van als een zwakte, namelijk de zwakte van het niet kunnen beheersen van je gevoelens als leider van een politieke partij.
En ze wenden voor dat ze het belang van het “gewone” volk beter dienen dan ieder andere partij, dat zij zorgen voor een stabiele economie en werkgelegenheid.
En dat alles in het kader van vergroting van hun macht en populariteit in plaats van het dienen van het algemeen belang en het behoud van democratische instituties.

Eén stap verder en de premier of de VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer roept: ‘Ik zou best één van die witte wijn sippende  cultuur-marxistische grachtengordel- en Soros vererende intellectuele homoseksuele en joodse elites in elkaar willen slaan… maar ja dat kan niet natuurlijk!!!’ Nog een stap verder en ook dat laatste wordt overgeslagen.
U, de lezer, zal hierbij grommen en zeggen, nu ga je te ver Joyce, maar ja ik zeg alleen maar dat er sprake is van een glijdende schaal  (richting geweld dan wel oproepen tot geweld) en als de grootste partij in Nederland de premier levert, die zonder excuses zijn emoties publiekelijk botviert op groepen die hem ergeren, dan kun je je afvragen waar dat eindigt.

Ik heb er niet alleen Rob Riemen op nageslagen maar ook Herman Tjeenk Willink in zijn oproep: Groter denken, kleiner doen en Alex Brenninkmeijer met zijn boek over Moreel leiderschap.
Op de avond in de Rode Hoed werd op het einde door Hubert Smeets voorgesteld een Comité van Waakzaamheid op te richten, zoals er 70 jaar geleden was en dat  tussen 1936 en 1940 waarschuwde voor de bedreigingen van de vrijheid door vooral het nationaal-socialisme.
Het was een Nederlandse organisatie van intellectuelen (inmiddels bijna een scheldwoord geworden en als zodanig al een belangrijk signaal!!!)
(Ik gaf me onmiddellijk op en vertelde hem dat nog drie andere dames van 65 plus belangstelling hadden, maar Smeets antwoord was een vriendelijke glimlach).

Brenninkmeijer en Tjeenk Willink zijn intellectuelen die wat mij betreft in zo’n Comité zitting zouden moeten hebben. Integer, zeer intelligent en onafhankelijke denkers, zijn ze toch erin geslaagd steeds weer invloed uit te oefenen in dienst van ons aller belang.
Beiden constateren belangrijke problemen  waar het de democratische rechtsorde betreft, maar Brenninkmeijer zoekt het vooral in moreel leiderschap, dat van politici en bestuurders zou moeten komen en Tjeenk Willink ziet een desastreuze ontwikkeling waar burgers alleen nog maar als consumenten worden gezien terwijl juist burgers het algemeen belang in het oog zouden moeten houden en daartoe moeten worden opgevoed/opgeleid/ondersteund en van onderop gefaciliteerd.

Hier raakt hij aan het gedachtegoed van Riemen die de democratie onderscheidt van de massa-democratie en met het eerste bedoelt een democratie van juist niet het “gewone” maar het “ongewone” volk nl degenen die zich maatschappelijk verantwoordelijk weten en zich daarnaar gedragen (het Griekse polismodel).

Tenslotte dacht ik bij de uitlatingen van de “elite” van de VVD’ers vooral aan Norbert Elias die met zijn Civilisatieproces uit 1939 reeds wees op de dunne beschavingslaag die over de mens is heen gelegd sinds  de monopolisering van het fysieke geweld bij de staat is komen te liggen en de burgers zich beschermd konden weten tegen elkaar.
‘De conflicten die de “onbeschaafde” mens met de bedreigende buitenwereld uitvocht, vecht de beschaafde mens uit met zichzelf,’ aldus Elias.
Maar ook: ‘De directe angst die mensen voor elkaar hebben is verminderd, maar evenredig daarmee stijgt nu via het oog en het superego geleid, de innerlijke angst’.
En: ‘Het civilisatieproces gaat gepaard met terugvallen in de vorm van golven van barbarij’.
We hebben het geweten en ons hele nationale en internationale rechtsgebouw vanaf  het einde van de Tweede Wereldoorlog is gebouwd op die inzichten.
Als we dat vergeten omdat we zoals Klaas Dijkhoff pàs 35* zijn of zoals Rutte popiejopie willen doen, wordt het wellicht tijd voor zo’n Comité als Smeets bedoelde.

 • Term komt uit het boek van Herman Tjeenk Willink pag 20 ev over de effecten van privatisering en deregulering en kostbare bestuurlijke ontsporingen.
 • Op de site van de VVD stelt Dijkhoff in alle toonaarden dat hij zo gehecht is aan vrijheid maar dan zou hij toch eens Kant moeten lezen: “De achting voor jezelf en de ander als vrij persoon impliceert je handelingen niet te laten bepalen door je eigen neiging of gevoelens van lust of onlust (zie het artikel van Ad Verbrugge in de Volkskrant van 17 januari 2019 die naar Kant verwijst: “Vrijheid ontaard?”)